Artikkeli - 27.06.2019 klo 15.10
Häirintä

Kansainvälinen työjärjestö ILO otti kantaa: STOP työelämässä tapahtuvalle häirinnälle

Kuva: Crozet / Pouteau (ILO)

Kuva: Crozet / Pouteau (ILO)

Yleissopimuksen hyväksyneet maat sitoutuvat edistämään nollatoleranssia työpaikoilla tapahtuvaa häirintää kohtaan ja suojelemaan työntekijöitä ahdistelulta. Tämä parantaa miljoonien työntekijöiden asemaa ympäri maailmaa.

Sveitsin Genevessä koolla ollut Kansainvälisen työjärjestö ILOn työkonferenssi hyväksyi väkivallan ja häirinnän torjuntaa työelämästä koskevan yleissopimuksen 21. kesäkuuta 2019. Kyseessä on maailman ensimmäinen kansainvälinen sopimus väkivallan ja häirinnän poistamiseksi työelämästä.

Sopimuksen arvoa lisää se, että ILO toimii kolmikantaisesti ja sopimukset ovat kolmikannassa laadittuja. Työhön siis osallistuivat tasavertaisesti sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen että valtioiden hallitusten edustajat.

Sopimuksen ja suosituksen hyväksyminen on suuri voitto työntekijöille ja ammattiyhdistysliikkeelle, joka on ajanut sukupuoleen perustuvan väkivallan kitkemistä työelämästä jo vuosien ajan.

Yleissopimuksessa edellytetään kaikilta mailta lakeja häirinnän ja väkivallan kitkemiseksi työpaikoilta sekä tällaisista tapauksista koituvien sanktioiden määrittelemistä. Työnantajat velvoitetaan laatimaan menettelytapoja sellaisia tilanteita varten, joissa häirintää ja väkivaltaa tapahtuu.

Maailmanlaajuiset standardit

Sopimuksen voimaan tulossa mullistavaa on se, että jatkossa sukupuoleen liittyvä väkivalta tunnistetaan ympäri maailmaa samoin kriteerein. Nyt kaikilla on yhtenäinen termistö sille, mistä puhutaan.

”Tällä on merkitystä, jos ajattelee vaikka Euroopan avoimia työmarkkinoita ja suomalaisten mahdollisuuksia ulkomailla työskentelyyn. Kun työpaikoilla on maailmanlaajuisesti samat kriteerit ja määritelmät sukupuoleen perustuvalle häirinnälle ja väkivallalle, ongelmatilanteita on helpompi ratkoa. Jos esimerkiksi suomalainen lähtee töihin Italiaan ja siellä on hyvin erilaiset käsitykset siitä, miten saa käyttäytyä, voi se aiheuttaa paljon ongelmia”, sanoo PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärä.

Sopimuksen sitovaan osaan kukaan ei voi tehdä muutoksia eikä siitä voi lipsua, se on samanlainen kaikilla. Jokaisella maalla on kuitenkin mahdollisuus sovittaa suosituksia kansallisiin lainsäädäntöihinsä ja omiin käytäntöihinsä eri tavoilla.

Lähisuhdeväkivallan vaikutukset työpaikalla paremmin esiin

Sopimus velvoittaa tarkastelemaan myös Suomen tilannetta. Meillä tämä näkyy esimerkiksi niin, että lähisuhdeväkivallan seuraukset työpaikalla pyritään tunnistamaan helpommin.

”Sopimus painostaa työnantajia ja sopijaosapuolia miettimään sitä, millä keinoin lähisuhdeväkivallan kokevia työntekijöitä voidaan tukea ja auttaa. Usein yhden ihmisen tilanne myös kuormittaa koko työyhteisöä, kun tieto asiasta leviää työpaikalla. On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, miten tällaisia tilanteita saadaan vähemmän kuormittaviksi”, täsmentää Kähärä.

Ohjeistukset siihen, miten varsinaista uhria voidaan parhaiten auttaa, luodaan neuvotteluissa työnantajaliittojen kanssa. ILOn sopimus tuo painetta näihin neuvotteluihin ja konkreettisten työkalujen käyttöönottoon.

PAM kouluttaa jäseniään

Vaikka pohjoismaissa ja Suomessa lainsäädäntö, järjestelmät ja käytännöt ovat kansainvälisesti katsoen hyviä, on meilläkin paljon parannettavaa. Kansallinen lainsäädäntömme edellyttää jokaista käyttäytymään hyvin ja antamaan työpaikalla työrauhan. Tästä huolimatta muun muassa PAMin tekemä selvitys vuodelta 2015 osoittaa, että valitettavan moni joutuu työpaikallaan seksuaalisen tai muun häirinnän kohteeksi.

”Tätä varten olemme kouluttaneet ja koulutamme edelleen jäseniämme tunnistamaan häirintää sekä rohkaisemme ottamaan asiat työpaikalla esille ja hakemaan niihin ratkaisuja”, kertoo PAMin työympäristöasiantuntija Merja Vihersalo.

Jos huomaat toiseen kohdistuvaa tai koet itse häirintää tai väkivaltaa työpaikallasi, ota yhteyttä työpaikkasi työsuojeluvaltuutettuihin.

  • Yleissopimus on oikeudellisesti sitova instrumentti, jonka valtiot saattavat voimaan. Se tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä, kun kaksi jäsenvaltiota on ratifioinut sen.
  • Suositus täydentää yleissopimusta. Se ei ole oikeudellisesti sitova, vaan se tarjoaa ohjeistusta siitä, kuinka sopimusta voidaan soveltaa.
  • ILO on YK:n alainen kansainvälinen työjärjestö, joka hoitaa työvoimaan ja työntekoon kuuluvia asioita. ILOssa on meneillään juhlavuosi. Järjestön perustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Vuosittain kokoontuvan työkonferenssin tämänkertaisena teemana on ollut työn tulevaisuus.

 

 

Teksti: Julia Stenroos

 

Uusimmat

Suosituimmat