Tiedote - 23.03.2019 klo 12.00
Koulutuspolitiikka

Ann Selin: Suomi menestyy osaamisella – toinen aste maksuttomaksi, ammattikouluihin opetusta ja työnantajille todellinen koulutusvelvollisuus

Teknologian kehitys vie työpaikkoja ja luo samalla mahdollisuuksia uusiin. Mahdollisuuksien toteutuminen edellyttää PAMin puheenjohtajan Ann Selin mielestä sitä, että yrityksiltä vaaditaan nykyistä suurempaa vastuuta henkilöstönsä osaamisen ylläpidosta, jotta väkeä ei vain vaihdettaisi yt-neuvotteluissa. Yhteiskunnan taas on kannettava vastuunsa perusosaamisen ylläpitämisestä

Digitalisaatio muuttaa töitä ja sitä, millaista osaamista työssä tarvitsemme. Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Ann Selin puhuu lauantaina Jyväskylässä, missä hän osallistuu Vapaiden valtakunta –kampanjan tilaisuuksiin ja tapaa PAMin jäseniä. Selin pitää selvänä, että digitalisaation myötä myös työtehtäviä katoaa. Muutosten keskellä tärkeää on se, millainen on yritysten kyky reagoida ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

”Lause "Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara" on enemmän kuin totta, kun kyse on yritysten kyvystä sopeutua. Yritysten muutoskyky perustuu henkilöstön osaamiseen ja osaamisen jatkuvaan päivittämiseen”, Selin toteaa.

Hänen mielestään toisaalta työntekijöiden perusosaamisen on oltava sellaisessa kunnossa, että sen päälle voidaan rakentaa uutta. Siitä vastuu kuuluu yhteiskunnalle. Toisaalta taas yritysten on itse pidettävä huolta siitä, että se kouluttaa koko henkilöstöään. Tällä hetkellä työnantajat kouluttavat työntekijäasemassa ja erilaisissa pätkätyösuhteissa olevia selvästi vähemmän kuin muuta henkilöstöään.

”Suomessa on ollut ehkä liiankin helppo laittaa vanha henkilöstö ulos ja ottaa uusi sisään vetoamalla tuotannollis-taloudellisiin syihin. Työnantajalla pitäisi olla nykyistä laajempi koulutusvelvollisuus, kun irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle etsitään uusia tehtäviä. Koulutusvelvollisuuden pitäisi koskea myös takaisinottovelvoitteen kattamaa aikaa”, Selin sanoo.

Toisaalta työelämässä olevilla työntekijöillä on selvitysten mukaan puutteita aivan perustaidoissakin, joita tarvitaan uudelleen oppimisessa.

”Julkisen sektorin kustantamaa koulutusta pitää tarjota henkilöille, joilla on puutteita esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa ja ICT-taidoissa. Ilman niitä on vaikea oppia uutta. SAK on puhunut perustaitotakuusta”, Selin toteaa.

Erityisen huolestuttavaa on, että vasta työelämään tulossa olevien ammatillista koulutusta suorittavien osaaminenkin uhkaa nyt jäädä heikoksi.

”Ammatillisen koulutuksen uudistus ja samaan aikaan Sipilän hallituksen toteuttamat koulutusleikkaukset supistivat lähiopetuksen määrä ammatillisessa koulutuksessa yli sietokynnyksen. Pelkästään käytännössä työpaikoilla asioiden oppiminen heikentää osaamisen laaja-alaisuutta ja jättää tosiasiassa heikoimmat oppilaat koko lailla heitteille”, Selin sanoo.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat