Uutinen - 29.01.2018 klo 10.34
Työehtosopimusneuvottelut

Jännitys tiivistyy työehtosopimusneuvotteluissa: vanhat sopimukset päättymässä

PAM käy työnantajaliittojen kanssa tiiviisti neuvotteluja eri alojen uusista työehtosopimuksista myös tällä viikolla. Jos ratkaisuja uusista vähimmäistyöehdoista ei löydy viimeistään keskiviiikkona, siirrytään ns. sopimuksettomaan tilaan.

Neuvotteluja uusistä työehtosopimuksista jatketaan tällä viikolla monilla pamilaisilla aloilla PAMin ja työnantajaliittojen välillä. Työehtosopimuksissa sovitaan alakohtaisesti muun muassa palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta, arkipyhäkorvauksista ja muista minimiehdoista, joita työnantajan tulee noudattaa kaikkiin työntekijöihinsä.

Neuvotteluja on käyty yhä tiiviimmin viime viikkoina. Monilla aloilla, esimerkiksi kaupan alalla, marava-alalla ja kiinteistöpalvelualalla, vanhat työehtosopimukset päättyvät kuun vaihteessa eli keskiviikkona. Ellei uusista tesseistä ole sovittu siihen mennessä, siirrytään ns. sopimuksettomaan tilaan. Tällöin vanhojen työehtosopimusten ehtoja noudatetaan edelleen työpaikoilla, mutta työtaistelut ovat mahdollisia neuvottelujen vauhdittamiseksi. On yleistä, että neuvottelut jatkuvat vielä aiempien sopimusten päättymisen jälkeen.

Maanantaina 29.1. neuvotellaan majoitus-, ravitsemis- ja vapaa-ajan palveluiden työehdoista alan työnantajaliiton MaRa ry:n kanssa. Aamulla on jatkettu myös apteekkialan neuvotteluja, ja iltapäivällä on Kansallisteatterin teknisten työntekijöiden sopimuksen vuoro.

Tiistai-iltapäivällä 30.1. jatketaan kaupan alan tes-neuvotteluja Kaupan liiton kanssa. 

Keskiviikkona 31.1. ovat vuorossa call center -alan neuvottelut sekä neuvottelut ns. PALTAn runkosopimuksesta, joka koskee useampia työntekijämäärältään pienempiä aloja. Nimensä mukaisesti siitä neuvotellaan työnantajaliitto PALTAn kanssa.

Keskiviikkona kokoontuu myös PAMin hallitus, joka voi hyväksyä neuvottelutuloksia, jos sellaisia on valmiina, tai tarpeen mukaan linjata tulevia toimenpiteitä.

Torstaina 1.2. on määrä vielä neuvotella Kansallisteatterin sopimuksesta ja perjantaina 2.2. mahdollisesti apteekkialan sopimuksesta. Kun neuvotteluissa jännitys tiivistyy, myös aikataulumuutokset ovat mahdollisia. Lisäksi PAM odottelee Kiinteistötyönantajilta ehdotusta neuvotteluajaksi kiinteistöpalvelualalla. Viime perjantain neuvottelutapaamisessa ei varsinaisesti neuvoteltu.

Nyt on käynnissä liittokohtainen työehtosopimuskierros, eli palkankorotuksista ja työsuhteen ehdoista neuvottelevat työntekijä- ja työnantajaliitot eivätkä keskusjärjestöt. Neuvotteluissa niin PAM kuin myös työnantajien neuvottelijat esittävät omia tavoitteitaan, jonka jälkeen niiden pohjalta yritetään löytää ratkaisu uuden työehtosopimuskauden ajaksi.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat