Uutinen - 22.11.2018 klo 14.00
Häirintä

Henkilökuntaa kunnioitettava - seksuaalinen häirintä ei koskaan ole OK

Jos työntekijä kohtaa usein häirintää työssään, se heikentää hänen työhyvinvoinitiaan ja motivaatiotaan. Sen vuoksi ongelmaa ei tule aliarvioida. Kuva: NU HRCT

Jos työntekijä kohtaa usein häirintää työssään, se heikentää hänen työhyvinvoinitiaan ja motivaatiotaan. Sen vuoksi ongelmaa ei tule aliarvioida. Kuva: NU HRCT

Hotelli- ja ravintola-alan henkilökunta kokee usein pikkujouluaikoihin seksuaalista häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä. Ennen sesongin alkua on hyvä muistaa, että asiallinen käytös on kaiken a ja o.

Seksuaalinen häirintä on vakava asia ja se on kitkettävä pois. Hotelli-, ravintola, catering- ja matkailualan työntekijöiden pohjoismainen unioni NU HRCT on viime vuosina kiinnittänyt huomiota seksuaaliseen häirintään Emme ole osa menuuta -kampanjan avulla.

Pikkujoulusesongin aikana seksuaalinen häirintä lisääntyy valtavasti ja alan työntekijöitä joutuu kähminnän ja muun asiattoman käytöksen kohteeksi työpaikalla. Sen vuoksi pohjoismaiset ammattiliitot PAM mukaan lukien muistuttavat yhdessä, että työpaikalla täytyy olla nollatoleranssi häirintään.

NU HRCT:n raportin mukaan sekä miehiin että naisiin, mutta erityisesti naisiin, kohdistuu seksuaalista häirintää ravintola-alalla.
Eniten alttiina oleva ryhmä on nuoret naiset, jotka ovat usein tekemisissä asiakkaiden kanssa ja joilla on myös epävarmat työsuhteet. Ravintola-ala on työympäristö, jossa työntekijät ovat alttiina erilaisille seksuaaliseen häirintään liittyville riskeille kuten alkoholi ja juomarahakulttuuri, epäsäännölliset työajat ja ajatus siitä, että ”asiakas on aina oikeassa”.

PAMin vuonna 2015 tekemässä kyselyssä n. 50 % kaikista matkailualan työntekijöistä olivat kokeneet seksuaalista häirintää asiakkaan taholta (yleisintä nuorempien työntekijöiden ja tarjoilu- ja baarihenkilökunnan joukossa).

”Seksuaalinen häirintä on sekä tasa-arvoon että yhteiskunnan valtarakenteisiin liittyvä ongelma. Seksismin kitkentä edellyttää pitkäjänteistä työtä ja yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa. Koska kyse on laajalle levinneestä ongelmasta, liitot ovat lähteneet aktiivisesti torjumaan seksuaalista häirintää ja asiatonta käytöstä palvelualoilla”, toteaa PAMin sopimusasiantuntija Markku Björn.

Väkivalta ja häirintä työpaikalla aiheuttaa vakavia turvallisuus- ja terveysongelmia. Jos työntekijä kohtaa usein häirintää työssään, se heikentää hänen työhyvinvoinitiaan ja motivaatiotaan. Sen vuoksi ongelmaa ei tule Björnin mielestä aliarvioida.

Hän korostaa, että viime kädessä vastuu on työnantajalla, jonka tulee ennalta ehkäistä kaikenlaista häirintää ja taata työntekijöilleen turvallinen työympäristö sekä huolehtia heidän terveydestään ja turvallisuudestaan.

Ammattiliitot haluavatkin muistuttaa, että joulusesonkina asiallista käytöstä vaaditaan niin työnantajilta, työyhteisöiltä kuin asiakkailtakin.
Seuraa kampanjaa Facebookissa ja merkillä #NotOnTheMenu, #Eikoskaanok ja #aldrigok sosiaalisessa mediassa.

Ennalta ehkäisevillä toimilla ja tehokkailla toimintaohjeilla

on ratkaiseva merkitys seksuaalisen häirinnän torjumisessa työpaikalla. Alla on muistilista toimista, joita työpaikat voivat hyödyntää ja joita myös luottamusmiehet voivat käyttää tukena työssään.

• Kaikilla työpaikoilla tulee olla vahvistettu politiikka ja ohjeet, jotka vahvistavat nollatoleranssin seksuaaliseen häirintään.
• Työpaikan luottamushenkilöiden tulee aktiivisesti osallistua seksuaalisen häirinnän kitkemiseen työpaikalta. Työnantajan ja luottamushenkilöiden tiivis yhteistyö on ehdottoman tärkeää.
• Tarvitaan selkeä määritelmä siitä, mitä esimiehet ja työntekijät pitävät seksuaalisena häirintänä työpaikalla. Lisäksi on hyvä tehdä riskinarviointi ongelmien laadun ja laajuuden arvioimiseksi.
• Koulutuksen ja viestinnän avulla voidaan varmistaa, että seksuaalista häirintää ennalta ehkäisevät käytännöt otetaan tehokkaasti käyttöön.
• Työpaikalla tulee myös olla käytäntö häirinnästä raportoinnille ja seurannalle sekä häirintäpolitiikan arvioinnille.

Lähde: NU HRTC

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat