Tiedote - 12.04.2018 klo 09.53

Hallituksen kehysriihi lisää epävarmuutta: Irtisanominen helpottuu, pätkätyöt yleistyvät

PAM moittii hallitusta työelämän epävarmuuden lisäämisestä entisestään kehysriihen päätöksillä. Heikennykset ihmisten irtisanomissuojaan ja etenkin perustelemattomat määräaikaisuudet alle 30-vuotiaille vaikuttavat eriarvoistavasti.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on erittäin huolissaan siitä, että maan hallitus päätti kehysriihessään jatkaa työelämän pelisääntöjen höllentämistä työntekijöiden suojan kustannuksella.

Erillisellä lailla aiotaan helpottaa irtisanomista pienissä, alle 20 hengen yrityksissä. Irtisanomiskynnystä ilmeisesti madallettaisiin tilanteissa, joissa irtisanomisperusteena ovat henkilökohtaiset syyt. Lisäksi alle 30-vuotiaiden työsuhteen määräaikaisuudelle ei tarvitse enää olla perustetta, mikäli tämä on ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Tarkoituksena lienee madaltaa työllistämisen kynnystä, ja nuorisotyöttömyyteen onkin syytä puuttua, mutta näillä keinoilla vaikeasti työllistyville ei ole mitään vaikutusta. Jo aiemmin hallitus on muun muassa pidentänyt koeaikaa, lyhentänyt takaisinottovelvoitetta ja lisännyt pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia.

"Työelämän epävarmuuden lisääminen ei palvele nuoria eikä sitä kautta ketään meistä. Laki sanoo, että määräaikaisille työsuhteille on oltava peruste. Siitä täytyisi pitää kiinni", PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa.

Viime viikkoina on kauhisteltu – aiheesta – syntyvyyden romahtamista Suomessa. Ihmisen elämisen puitteet muodostuvat toimeentulosta, asumisesta, yhteisöstä ja mielekkäästä tekemisestä. Niiden perustalle rakentuu usko tulevaan ja myös uskallus ja halu tehdä uutta elämää.

"Näillä päätöksillä tilanne tuskin ainakaan paranee. Jo ennestään työelämän epävarmuus kohdistuu erityisesti nuoriin ja naisiin. Lisäksi pienissä yrityksissä työskentelevät nuoret voivat joutua jatkossa pelkäämään, että potkut tulevat suunnilleen koska tahansa sen perusteella, että naama ei kelpaa", Selin sanoo.

PAMin jäsenkyselyyn 2017 vastanneista alle 30-vuotiaista vakituisessa työsuhteessa olevista 16 prosentilla on lapsia, määräaikaisessa työsuhteessa olevilla osuus on vain 9 prosenttia. Saman kyselyn mukaan alle 30-vuotiaista pamilaisista 30 prosentilla oli melko suuria tai vakavia taloudellisia huolia.

Naiset ja nuoret ovat jo nyt yliedustettuina määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä. Jotkut ovat tällaisissa työtehtävissä vapaaehtoisesti, koska se sopii omaan elämäntilanteeseen. Silti valtaosa on niissä, koska vakituista tai kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Vuoden 2016 nuorisobarometrissä yhdeksän nuorta kymmenestä pitää vähintään melko tärkeänä pysyvän työsuhteen saavuttamista 35 ikävuoteen mennessä. Työsuhteen pysyvyys vaikuttaisi siis olevan nuorten keskuudessa korkeassa arvossa. Eikä ihme, sillä määräaikaisuudet usein heikentävät ansiokehitystä ja työssä jaksamista.

Kehysriihen päätöksissä positiivista oli, että hallitus panostaa muuntokoulutukseen ja toisen asteen opiskelijoille, eli ammattikoululaisille ja lukiolaisille, on tulossa rahaa oppimateriaalien hankintaan.

"Muuntokoulutus on sinänsä hyvä ajatus. Nuorten osalta taas olisi pidettävä huolta siitä, että peruskoulu takaa kyvyn jatkaa opintoja. Laadukas varhaiskasvatus tasoittaisi eroja jo kouluun tullessa. Peruskoulussa taas olisi taattava riittävät opetusresurssit myös niille oppilaille, jotka vaativat enemmän ja erilaista huomiota saavuttaakseen oppimistavoitteet", Selin toteaa.

"Pidemmällä tähtäimellä pidämme hyvänä ajatusta oppivelvollisuusiän pidentämisestä. Se takaisi taloudelliset mahdollisuudet jatko-opintoihin kaikille."

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat