Tiedote - 29.09.2018 klo 12.00
Työhyvinvointi

Kaupan esimiesten työn kuormittavuutta ei seurata riittävästi – kolmannes tekee töitään myös vuosilomalla

Juuri perustettu Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö on huolissaan kaupan esimiesten jaksamisesta. Järjestön tekemä kysely osoittaa, että esimerkiksi töiden jatkaminen omalla vapaa-ajalla ja jopa vuosilomalla on yleistä. Ruoka- ja kahvitaukoja ei töissä juurikaan ehditä pitää normaalipituisina.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Kaupanalan esimiesliitto KEY:n elokuussa perustama Kaupan esimiesten neuvottelujärjestö piti lauantaina ensimmäisen yhteisen tilaisuutensa Tampereella. Liki sata osallistujaa pohti eri kanteilta esimiesten jaksamista ja edunvalvontaa.

Ensi töikseen neuvottelujärjestö on tehnyt kaupan esimiehille kyselyn, joka osoittaa, että esimiehillä stressi on hiukan yleisempää kuin suomalaisilla keskimäärin. Lähes puolet vastanneista kertoi tekevänsä palkatta esimiestöitään myös vapaa-ajallaan ja kolmannes jatkaa niitä vuosilomillaankin. Työaika ei tunnu riittävän tehtävien hoitamiseen (48 %) ja yleisimmäksi stressin syyksi mainittiin kiire (82 %).

Henkilöstöresurssien puute oli kiireen jälkeen toiseksi tärkein (72 %) stressin aiheuttaja. Se kuvastaa esimiehen asemaa asetettujen vaatimusten ja annettujen resurssien välissä.

”Myös esimiesten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää niin PAMille kuin KEY:llekin. Yrityksen tehtävä olisi pitää parempaa huolta siitä, että työn ja työntekijöiden määrä olisi oikea suhteessa tehtäviin”, PAMin ja uuden neuvottelujärjestön puheenjohtaja Ann Selin sanoo.

”Huolestuttavaa on, ettei työn kuormittavuutta laajalti edes seurata. Kyselyn perusteella työnantajista niin toimii vain noin kolmannes”, KEY:n toiminnanjohtaja Mika Valkonen toteaa. Hän on Kaupan esimiesten neuvottelujärjestön varapuheenjohtaja. Valkonen peräänkuuluttaa myös samalla viranomaisten valvontaroolia.

Vastausten perusteella kaupparyhmittymistä Lidlillä näyttäisi olevan työnantajastaan ylpeimmät esimiehet (86 %). Perää pitävät isoimmat kaupparyhmittymät, K-ryhmä (58 %) ja S-ryhmä (68 %). Niissä myös halukkuus suositella omaa kaupparyhmittymäänsä työnantajana muille on muita ryhmittymiä heikompi.

Työehtosopimuksen mukaan myös esimiehet voivat valita itselleen oman luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun. Valkonen ja Selin pitävätkin tärkeänä, että yhteistyö esimiesten ja työntekijöiden luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kesken lähtisi hyvin käyntiin.

”Työyhteisössä tyytyväisyyden on tapana myös tarttua. Jokaisella pitäisi olla oikeus hyvään johtamiseen ja riittävät edellytykset jaksamiseen. Vastuu asiasta on ennen kaikkea yritysten johdolla mutta herätteeksi tarvitaan kaikkien yhteistyötä ja samanaikaista kuuntelemista”, he korostavat.

Kaupan alan esimiesten neuvottelujärjestön kysely työssäjaksamisesta tehtiin KEY:n ja PAMin jäseninä oleville kaupan esimiehille. Kyselyyn saatiin vastauksia kaikkiaan 947. Kyselyn tulokset löydät materiaalipankista ->Tlastot ja tutkimukset ->Kaupan esimiesten jaksamisbarometri)

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat