Artikkeli - 24.05.2019 klo 15.30
EU

ETUC:n kongressin lausuma: työntekijöiden oikeudet on turvattava tulevaisuuden työelämässä

ETUC:n kongressi Wienissä päättyi tänään. Kuva: ETUC CES.

ETUC:n kongressi Wienissä päättyi tänään. Kuva: ETUC CES.

Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö ETUC hyväksyi tänään tavoiteohjelman, jossa uudelta Euroopan parlamentilta ja komissiolta vaaditaan muun muassa toimia tes-neuvottelutoiminnan vahvistamiseksi kaikissa EU-maissa.

ETUC on palkansaajaliikkeen korkein päättävä elin Euroopassa. ETUC:n kongressi Wienissä päättyi tänään. Neljä päivää kestäneessä kokouksessa hyväksyttiin tavoiteohjelma ja manifesti, joissa uudelta Euroopan parlamentilta ja komissiolta vaaditaan muun muassa EU:n talouspolitiikan, budjetin ja rahaliiton uudistaminen niin, että ne edistävät sosiaalista oikeudenmukaisuutta, työllisyyttä tukevia investointeja, kestävää kehitystä ja reilumpaa, progressiivista verotusta.

Lausumassa ETUC painotti myös sosiaalisen pilarin 20:n periaatteen toimeenpanoa sekä riittävät toimet tes-neuvottelutoiminnan vahvistamiseksi kaikissa EU-maissa. Tämän lisäksi ETUC näkee tärkeänä oikeudenmukainen siirtymä vähähiilisempään, digitaaliseen ja automatisoidumpaan globaaliin talouteen. EU-sääntelyllä, politiikalla ja rahoituksella on turvattava, että kaikki pysyvät mukana.

ETUC:n kongressiin osallistui 600 delegaattia 90 järjestöstä ja 38 maasta. Lisäksi edustettuna oli 10 toimialakohtaista järjestöä, kuten UNI Europa ja EFFAT.

Kongressi järjestetään joka neljäs vuosi ja se on ETUC:n korkein päättävä elin. Poliittisten suuntaviivojen lisäksi kongressin aikana valitaan järjestön poliittinen johto. Se muodostuu kuusihenkisestä poliittisesta sihteeristöstä, joka johtaa järjestön poliittista työtä Brysselissä.

Tulevaisuuden työelämä on muotoiltava lainsäädännöllä niin, että prekaarin työ vähenee, työntekijöiden oikeudet turvataan myös uusissa työn tekemisen muodoissa. EU-lainsäädäntö kuuluu uudistaa niin, että se vahvistaa työntekijöiden oikeuksia saada tietoa ja tulla kuulluksi, sekä työntekijöiden edustusta on turvattava yritysten hallinnossa ja eurooppalaisissa yritysneuvostoissa EWC:ssä.

Kongressissa valittiin myös uudet edustajat ETUC:n johtoon.
Pääsihteeriksi toiselle kaudelle valittiin italialainen Luca Visentini. Varapääsihteereiksi nimitettiin ruotsalaisen keskusjärjestön TCO:n kansainvälisten asioiden päällikkö Per Hilmersson sekä Esther Lynch (ICTU) Irlannista. Pääsihteerikolmikon lisäksi sihteeristöön valittiin Saksasta Isabelle Schönmann (DGB), Virosta Liina Carr (EAKL) ja Belgiasta Ludovic Voet (CSC). ETUC:n puheenjohtajaksi nousi Laurent Berger, ranskalaisen CFDT-liiton pääsihteeri.

Lisäksi kongressissa keskusteltiin tulevista EU-vaaleista, ilmastonmuutoksesta ja isäntämaa Itävallan poliittisesta tilanteesta.

ETUC - Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö

  • on perustettu vuonna 1973 edustamaan työntekijöitä ja heidän kansallisia tavoitteita Euroopan tasolla.
  • ETUC:n jäsenistö koostuu 90 kansallisesta ammattiyhdistysjärjestöstä ja 10 ammattiliittojen keskusjärjestöstä 38 Euroopan valtion alueella.
  • ETUCilla on yli 60 miljoonaa.

Lue lisää täältä. 

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat