Uutinen - 08.06.2020 klo 12.30
Koulutuspolitiikka

Kaupan työntekijöille isompi rooli vähähiiliseen kuluttamiseen ohjaamisessa – myyjän täytyy tietää tuotteen alkuperästä

PAMin asiantuntija Katri Jakosuo kannustaa kaupan yrityksiä antamaan myyjille koulutusta tuotteiden alkuperästä. Kuva: Eeva Anundi

PAMin asiantuntija Katri Jakosuo kannustaa kaupan yrityksiä antamaan myyjille koulutusta tuotteiden alkuperästä. Kuva: Eeva Anundi

PAMin Katri Jakosuon mukaan kaupan työntekijän tulee olla oman työnsä ilmasto-osaaja. Vähähiilisyyden tiekartoissa hän painottaa henkilöstön kouluttamista.

PAMin elinkeinopoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo korostaa, että työntekijöiden roolia on syytä vahvistaa, kun kaupan ala toteuttaa kunnianhimoisia ilmastoon liittyviä tavoitteitaan. Kaupan ala aikoo olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja lähes nollapäästöinen vuoteen 2050 mennessä.  

”Ei pidä unohtaa ammattitaitoisen ja koulutetun palveluhenkilöstön roolia uusien kulutustottumusten ja -tapojen jalkauttamisessa”, Jakosuo tähdentää.

Nyt ajankohtaiset vähähiilisyyden tiekartat liittyvät maan hallituksen tavoitteeseen saada Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Valmistelua on tehty ministeriöissä ja eri toimialoilla.

Kaupan toimiala on jo ottanut vastuuta päästöjen pienentämisestä. Päästövähennykset eivät Jakosuon mukaan voikaan perustua vain yhteiskunnan esittämiin vaatimuksiin tai veroihin. Kaupan jo tekemät toimet ovat liittyneet kiinteistöjen energiankulutukseen, ruokahävikin pienentämiseen, materiaalien kierrättämiseen ja kuljetusmatkoihin. Kuluttajille on laadittu hiilijalanjälkimittareita.

”Työntekijöiden merkitystä on syytä korostaa nykyistä enemmän siksi, että vuoropuhelu niin yritys-  kuin kuluttaja-asiakkaiden kanssa on alalla tärkeää. Kaikille asiakkaille ei riitä, että tiedot löytyvät verkosta.”

Henkilökunta jää helposti syrjään, kun yritykset rakentavat ilmastotekojaan. SAK:n luottamushenkilöpaneelissa loppuvuonna 2019 ilmeni, että harvalla työpaikalla henkilökunta oli koulutettu ekologiseen toimintaan.  Vain 17 prosenttia vastasi, että koulutusta oli järjestetty. Harvinaista oli sekin, että henkilöstö ja luottamusmiehet otettiin mukaan ilmastotoimista käytävään keskusteluun tai päätöksentekoon.
 
”Henkilöstön koulutus ja perehdytys ilmastoasioihin on yhtä lailla tärkeää kuin se, että yritys pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään esimerkiksi digitalisaatiolla ja toimitusketjuja tehostamalla", Jakosuo sanoo.

Kaupan alan yrityksien on syytä kysyä, osaako myyjä tarjota ympäristöystävälliset vaihtoehdot tuotteista ja tietääkö hän riittävästi tuotteiden alkuperästä.

”Tuotteiden alkuperää ja tuotantoketjuja ei ole aina helppo selvittää aukottomasti. Tulevaisuudessa näiden tietojen merkitys tulee kuitenkin vain korostumaan, sillä ennusteiden mukaan ilmasto- ja ympäristöasioile tulee suurempi merkitys kuluttajien ostopäätöksissä. Vastuullinen tuotevalikoima saattaakin jatkossa tuoda yhä useammalle yritykselle aitoa kilpailuetua."

 

 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat