Uutinen - 15.12.2014 klo 14.40

Arvostuksen puute ei houkuta jatkamaan töissä

Ikääntyneiden kokemukset työelämästä ovat ristiriidassa työurien pidentämisvaatimuksen kanssa. Tutkimus kertoo, että ikääntyneitä ei juurikaan arvosteta.

Työelämässä monen asian pitäisi muuttua, jotta ikääntyneet kokisivat olevansa arvostettuja ja työurat pitenisivät aidosti, sanoo Katri Halen, joka keräsi 50 vuotta täyttäneiden kirjoituksia ja haastatteli osan kirjoittajista. Halen tekee väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopiston valtiotieteelliseen tiedekuntaan.

Halen pitää eläkeiän alarajan nostoa kyseenalaisena työelämän todellisuutta ajatellen. Eniten ikääntyviä huoletti työssä jatkamisen kannalta oma terveys. Mutta kokemus arvostuksen puutteesta työssä oli Halenin keräämissä kirjoituksissa ja haastatteluissa yleinen. Ikään liittyvä syrjintä ilmeni esimerkiksi tehtävien yksinkertaistamisena ja koulutusmahdollisuuksien vähenemisenä. Myös painostamista eläkkeelle koettiin.

Työelämän muutoksia kuvattiin aineistossa kiireen lisääntymisenä ja arvojen kovenemisena.

Tutkija arvostelee sitä, että osa-aikaeläkkeen ja vuorotteluvapaan käyttöä on vaikeutettu. Jo ajatus niistä voi helpottaa monen jaksamista.

 

 

Teksti: Tiina Ritala

 

Uusimmat

Suosituimmat