Uutinen - 24.03.2014 klo 09.30

EU-direktiivi tuomassa ammattiliitoille kanneoikeuden

EU-parlamentti on hyväksynyt direktiivin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Se sisältää ammattiliittojen vaatiman järjestöjen kanneoikeuden.

EU-parlamentti on hyväksynyt maaliskuun istunnossaan direktiivin työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Se sisältää ammattiliittojen vaatiman järjestöjen kanneoikeuden, jota liitot ovat pitäneet tärkeänä.

Hyväksytyssä päätöslauselmassa todetaan, että vapaa liikkuvuus on EU:n kansalaisten perusvapaus. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus myös takaa, että työntekijät voivat siirtyä työvoimapulasta kärsiville tai enemmän työllistymismahdollisuuksia tarjoaville alueille.

"Tehokkaamman suojelun turvaamiseksi järjestöillä tai oikeushenkilöillä sekä työmarkkinaosapuolilla olisi myös oltava – sen mukaan mitä jäsenvaltiot päättävät – valtuudet aloittaa oletetun uhrin suostumuksella menettely joko tämän puolesta tai tätä tukeakseen", direktiivissä todetaan. Tätä tarkoittaa siis järjestöjen kanneoikeus.

"Kanneoikeuden turvin ammattiliitto voisi työntekijän puolesta ajaa asiaa oikeudessa esimerkiksi alipalkkaukseen tai työsyrjintään liittyvissä rikkomuksissa. Kanneoikeudella voitaisiin tarttua myös harmaaseen talouteen. Lisäksi järjestöjen kanneoikeus turvaisi tehokkaammin tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain toteutumisen", palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja Akava sanoivat aiemmin kannanotossaan direktiiviin.

Direktiivi menee vielä EU-komission käsiteltäväksi, ja jos siihen tulee merkittäviä muutoksia, uudelleen EU-parlamenttiin.

Lue myös palkansaajajärjestöjen EU-järjestön Finunionsin uutinen.

Lisätty alkuun asiasana klo 10.35.

 

 

Teksti: Tuomas Lehto

 

Uusimmat

Suosituimmat