Uutinen - 17.05.2019 klo 10.19
Palkka

Kaupan alan palkkausjärjestelmä uudistuu – suuntana työn vaativuuteen perustuva malli

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Siirtyminen työn vaativuuteen perustuvaan palkkausjärjestelmään tunnistaisi paremmin kaupan alan nykyiset työtehtävät ja ottaisi huomioon toimialan muutokset. Uuden järjestelmän pilotointi on nyt käynnissä.

PAM ja Kaupan liitto valmistelevat kaupan alan palkkausjärjestelmään uudistusta, joka porrastaisi alan vähimmäispalkkoja työn vaativuuden mukaan. Liittojen yhteisenä tavoitteena on nykyaikaistaa ja yksinkertaistaa palkkausjärjestelmää niin, että se ottaisi huomioon alan muuttuneen toimintaympäristön.

Kansainvälinen ja kotimainen kilpailu, toimintojen tehostaminen, automatisaatio ja digitalisaatio muuttavat kaupan alan rakenteita. Tämä on muokannut myös kaupan alan työtehtäviä, niiden osaamisvaatimuksia sekä itse tehtävänimikkeitä.

Useilla aloilla, esimerkiksi julkisella sektorilla, Suomessa on jo yleisesti käytössä työn vaativuuteen, henkilön pätevyyteen ja työn tuloksiin perustuva palkkausmalli. Nykyinen kaupan alan palkkausjärjestelmä perustuu kuitenkin vielä pääosin ammattinimikkeille, palvelusvuosiportaille sekä työaika- ja muille lisille.

Yleisen palkan perusteisiin liittyvän ajatustavan muutoksen lisäksi palkkausjärjestelmän uudistus huomioisi alalle syntyneet uudet eri tasoista osaamista vaativat työtehtävät ja ammattinimikkeet, joita nykyinen järjestelmä ei tunnista, kertovat Kaupan liiton työmarkkina-asiantuntija Antti Huotilainen ja PAMin työaika- ja palkkausjärjestelmien asiantuntija Sirpa Leppäkangas.

Oikeudenmukaisuus edellä

Palkitsemiskonsultti Roosa Kohvakka on toiminut palkkausjärjestelmien parissa viimeisen yhdeksän vuoden ajan, ensin tutkijana Aalto Yliopistossa ja sen jälkeen nykyisessä työssään Mandatum Life Palvelut Oy:ssa. Hän on mukana PAMin ja Kaupan Liiton työssä kaupan alan palkkausjärjestelmän uudistamisessa.

Kohvakan mukaan keskeistä on ajatella palkkausjärjestelmää osana laajempaa palkitsemisen kokonaisuutta.

”Palkitseminen on kaikkea sitä, mikä voi synnyttää meissä palkitsevuuden kokemuksen. Palkitsemisen kokonaisuus jaetaan usein kahteen osaan: aineelliseen puoleen, johon kuuluvat esimerkiksi peruspalkka, erilaiset edut sekä mahdolliset tulospalkkiot, sekä aineettomaan puoleen, esimerkkeinä koulutus- ja kehittymismahdollisuudet, viihtyisä työympäristö ja palautteen saaminen”, Kohvakka kertoo.

Hän korostaa, että palkkausjärjestelmistä puhuttaessa avainsana on kuitenkin oikeudenmukaisuus, joka on aina ajankohtainen asia riippumatta palkkausjärjestelmiin vaikuttavista työelämän trendeistä.

”Oli palkkausjärjestelmä sitten millainen hyvänsä, niin palkan perusteet, menettelytavat liittyen vaativuusryhmän määrittämiseen, miten päätöksistä ja perusteista viestitään työntekijälle ja tietenkin arvioinnin lopputulos määrittävät, miten oikeudenmukaisena työntekijä kokee järjestelmän”, Kohvakka kertoo.

Pilotointi käynnissä

Oikeudenmukaisuuteen pyrkii myös kaupan alan palkkausjärjestelmän uudistus, jota varten on perustettu työryhmä, joka koostuu PAMin ja Kaupan liiton asiantuntijoista sekä luottamusmiehistä. Työryhmä on valmistellut vaativuusluokkien uudistusta, jota simuloidaan parasta aikaa eri aloja edustavissa ja eri puolella Suomea toimivissa yrityksissä.

Työryhmässä mukana olevien Huotilaisen ja Leppäkankaan mukaan pilotoinnilla selvitetään vaativuusluokituksen toimivuutta yritysten näkökulmasta sekä mallinnetaan kustannusvaikutuksia. Yrityksistä saatuja kokemuksia hyödynnetään uudistuksen jatkovalmistelussa sekä tulevissa kaupan alan työehtosopimusneuvotteluissa.

PAM ja Kaupan liitto järjestivät 15.5. Kaupan toimintaympäristö muuttuu – palkkarakenteiden muutostarpeet -seminaarin, jossa käsiteltiin kaupan alan palkkausjärjestelmän uudistamistyötä.

”Yhteistyön laajuus yllätti”

”Uudistukselle on tarvetta ja mielestäni Kaupan liiton ja PAMin yhteistyö kuulostaa erittäin hyvältä. En olisi uskonut, että heillä on niin paljon yhteistyötä. Se herätti minussa luottamusta. Uskon, että he tekevät oikeita ratkaisuja, vaikka toki lopputuloshan sen vasta näyttää.

Olen itse ollut mukana neuvottelemassa kannustepalkkioista oman työnantajani kanssa. Logistiikka-puolella on selviä työnkuvia, mutta eteen on tullut vaikeitakin kysymyksiä, esimerkiksi miten palkan tulisi määräytyä, jos ihmiset kiertävät eri tehtävissä? Uudistustyössä on paljon tehtävää.” 

Marko Häyhä
Pääluottamusmies
Meira Nova Oy, Tuusula

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat