Uutinen - 29.06.2018 klo 16.30
Sosiaalipolitiikka

Kaupan alan pohjoismainen yhteistyö täyttää sata vuotta

Pohjoismainen yhteistyökomitea perustettiin vuonna 1918, ensimmäisen maailmansodan varjossa. Tänä päivän komitea toimii aktiivisesti muun muassa äänitorvena erilaisille sosiaalipoliittisille asioille. Tässä pohjoismaiden kaupan alan liittopuheenjohtajat yhdessä 100-vuotis juhlissa Islannissa. Kuva: Martin Guttormsen Slørdal

Pohjoismainen yhteistyökomitea perustettiin vuonna 1918, ensimmäisen maailmansodan varjossa. Tänä päivän komitea toimii aktiivisesti muun muassa äänitorvena erilaisille sosiaalipoliittisille asioille. Tässä pohjoismaiden kaupan alan liittopuheenjohtajat yhdessä 100-vuotis juhlissa Islannissa. Kuva: Martin Guttormsen Slørdal

Nordisk Handels Samarbeidskomité viettää satavuotissyntymäpäiviään. Komitea on yhteistyöfoorumi kaikille pohjoismaisille kaupan alan liitoille. Juhlavuoden kunniaksi yhteistyökomitea on julkaissut historiikin, joka kertoo koko eri aikakausien haasteista ja luotsaa myös tulevaa.

Yhteistyön luonne on muuttunut viime vuosina globaalien haasteiden takia, mutta tavoitteena on jatkaa yhteistyötä, ja työskennellä pohjoismaisen yhteiskuntamallin säilyttämiseksi ammattiyhdistysliikkeen avulla.

Kolmesta tulee viisi

Pohjoismainen yhteistyökomitea perustettiin vuonna 1918, ensimmäisen maailmansodan varjossa. Ajatus pohjoismaisesta yhteistyöstä oli siinnyt jo heti 1900-luvun alusta, kun ensimmäisiä ammattiliittoja perustettiin. Yhteistyöjärjestö olisi varmasti perustettu jo aiemmin, ellei ensimmäinen maailmansota olisi tullut väliin.

Tanskan Handels- og Kontormedhjelperforbund (Kauppa- ja toimistoapulaisten liitto) kutsui ensimmäisen pohjoismaisen konferenssin koolle 24.–25. marraskuuta vuonna 1918. Samalla perustettiin komitea, jonka perustajajäsenet olivat Tanskan, Norjan ja Ruotsin ammattiliitoista. Näin annettiin lähtölaukaus pohjoismaiselle yhteistyölle.

Suomi pysytteli ensimmäisinä vuosina komitean ulkopuolella, sillä se halusi pitää yllä hyviä suhteita Venäjään itsenäisyytensä alkuvuosina. Suomen kauppatyöntekijöiden liitosta tuli komitean virallinen jäsen 1. lokakuuta vuonna 1924. Islannin kauppa- ja toimistotyöntekijöiden liitto taas liittyi komiteaan vuonna 1958.

Alussa komitean painopisteenä oli lähinnä jakaa kokemuksia sekä vahvistaa pohjoismaista liittoumaa lisäämällä jäsenten määrää. Toinen tavoite oli lisätä yhteistyötä ja edistää työväenliikkeen ideologiaa pohjoismaissa.

Poliittisesti tärkeät asiat esityslistalla

Vuosien mittaan pohjoismaiset kaupan alan ammattiliitot ovat jatkaneet yhteistyötään ja käyttäneet komiteaa muun muassa äänitorvena erilaisille sosiaalipoliittisille asioille. Komiteassa on keskusteltu paljon erilaisista poliittisista kysymyksistä liittyen kunkin liiton kotimaahan. Hyvä esimerkki tästä on Tanska, joka ensimmäisenä otettiin käyttöön työeläkejärjestelmä. Moni suhtautui eläkkeeseen skeptisesti, muttei mennyt aikaakaan, kun moni liitto alkoi ajaa Tanskan esimerkkiä myös omaan maahansa.

Historiikissa käsitellään useita teemoja ja sitä, kuinka puheenaiheet muuttuvat eri vuosikymmenillä. Esimerkiksi osa-aikatyö, kauppojen aukioloaikojen pidentäminen sekä digitaalinen murros ovat olleet komitean puheenaiheina vuosien varrella.

Historia osoittaa, että rajat ylittävä yhteistyö on tärkeää. Ammattiliitot tulevat kohtaamaan vastaisuudessakin erilaisia haasteita ja rajat ylittävän yhteistyön merkitys korostuu globaalissa maailmassa entisestään.

Tulevaisuudessa esityslistalle nousevat varmasti muun muassa EU:n sosiaalidialogi, pohjoismaisen mallin leviäminen ja kansainvälinen järjestämistyö. Lisäksi verkkokaupan kehittäminen ja verkkokaupan laajenemisen seuraukset ovat tärkeitä puheenaiheita.

Pohjoismainen yhteistyökomitea kokoontuu Islannissa 26.–29. kesäkuuta. Samalla julkaistaan Vidar Hovlandin kirjoittama historiikki ”Nordisk Handels Samarbeidskomité i 100 år”. 

Komitean puheenjohtajana toimii Trine Lise Sundnes Norjan HK-liitosta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat