Artikkeli - 01.04.2016 klo 09.39

Johtoryhmä: Ann Selin

Kortteja ei voi pelata, jos ne eivät ole omissa käsissä. #Neuvottelu vie parempaan lopputulokseen. #Kiky #PAM

Liitto on ollut otsikoissa jatkuvasti viime viikkoina. Se on osoitus siitä, että päätöksillämme on laajat kerrannaisvaikutukset. Olemmehan maan suurin ammattiliitto.

PAMin kannanmuodostus siitä, lähdetäänkö neuvotteluihin kilpailukykysopimuksen pohjalta, oli näissä olosuhteissa erittäin monimutkaista. PAMin hallitus päätyi kuusi tuntia kestäneen keskustelun ja harkinnan jälkeen siihen, että on viisasta pelata kortit, jotka ovat omissa käsissä. Edellytykset, jotka lopulta asetettiin, ovat tiukat. Niitä kuvaillaan toisaalla uusimmassa Pam-lehdessä ja sen verkkosivuilla tarkemmin.

Palautetta me pamilaiset olemme saaneet runsaasti. On kiitetty ja moitittu prosessin eri vaiheissa. Viestejä on tullut muun muassa jäseniltä, poliitikoilta, muista järjestöistä ja myös yksittäisiltä kansalaisilta. Monet ovat kuvailleet vaihtoehtojen olevan joko rutto tai kolera. Tätä keskustelua me myös PAMin hallituksessa kävimme. Oletus on, että neuvotellen saavutamme paremman lopputuloksen kuin mitä maan hallituksen yksipuoliset toimet tarkoittaisivat. Hyviä vaihtoehtoja kun ei nyt tunnu olevan tarjolla. Palkansaajien keskinäistä solidaarisuutta on myös syytä vaalia. Emme halua olla esteenä muiden neuvotteluille.

Pakkolait on jo yhteiskunnassa käytyjen keskustelujen perusteella vedetty pois. Tätä PAMin hallitus pitikin välttämättömänä. Maan hallituksen ja työnantajien muidenkin toimien pitää tukea säälliseen lopputulokseen pääsemistä. Maan hallituksen on ryhdyttävä toimiin, joilla yritysten investointeihin saadaan vauhtia ja työpaikkojen määrä todellisuudessa kasvaa.

Ennen kuin PAMin hallitus toukokuussa lopullisesti päättää neuvottelutuloksesta, liitto tulee selvittämään jäsenten suhtautumista sopimukseen sekä kuulee valtuustoa kevätkokouksessa.

 

 

Teksti: Ann Selin, PAMin puheenjohtaja

 

Uusimmat

Suosituimmat