Uutinen - 23.11.2017 klo 16.04
Työehtosopimusneuvottelut

Hiihtokeskus- tai ohjelmapalvelualan työntekijä, askarruttaako työsulku?

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Kuva: Kaisa Siren / Lehtikuva

Kokosimme vastauksia kysymyksiin, joita työnantajaliiton julistama työsulku ja sen aiheuttama tilanne työpaikoilla saattaa herättää työntekijöissä.

Mistä on kyse?

PAM yritti neuvotella hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualoille palkankorotuksia. Neuvottelijoiden mielestä alan hyvää tulosta tekevillä firmoilla on varaa maksaa nykyistä parempaa palkkaa, ja on oikeus ja kohtuus, että myös työntekijät saavat osansa menestyksestä.

Mikä on työsulku?

Työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä työnantajien työtaistelutoimenpide. Työsululla työnantajat estävät työntekijöitä menemästä töihin, keskeyttävät palkanmaksun ja siten painostavat PAMia suostumaan omiin vaatimuksiinsa.

Miten työsulkuun päädyttiin?

PAM yritti neuvotella palkankorotuksista, mutta 14.11. työnantajia edustava Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa katkaisi neuvottelut. Tämä oli yllätys ammattiliitolle, koska PAMissa uskotaan asioiden ratkeavan keskustelemalla. Neuvottelujen yksipuolisen lopettamisen lisäksi MaRa ilmoitti 22.11. työsulusta.

Keitä työsulku koskee ja milloin se alkaa?

Sulku koskee työnantajaliiton ilmoittamien, yhteensä 27 yrityksen ja toimipaikan työntekijöitä yksittäisinä päivinä, alkaen 8.12. Sekä yritykset että työsulkupäivät löytyvät MaRan listoista: hiihtokeskusala ja ohjelmapalveluala. MaRan ilmoituksen mukaan työsulku koskee vain PAMin jäseniä.

Mitä teen, jos yritykseni kuuluu työsulun piiriin?

Kaikki työntekijät, myös PAMin jäsenet, pyrkivät työsulun aikana normaalisti töihin. Jos työnantaja estää töihin tulemisen, on tältä vaadittava kirjallinen perustelu sille, miksi töihin ei saa tulla.

Voiko jäädä kotiin työsulkupäivänä?

Ei voi. Töihin mennään työvuorolistan mukaisesti ja vaaditaan kirjallinen perustelu, mikäli työnantaja estää töihin tulemisen.

Voiko työnantaja kysyä, kuuluuko työntekijä liittoon?

Tieto ei kuulu työnantajalle. Jos työnantaja sitä kysyy, työntekijän ei tarvitse vastata. Suomen lainsäädäntö turvaa järjestäytymisvapauden.

Jos työntekijää painostetaan, mitä tehdä?

Työnantajalle kerrotaan, että painostaminen on kiellettyä. Työntekijän kannattaa olla yhteydessä luottamusmieheen. Jos sellaista ei ole, tulee ottaa yhteyttä liittoon.

Saako työsulun ajalta avustusta?

Työtaisteluavustusta maksetaan niille liittoon kuuluville hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualojen työntekijöille, joiden työnteon työnantaja estää työsulun vuoksi ja joille syntyy tämän vuoksi ansionmenetystä. Työtaisteluavustus on 100 €/ työsulkuvuorokausi, jona ansionmenetys on tapahtunut. Työtaisteluavustus on veronalaista tuloa. Ennakonpidätyksen jälkeen avustus on 66,40 €. Tarkemmat ohjeet toimitetaan myöhemmin.

Mistä tiedän, olenko oikeutettu avustukseen?

Työtaisteluavustukseen ovat oikeutettuja PAMin jäsenet, joiden jäsenmaksut ovat kunnossa työtaisteluavustuksen maksuhetkellä.

Mistä saan lisätietoa työsulusta ja meneillään olevasta tilanteesta?

Liiton verkkosivuilta löytyy kaikki työsulkuihin liittyvä tieto, joka päivittyy koko ajan tilanteen mukaan. Jos tietoa ei jostain syystä löydy, tulee olla yhteydessä joko luottamusmieheen tai liiton jäsenpalveluun.

Mitä valtakunnansovittelija tekee?

Valtakunnansovittelijan tehtävänä on auttaa työmarkkinaosapuolia työrauhaa uhkaavissa työriidoissa.

Miten sovittelu etenee?

Valtakunnansovittelija kutsuu MaRan ja PAMin yhteiseen tapaamiseen, jonka jälkeen hän päättää sovittelun aloittamisesta. Jos valtakunnansovittelija päättää tehdä sovintoesityksen, se käsitellään työmarkkinaosapuolten omissa hallinnoissa.

Vaikuttaako työsulku minulle myönnettyyn lomaan tai vapaapäivään?

Työsulku ei vaikuta lomiin, vapaapäiviin tai sairauslomiin. Mikäli työntekijä on sairauslomalla tai työvuorolistaan on merkitty loma tai vapaapäivä, ei työnantaja voi pidättää palkkaa siltä päivältä. Työnantaja ei voi muuttaa jo tehtyä työvuorolistaa esim. siirtämällä vapaapäivälle työpäivän.

Millä perusteella PAM katsoo, että hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualoilla on varaa korottaa palkkoja?

Alan kannattavuus on erinomainen. Yrityksiä on vähän, mutta ne ovat kooltaan suuria. Alan yritysten liikevaihdot ovat voimakkaassa kasvussa. Kokoaikaisen työntekijän bruttopalkka lisineen on keskimäärin 2 200 euroa kuukaudessa. Alalla on paljon sesonki- ja osa-aikatyötä.

Hae työtaisteluavustusta täältä.

28.11., 29.11., 30.11. ja 7.12. päivitetty juttua työtaisteluavustuksen osalta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat