Uutinen - 18.06.2018 klo 16.51
Tapahtuma

Järjestämisellä ja kansainvälisellä yhteistyöllä lisää vaikutusvaltaa ammattiliitoille maailmanlaajuisesti

Making it happen (suom. Me saamme sen aikaan) on Palvelualojen maailmanliitto UNI:n viidennen maailmankongressin yleisteema. Kuva: UNI Global Union.

Making it happen (suom. Me saamme sen aikaan) on Palvelualojen maailmanliitto UNI:n viidennen maailmankongressin yleisteema. Kuva: UNI Global Union.

Palvelualojen maailmanliitto UNIn käynnissä olevassa maailmankongressissa järjestäminen nousee keskiöön, kun liitot päättävät tavoitteista seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Liverpoolissa on parasta aikaa käynnissä Palvelualojen maailmanliitto UNIn viides maailmankongressi, jossa 527 ammattiliiton edustajat 113 maasta päättävät yhteisistä tavoitteista ja strategiasta vuosille 2018–2022. Kongressin aikana pinnalla on erityisesti järjestäminen, jolla tarkoitetaan järjestäytyneiden työpaikkojen luomista työntekijöiden oman voiman kasvattamisen kautta.

Viime vuosikymmenten aikana ammattiliittojen toiminta on heikentynyt erityisesti maissa, joissa uusliberalistinen politiikka on ollut kaikkein aggressiivisinta. Työntekijöiden järjestäytymisaste OECD-maissa on lähes puolittunut viimeisten 30 vuoden aikana. Uudenlaiset työsuhteet ovat tuoneet ammattiliittojen työlle omat haasteensa ulkoistettujen työntekijöiden, alustatyöntekijöiden ja niin sanottujen itsensä työllistäjien määrän kasvaessa. 

Maailmankongressin ”Breaking through” (Läpimurto) - strategiasuunnitelma tähtää nimensä mukaisesti järjestäytymisasteen nostoon ja ammattiliittoihin liittymisen edistämiseen. Läpimurto -teema lanseerattiin vuonna 2010 järjestetyssä UNIn kolmannessa maailmankongressissa.

”Teema läpimurto viittaa ammattiliittojen voiman kasvattamiseen järjestämällä työpaikkoja kaikkialla maailmassa. Se on ollut esillä vahvasti kaikissa UNI Globalin kampanjoissa sekä järjestäytymistä koskevissa aloitteissa eri aloilla”, kertoo Mari Taivainen, PAMin kansainvälisen järjestötoiminnan asiantuntija.

Vuodesta 2014 alkaen Palvelualojen maailmanliitto UNI on tukenut Global Organising Fund -rahaston avustuksella 130 järjestäytymisasteen nostoon tähtäävää kampanjaa yhteensä 51 maassa. UNIilla on 52 globaalia puitesopimusta, joiden avulla valvotaan, että monikansalliset yritykset huolehtivat työntekijöiden oikeuksista, vähintäänkin järjestäytymisvapaudesta ja oikeudesta neuvotella työehtosopimuksia.

Kansainvälisellä ay-liikkeellä ja YK:n työjärjestö ILO:lla on ollut merkittävä rooli esimerkiksi Rana Plazan vaatetehtaan onnettomuuden tutkinnassa vuonna 2013. Organisaatiot vaativat onnettomuuden syiden kunnollista tutkintaa ja uhrien korvauksia. Myös PAM vaati suomalaisia yrityksiä sitoutumaan Bangladeshin tehtaiden turvallisuussopimukseen.

”G20-maat tunnustivat vihdoin vuonna 2017 globaalien puitesopimusten merkityksen ja sen, että ne ovat osaltaan luomassa kestäviä ja vastuullisia toimitusketjuja. Tämän lisäksi UNI on ollut mukana laatimassa Bangladeshin turvallisuussopimusta, joka on ollut todellinen läpimurto maailmanlaajuisia toimitusketjuja ajatellen. Bangladeshin turvallisuussopimuksen toinen kausi on voimassa vuosien 2018–2021 ajan”, kertoo Taivainen.

Käynnissä olevassa viidennessä maailmankongressissa määritellään Palvelualojen maailmanliitto UNIn Breaking Through -strategia suhteessa seuraaviin kysymyksiin; järjestämis- ja rekrytointistrategia, globaalit puitesopimukset ja verkostot, yritysten yhteiskuntavastuu sekä työehtosopimusten suojaaminen ja laajentaminen.

Lisätietoa maailmankongressissa esillä olevista aiheista ja teemoista löytyy Palvelualojen maailmanliitto UNIn verkkosivuilta.

Uutista on editoitu 18.6.2018 klo 20.30 ja 19.6.2018 klo 9.13.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat