Tiedote - 06.05.2020 klo 18.21
Politiikka

Hallituksen esittämä tuki helpottaa ravintola-alan kriisiä, mutta saattaa loppua kesken

Marinin hallitus kertoi 6.5. sopineensa mallista, jolla ravintoloita tullaan tukemaan. Ravintolat suljettiin valtioneuvoston asetuksella huhtikuun alussa. PAM toivoo ravintoloiden tukipaketin riittävän säilyttämään alan työpaikat ja yritykset.

Hallitus on ilmoittanut tekevänsä lähipäivinä esityksen eduskunnalle ravintoloiden tuesta. Juuri julkaistu eduskunnan käsittelyyn tuleva tuki jakautuu kaksiosaisen mallin kautta kiinteiden kulujen korvaamiseen sekä henkilöstön uudelleen palkkaamiseen. Ravintoloiden on aiemmin viikolla ilmoitettu voivan avata oviaan hallitusti kesäkuun alusta alkaen. Matkailu- ja ravintola-ala työllistää noin 90 000 työntekijää, joista PAMin tuoreimman suhdannebarometrin mukaan lomautettuna on tällä hetkellä peräti kaksi kolmasosaa.

PAM on edellyttänyt ravintola-alan tukipaketin kiirehtimistä useaan otteeseen, jotta konkurssiaallolta vältyttäisiin. Pitkän odottelun jälkeen saatu hallituksen esitys ravintoloiden tuesta saa PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sälliseltä myös kiitosta.

”Hallitus on pyrkinyt tekemään huolellista työtä ja olemme kiitollisia, että tuki vihdoin saadaan käyttöön, sillä se on alan kannalta välttämätön. Toivomme tuen lopullisen toimeenpanon tapahtuvan ripeästi ja ongelmitta”, Rönni-Sällinen kommentoi.

”Toivottavasti tämä viikkojen odottelu ei ole vielä ennättänyt aiheuttamaan alalle konkursseja, vaan viiveestä huolimatta tuki tavoittaa nyt kaikki sitä tarvitsevat. Hallituksen on kuitenkin valmistauduttava myös siihen, ettei tuki tällaisenaan välttämättä riitä, jos hakijoiden määrä ja kulut kasvavat arvioitua suuremmaksi, jolloin ala tulee tarvitsemaan lisää tukea ”, Rönni-Sällinen jatkaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat