Uutinen - 19.04.2018 klo 08.48
Työlainsäädäntö

Hallituksen kehysriihi: Arviolta neljännesmiljoonan ihmisen irtisanomissuoja uhkaa heikentyä

Hallituksen kehysriihessa esille tulleet heikennykset työsuhdeturvaan vaikuttavat mittavasti nuoriin. Kuva: gettyimages

Hallituksen kehysriihessa esille tulleet heikennykset työsuhdeturvaan vaikuttavat mittavasti nuoriin. Kuva: gettyimages

PAMin mukaan hallituksen aikeet helpottaa työntekijöiden irtisanomista vaikuttavat noin neljännesmiljoonaan pienissä yrityksissä työskentelevään työntekijään. Hallituksen kehysriihessä esitettiin alle 20 henkilöä työllistävien yritysten irtisanomisperusteiden höllentämistä. Tarkoituksena on ”keventää” yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä.

PAMin arvion mukaan Suomessa työskentelee arviolta noin 240 000 palkansaajaa niiden yritysten palveluksessa, joille hallituksen esitys on nyt antamassa työkaluja työntekijän irtisanomisen helpottamiseksi.

”Pelkästään Uudenmaan alueella näissä alle 20 työntekijän yrityksissä työskentelee noin 170 000 henkilöä mukaan lukien yrittäjät. Jos hallituksen esitys irtisanomisperusteiden höllentämisestä menee läpi, se heikentää suuren työntekijäjoukon työsuhdeturvaa”, toteaa PAMin ekonomisti Olli Toivanen.

PAMissa irtisanomisperusteiden sääntelyn purkamiseen suhtaudutaan torjuvasti. Sen nähdään lisäävän irtisanomisten määrää.  Pelkästään viime vuonna PAMissa käsiteltiin 1 200 työsuhteen päättämiseen liittyvää asiaa. Näistä tapauksista yli 30 prosentissa oli kyse nimenomaan henkilökohtaisin syin perustellusta irtisanomisesta.

Heikennysesitykset vaikuttavat nuoriin

Hallitus on myös esittänyt, että alle 30-vuotiaiden, vähintään kolme kuukautta työttömänä olleiden työsopimukseen ei tarvitse enää ilmoittaa määräaikaisuuden perustetta. PAMissa tämä hallituksen esitys nähdään eriarvoistavana ja nuorten asemaa työmarkkinoilla merkittävästi heikentävänä.

PAM kokosi tiedot siitä, kuinka montaa alle 30-vuotiasta työikäistä äänestäjää mahdollinen lakimuutos pahimmillaan koskettaisi. Tiedot on kerätty vaalipiireittäin. PAMin jäsenistä yli 30 prosenttia on nuoria alle 30-vuotiaita.Nuoret työskentelevät usein osa-aikaisissa ja määräaikaisissa työsuhteissa.

”On selvää, että toteutuessaan nämä päätökset kohdistuvat isoon joukkoon eduskuntavaaleissa äänestäviä nuoria. Reiluun työelämään ja sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät asiat korostuvat tulevissa vaaliteemoissa varmasti. Nyt esillä olevat, nuorten työelämäasemaa heikentävät toimet voivat vaikuttaa merkittävästi hallituspuolueiden vaalikannatukseen”, arvioi PAMin nuorisosihteeri Eveliina Reponen.

Taulukko, johon kerättynä tiedot alueittain työllisistä ja nuorista äänesysikäisistä, joihin hallituksen kehysriihipäätöksillä on vaikutusta:

ALUE työllisiä ml. yrittäjät alle 20 hlö:n yrityksissä nuoria 18-29-vuotiaita äänestysikäisiä
Helsinki 75 000 120 000
Muu Uusimaa 90 000 140 000
Varsinais-Suomi 40 000 70 000
Häme 30 000 45 000
Kaakkois-Suomi 32 000 55 000
Keski-Suomi 20 000 42 000
Lappi 13 000 24 000
Oulu 35 000 70 000
Pirkanmaa 40 000 80 000
Satakunta 18 000 27 000
Vaasa 36 000 60 000
Savo-Karjala 29 000 58 000

PAMin kokoamassa arviossa kehysriihessä esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksista ihmisiin lähteet: Tilastokeskuksen työvoimatutkimus, työssäkäyntitilasto, alueellinen yritystoimintatilasto sekä yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto. Arvio tehty kertomalla kunkin alueen yrityssektorin työllisten määrä valtakunnallisella kertoimella, joka kuvaa alle 20 hengen yritysten osuutta työpaikoista.Tätä tasapainotettu alueellisella, toimipaikkojen kokoon perustuvalla kertoimella.

Otsikkoa muokattu 19.4. kello 17.05. Lähes puoli miljoonaa ihmistä uhkaa joutua irtisanotuksi kevennetyin perustein muutettu muotoon Lähes puolen miljoonan ihmisen irtisanomissuoja uhkaa heikentyä. 

UUTISTA KORJATTU 24.4. : Otsikkoa, ingressiä ja ensimmäistä sitaattia sekä taulukkoa tarkennettu. Puoli miljoonaa hallituksen toimien kohteena olevaa korvattu kuulumaan neljännesmiljoonaa, ja palkansaajien määrä korjattu kuulumaan työllisiä mukaan lukien yrittäjät. Katso korjattu ja tarkennettu uutinen, joka on julkaistu 24.4. täältä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat