Uutinen - 11.02.2014 klo 13.31

Kohti yhden luukun palvelua

(Pam-lehti/työttömyysturva) Palvelukeskukset tulossa helpottamaan pitkäaikaistyöttömän arkea.

(Pam-lehti/työttömyysturva) Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan työvoiman palvelukeskusverkoston (TYP) uudistusta. Työministeri Lauri Ihalaisen (sd.) vetämä uudistus sisältää lakipaketin, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta.

”On kysymys yhden luukun palvelusta, joka palvelee ihmistä hänen tarpeistaan käsin”, Ihalainen kertoo.

Maata kattavassa palvelukeskusverkostossa TE-toimisto, Kansaneläkelaitos ja kunta muodostavat yksikön, jonka tiskiltä työnhakija saa tarvitsemansa palvelut. Kunnat ovat hankkeen keskeisiä toteuttajia.

Tällä hetkellä TE-toimistot, kunnat ja vapaaehtoiset toimijat pitävät yllä työvoiman palvelukeskuksia. Uusien TYP:ien perustamiseen on valtion kehysbudjetissa varattu viisi miljoonaa euroa vuosittain.

Tarkoituksena on saada palvelukeskusten toiminnan varmistamiseksi lakiuudistus, jonka on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta. Samalla työmarkkinatuen maksaminen 300 työttömyyspäivän jälkeen siirtyy kunnalle.

”Se selkeyttää valtion ja kuntien työnjakoa sekä edesauttaa monella tapaa pitkäaikaistyöttömyyden rahoitusjärjestelyjä”, Ihalainen sanoo.

 

Yhdellä käynnillä tieto monelle

 

Ihalaisen mukaan nyt tehtävä uudistus on tähän asti merkittävin pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi.

”Tämä on erityisen tärkeää paitsi inhimillisten seikkojen vuoksi, myös siksi, että yli puolet kaikesta työttömyydestä on rakenteellista.”

Työn tarjonnan ja työnantajan kohtaamista pyritään parantamaan. TYP on yksi askel kohti yhden luukun palvelua, jossa monet viranomaiset saavat tiedot yhdellä käyntikerralla.

”Pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat usein monenlaisia palveluja ja tukea yhtaikaa”, Ihalainen perustelee.

Lisäksi työllistymissuunnitelmien laatua parannetaan muun muassa kehittämällä sähköistä työnhakujärjestelmää.

Aktivointitoimiin, kuten muutosturvan aikaiseen koulutukseen on varattu runsaat 511 miljoonaa. Myös vuoden 2013 työllisyysmäärärahoja siirtyy kuluvalle vuodelle.

”Aktivointitoimien piirissä on tällä hetkellä 110 000 työtöntä, joka on vajaat 30 prosenttia kaikista työttömistä. Tämä on merkittävä määrä työttömiä, joille etsitään uutta polkua työmarkkinoille.”

UP/Tiina Tenkanen

 

 

Teksti: Marja Ikkala

 

Uusimmat

Suosituimmat