Artikkeli - 17.04.2019 klo 09.46
Tutkimus

Kaupan alan työehtosopimukseen kirjattu tuntitarkastelu tuotti tulosta

PAMin sopimusasiantuntijan Marianne Frimanin mukaan osa-aikaisten oikeus lisätyöhön nousee yhä tärkeämmäksi kysymykseksi, jos epätyypillisen työn mallit yleistyvät. Kuva: Liisa Takala

PAMin sopimusasiantuntijan Marianne Frimanin mukaan osa-aikaisten oikeus lisätyöhön nousee yhä tärkeämmäksi kysymykseksi, jos epätyypillisen työn mallit yleistyvät. Kuva: Liisa Takala

Toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuuden säännöllisestä tarkastelusta on ollut hyötyä kaupan alan työntekijöille, kertoo PAMin tuore selvitys.

Kaupan alan työehtosopimukseen tehtiin viime vuoden tes-neuvotteluissa kirjaus, jonka mukaan kaikkien osa-aikaisten työntekijöiden toteutuneen työajan ja työsopimustuntien vastaavuus tulisi tarkastaa määräajoin. Jos selviää, että työntekijän toteutunut työaika on vakiintunut työsopimuksen tunteja suuremmaksi ilman perusteltua syytä, työsopimukseen merkittyä tuntimäärää tulee nostaa.

Nyt, vuosi kirjauksen voimaan astumisen jälkeen, PAM selvitti miten kirjauksen tuomaa mahdollisuutta tuntitilanteen parantamiseen on hyödynnetty kaupoissa ja varastoissa ympäri Suomen.

Suuri osa (80%) kyselyyn vastanneista alan luottamusmiehistä koki, että tarkastelukirjauksesta on ollut hyötyä. 67% vastaajista ilmoitti työsopimusten tuntimäärien nousseen tarkastelun myötä. Lisäksi enemmistö (75%) vastaajista ilmoitti, että kirjaus tunnetaan ja sitä pyritään hyödyntämään työpaikoilla.

Selvityksessä nousi lisäksi esille erilaisia ongelmakohtia, joiden vuoksi mahdollisuutta tuntitarkasteluun ei ole otettu käyttöön kaikilla työpaikoilla. Näistä keskeisimpiä ovat työnantajan tekemät yksipuoliset tulkinnat esim. tuntien korotuksiin oikeuttavista prosentuaalisista tuntimääristä sekä epätietoisuus tuntimäärästä, joka oikeuttaa muutoksiin työsopimuksessa.

PAMin sopimusasiantuntijan Marianne Frimanin mukaan selvitys osoittaa, että kirjaus on ollut tärkeä.

”Uskon, että tulevaisuudessa sen merkitys tulee korostumaan entisestään. Joka tapauksessa yksikin työtunti lisää sopimukseen on olennainen, ja siihen on työntekijällä täysi oikeus, jos toteutuneiden tuntien tarkistus näin osoittaa”, Friman sanoo.

”Nyt on tärkeää viedä työ loppuun ja selkeyttää käytäntöjä työpaikoilla. Olennaisinta on, että työntekijät ovat itse aktiivisia ja pyytävät tuntitarkastelua”, hän muistuttaa.

Kysely toteutettiin 11.2.-3.3.2019 välisenä aikana, ja siihen vastasi 128 luottamusmiestä.

Tarkista tästä käytännön vinkit tuntitarkasteluun: Työajan tarkastelu

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat