Tiedote - 10.04.2019 klo 12.00
Liittokokous

Enemmistö PAMin liittokokouksen päättäjistä uusia

Palvelualojen ammattiliitto PAMin vaaleissa valittiin 373 edustajaa Helsingissä kesäkuussa pidettävään liittokokoukseen. Enemmistö valituista eli 57 prosenttia osallistuu liittokokoukseen ensimmäistä kertaa.

”Uusien liittokokousedustajien määrä vastaa hyvin palvelualojen tilannetta, jossa ihmiset vaihtavat työpaikkaansa yleisemmin kuin muilla aloilla. Näissä liittokokousvaaleissa erityisesti nuoret äänestivät aikaisempaa aktiivisemmin sekä keräsivät aikaisempaa suurempia äänimääriä ehdokkaina, joka osaltaan vaikuttaa edustajien vaihtuvuuteen”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin kommentoi vaalitulosta.

Liittokokouksen tulos kuvastaa kohtuullisen hyvin liiton jäsenistön rakennetta. Valituksi tulleiden ammattialajakauma vastaa aiempaa paremmin palvelualoja, kun vaalituloksen seurauksena kaupan alan edustajamäärä pienenee ja muiden alojen osuus kasvaa.

”Liittokokouksessa on eri aloilta aikaisempaa tasaisemmin edustajia päättämässä liiton asioista. Tämä varmasti vahvistaa tekemäämme edunvalvontaa palvelualoilla”, toteaa Selin.

Kaupan alan työntekijöitä valittiin 53 prosenttia edustajista ja he muodostavat edelleen liittokokouksen suurimman ryhmän. Majoitus- ja ravitsemusalalta edustajia on 25 prosenttia ja kiinteistöpalvelualalta 13 prosenttia.

Suurimmat äänimäärät vaaleissa saivat kouvolalainen Piia Kyrö, helsinkiläinen Sini Heikkinen, oululainen Kimmo Alatalo, kajaanilainen Marjo Korhonen sekä espoolainen Heikki Laakkonen.

Liittokokouksen valituista edustajista naisia on 65,15 prosenttia. Nuorin valittu edustaja on 21-vuotias ja vanhin 64-vuotias. Liittokokouksen osallistujien keski-ikä on 44 vuotta, joka vastaa hyvin myös liiton jäsenrakennetta keskiarvoltaan. Äänioikeuttaan vaaleissa käytti noin 12,1 prosenttia jäsenistöstä.Aktiivisimmin äänestettiin Kainuun vaalipiirissä.

Kaikki valitut sekä laajasti tietoa vaalien tuloksesta löytyy PAMin verkkosivuilta osoitteesta www.pam.fi/liittokokous

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat