Uutinen - 05.10.2018 klo 10.00
Työehdot

Ihmisarvoiset työolot eivät ole itsestäänselvyys Suomessa – Palvelualat alttiita hyväksikäytölle

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään vuosittain 7. lokakuuta kaikkialla maailmassa. Kuva: GettyImages.

Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään vuosittain 7. lokakuuta kaikkialla maailmassa. Kuva: GettyImages.

Jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen työhön ja elämiseen riittävään palkkaan. Kunnon työn ehdot kaikille ovat esille Rikosuhripäivystyksen uudessa animaatiossa, jossa kerrotaan työntekijän oikeuksista yhdeksällä kielellä.

Rikosuhripäivystyksen videoilla halutaan huomioida Kunnon työn ehdot, eli elämiseen riittävä palkka ja säälliset työskentelyolot, jotka toteutuvat vain harvalla työntekijällä maailmassa. Kunnon työn päivää (World Day for Decent Work) vietetään 7. lokakuuta kaikkialla maailmassa.

Eriasteista hyväksikäyttöä esiintyy lähes kaikilla aloilla, mutta erityisen vaikea tilanne on palvelualoilla, joilla tapahtuu paljon työntekijöiden erimuotoista hyväksikäyttöä.
PAMin lakimies Suvi Vilches muistuttaa, että työperäinen hyväksikäyttö on määritelmänä laaja, ja sen asteikko ulottuu työehtosopimusten alittavasta palkasta työperäiseen ihmiskauppaan eli pakkotyöhön.

”Työperäinen hyväksikäyttö koskettaa usein maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka monesta syystä ovat heikoimmassa asemassa työmarkkinoilla. Aina ei löydy yhteistä kieltä tai tietoisuus suomalaisesta työelämästä on heikkoa”, kertoo Vilches.

Palvelualoilla myös työskennellään monesti yksin tai ulkomaalaisista koostuvassa ryhmässä, mikä edelleen altistaa työperäiselle riistolle.
Tyypilliseen hyväksikäyttöön kuuluu esimerkiksi työntekijöiden velvoittaminen palkattomiin työjaksoihin tai -tunteihin, ylipitkiä päiviä, tai velvoite työskennellä pitkiäkin aikoja ilman vapaapäiviä.

Vuonna 2017 Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki 937 ulkomaisen työvoiman käyttöön liittynyttä tarkastusta työpaikoille. Tarkastuksissa havaittiin ongelmia yleissitovan työehtosopimuksen tai syrjinnän kiellon noudattamisessa 183 tapauksessa. Ongelmia oli varsinkin ravintola- ja siivousaloilla, joilla noin puolessa tarkastuskohteista yleissitovaa työehtosopimusta ei ollut palkkauksen osalta noudatettu.

Rikosuhripäivystys (RIKU)  on palvelu, joka tukee rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasiassa todistavan selviytymistä rikostapahtuman jälkeen. RIKU:n asiakkaana on tällä hetkellä yli 80 henkilöä, jotka ovat joutuneet työperäisen ihmiskaupan tai muun vakavan työvoiman hyväksikäytön uhriksi Suomessa. Osassa tapauksista ulkomaalaisten työntekijöiden pitäminen äärimmäisen huonoissa työoloissa on jatkunut jo pitkään ja hyväksikäytöstä on tullut systemaattista.

Tiedottaminen on Vilchesin mielestä yksi monista keinoista ennaltaehkäistä hyväksikäyttöä työpaikoilla.
"Tiedottaminen on a ja o, jotta sekä liiton jäsenet että ei-jäsenet tuntisivat lain ja työehtosopimukset ja tiedostaisivat omat oikeutensa. Myös sen, että Suomessa näistä asioita kertomisesta ei saa joutua irtisanotuksi ja asioista kertominen vaikka työsuojelutarkastajalle on ok. Tarvitaan myös tietoisuutta siitä, että jos ei ole varma onko kaikki työsuhteessa kaikki kunnossa, niin aina voi kysyä lisää, Vilches painottaa.

PAMilla on paitsi aktiivinen rooli jäsenten oikeuksien turvaamisessa, myös laajempikin rooli palvelualojen edunvalvojana: ehkäisemässä kaksien työmarkkinoiden syntymistä ja eriarvoistumista.

”Tähän kuuluu muun muassa ilmiöiden esille tuominen ja yhteistyö esimerkiksi kansalaisjärjestöjen kanssa”, sanoo Vilches, joka toimii PAMin edustajana Reilu työ -verkostossa, joka perustettiin Rikosuhripäivystyksen ja SAK:n maahanmuuttajien työsuhdeneuvonnan toimesta vuonna 2016 kehittämään yhteistyötä etenkin ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi.

”Jos epäilet, että sinua tai muita työntekijöitä hyväksikäytetään työpaikalla, ota rohkeasti yhteyttä omaan ammattiliittoosi, maahanmuuttajien ilmaiseen työsuhdeneuvontaan tai viranomaisiin”, lisää Vilches.

Rikosuhripäivystyksen animaatio työntekijän oikeuksista löytyy englanniksi täältä. Videoiden eri kieliversiot löytyvät täältä.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat