Uutinen - 01.06.2020 klo 14.30
Työsuhdeturva

Käräjäoikeus määräsi kotisiivousyrittäjän maksamaan luottamusmiehelle ja työntekijälle korvaukset perusteettomasta työsuhteen päättämisestä

Työnantaja ehdotti potkujen jälkeen työntekijöille, että he siirtyisivät tekemään työtä ns. kevytyrittäjinä tai sopimusyrittäjinä. Kuva: GettyImages.

Työnantaja ehdotti potkujen jälkeen työntekijöille, että he siirtyisivät tekemään työtä ns. kevytyrittäjinä tai sopimusyrittäjinä. Kuva: GettyImages.

Kaksi siivousalan työntekijää saivat Helsingin käräjäoikeudelta voittotuomion laittomista potkuista. Toinen työntekijöistä toimi yrityksessä PAMin luottamusmiehenä.

Kotisiivousta harjoittava yritys oli tehnyt työntekijöilleen tarvittaessa töihin kutsuttavan toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Käytännössä työntekijät työskentelivät osa-aikaisina työntekijöinä.

Työntekijöiden työsopimuksissa oli sovittu, että työsuhteissa noudatetaan ”PAMin tessiä”. Oikeudenkäynnin kuluessa todettiin yksimielisesti, että kyseisellä kirjauksella tarkoitetaan kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta, joka on yleissitova työehtosopimus.

Työnantaja kuitenkin katsoi, ettei hänen tarvitse noudattaa alan työehtosopimusta tai mitään muutakaan työehtosopimusta, koska kyseessä on tarvittaessa töihin kutsuttavien työsopimus. Hän oli perunut työvuoroja oman mielensä mukaan, ja jättänyt maksamatta perutuilta työvuoroilta työntekijöille kuuluneen palkan, lomarahan, siirtymäajan palkan, sairausajan palkan, ja osan lomapalkoista. 

Työntekijät yrittivät useamman vuoden ajan saada työnantajaa muuttamaan toimintaansa ja päivittämään heidän työsopimukset todellisia tunteja vastaavaksi. Työnantaja ei kuitenkaan pyyntöihin reagoinut. 
Keväällä 2016 työntekijät päättivät järjestäytyä ja valitsivat keskuudestaan luottamusmiehen. Myös Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksen työpaikalla huhtikuussa 2016. Luottamusmies yritti neuvotella työnantajan kanssa työpaikan asioista, mutta tilanne ei edelleenkään korjaantunut.

Kesäkuussa 2016 työnantaja irtisanoi kaikki työntekijät taloudellisiin ja tuotannollisiin syihin vedoten. Samassa yhteydessä hän ehdotti työntekijöille, että he siirtyisivät tekemään työtä ns. kevytyrittäjinä tai sopimusyrittäjinä. Työntekijät eivät tähän suostuneet ja veivät irtisanomisasian oikeuden käsiteltäväksi PAMin avulla.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan odotetusti, että asianomaisten työsuhteissa olisi pitänyt noudattaa kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva työehtosopimusta. Käräjäoikeus katsoi myös, ettei työnantajalla ollut lainmukaisia perusteita irtisanoa työntekijöiden työsopimuksia. Työnantaja oli prosessin aikana myöntänyt, ettei työvoimantarve ollut vähentynyt.

Molemmissa tuomioissa oikeus totesi muun muassa, että työnantajan menettely oli ollut selkeästi työsopimuslain vastaista. Irtisanomisten perusteena oli ollut se, että työntekijät olivat esittäneet työehtosopimukseen perustuvia vaatimuksia.

Käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan luottamusmiehelle 12 kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen perusteettomasta työsuhteen päättämisestä. Lisäksi työnantaja joutuu korvaamaan luottamushenkilölle yhteensä noin 2 100 euron edestä korvauksia maksamatta jääneistä lomapalkasta, lomarahasta, lomakorvauksista, sairausajan palkasta ja peruttujen työvuorojen palkasta.  

Toiselle työntekijälle työnantaja tuomittiin maksamaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. Tämän lisäksi työantaja työnantaja joutuu korvaamaan työntekijälle noin 1 800 euron edestä korvauksia odotusajan palkasta sekä työsuhteen aikana maksamatta jääneistä lomapalkasta, lomarahasta ja lomakorvauksista. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat