Uutinen - 15.05.2013 klo 15.25

Kesätyömääräykset hiusalalla

Täältä voit tarkastaa palkkausta koskevat määräykset hiusalan opiskelijoille ja tutkinnon suorittaneille.

Alan opiskelija:

Hiusalan kolmannen vuoden oppilaalle maksetaan vähintään 70 prosenttia asianomaisen paikkakuntakalleusryhmän 1. palkkaryhmän mukaisesta palkasta. Oikeus kolmannen vuoden oppilaan palkkaan alkaa kolmannen lukuvuoden alkaessa.

1-2. vuoden opiskelijoille ei ole sovittu vähimmäispalkkoja, vaan työntekijä ja työnantaja sopivat palkasta työtehtävien ja osaamisen perusteella.

Tutkinnon suorittaneet:

Alalla ei ole harjoitteluaikaa, vaan alan perustutkinnon tai työehtosopimuksessa mainitun vastaavan tutkinnon suorittanut henkilö on oikeutettu 1. palkkaryhmän palkkaan.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen ensimmäisessä työsuhteessa voidaan työsopimuksella sopia enintään kuuden kuukauden ajalta maksettavaksi alkupalkkaa.

Muun koulutuksen osalta työntekijän palkka määräytyy opiskelijan palkkamääräysten mukaisesti.

 

 

Teksti: Annemari Anttila

 

Uusimmat

Suosituimmat