Artikkeli - 07.12.2016 klo 10.51

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset kiinteistöpalvelualaan

Videomateriaali kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kiinteistöpalvelualaan löytyy PAMin sivuilta

Kilpailukykysopimus tuo mukanaan muutoksista työehtosopimuksiin vuoden 2017 alusta. Olemme tehneet kiinteistöpalvelualan keskeisistä muutoksista koulutusvideon, joissa käydään läpi kilpailukykysopimuksen tuomat muutokset alan tessiin. Video löytyy täältä. Kyseisellä sivulla on muutenkin tarkempaa tietoa kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kiinteistöpalvelualalle.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset työehtosopimuksiin

PAMin sivuilta löytyy wiki-kortit kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomista muutoksista eri työehtosopimuksiin. Kultakin alalta löytyy oma sivunsa, jossa on tarkemmin kerrottu, mitä muutoksia on tulossa.

Kilpailukykysopimus

Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelivat kilpailukykysopimuksen keväällä 2016. Sen jälkeen ammattiliitot ja työnantajajärjestöt neuvottelivat sen soveltamisesta omiin työehtosopimuksiinsa. Kilpailukykysopimuksen mukaisia työehtosopimuksia tehtiin niin paljon, että sen piirissä on noin 90 %:a palkansaajista. Työehtosopimukset ovat vuoden pituisia ja ne tulevat voimaan entisen sopimuskauden päättyessä. Sopimuksilla ei saanut olla kustannusvaikutuksia eli esimerkiksi palkkoja ei nosteta.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen työn ja yritysten kilpailukykyä, lisätä talouskasvua ja luoda uusia työpaikkoja. Sopimus tukee samalla julkisen talouden sopeuttamista. Lisätietoa

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat