Uutinen - 23.10.2019 klo 12.30
Yhteistoiminta

Kesko Oyj aloittaa yt-neuvottelut – voi johtaa enintään 28 työsuhteen päättymiseen

Kuva: Linda Manner/Lehtikuva

Kuva: Linda Manner/Lehtikuva

Keskon neuvotteluiden taustalla on suunnitelmat yhteisten toimintojen uudelleenorganisoinnista yksiköittäin.

Kesko Oyj ilmoitti aloittavansa yt-neuvottelut, jotka koskevat 250 työntekijää talous-, HR- ja viestintäyksiköissä. Yhteistoimintamenettelyä vaativalle uudelleenorganisoinnille on asetettu kaksi tavoitetta.

Ensimmäisenä tavoitteena on organisaatioiden ja toimintamallien päivittäminen Keskon strategiaa ja liiketoimintoja tukeviksi. Toisena tavoitteena on tehostaa toimintaa hyödyntämällä entistä tehokkaammin synergioita, lisäämällä resurssien ristiin käyttöä sekä purkamalla päällekkäisyyksiä.

Käytännössä tämä uudelleenorganisointi näkyy esimerkiksi henkilöstön erilaisten työtehtävien ja vastuualueiden muutoksina sekä siirtoina tehtävästä ja yksiköstä toiseen. Alustavan arvion mukaan tämä voi johtaa enintään 28 henkilön toistaiseksi voimassa olevan tai määräaikaisen työsuhteen päättymiseen, ellei muihin henkilötason ratkaisuihin päästä.

Keskossa on tämän vuoden aikana käyty jo monet yt-neuvottelut. Toukokuussa käytyjen neuvotteluiden taustalla oli toimihenkilöiden työpanoksen korvaaminen automatisaatiolla ja robotisaatiolla.

Asiaa koskeva neuvottelukutsu on annettu 22.10.2019. Neuvotteluaika on kuusi viikkoa laskettuna ensimmäisestä neuvottelutapaamisesta, ellei toisin sovita. Ensimmäinen neuvottelutapaaminen pidetään 28.10.2019. Yt-neuvottelun piirissä olevat henkilöt ovat saaneet asiaan liittyen lisätietoa sähköpostitse sekä yksiköittäin järjestettävissä henkilöstöinfoissa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat