Uutinen - 21.04.2020 klo 08.00
Työehdot

Alko edistää vastuullisempaa viinintuotantoa yhteistyössä ay-liikkeen kanssa

Kuva: Chad Ehlers / Lehtikuva

Kuva: Chad Ehlers / Lehtikuva

Alko on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen IUF:n ja PAMin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on sosiaalisen vastuun edistäminen ja työntekijöiden oikeuksien toteutuminen erityisesti viinirypäleiden tuotannossa.

Yhteistyön tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien sekä inhimillisten työehtojen ja työolosuhteiden toteutumista viinien hankintaketjussa ja varmistaa havaittujen epäkohtien ratkaiseminen. Sopimuksen osapuolet jakavat huolen työntekijöiden oikeuksien toteutumisesta, erityisesti maatalousperäisten raaka-aineiden alkutuotannossa.

”Alko on sitoutunut kunnioittamaan voimassa olevia kansainvälisiä ihmisoikeussitoumuksia. Allekirjoitettu yhteistyösopimus on konkreettinen osoitus, kuinka tärkeänä näiden oikeuksien toteutumista pidämme.  Yhteistyön myötä otamme käyttöön kansainvälisen tason valitusmekanismin, jonka toiminta perustuu selkeisiin rooleihin ja vastuujakoihin läpi hankintaketjun”, toteaa Alkon toimitusjohtaja Leena Laitinen.

Yhteistyö sitouttaa avoimeen keskusteluun

Yhteistyösopimuksella Alko, elintarvike-, maatalous-, hotelli- ja ravintola-alojen ammattiliittojen maailmanjärjestö IUF ja PAM sitoutuvat vaihtamaan tietoa työoloista alkoholijuomien raaka-aineen tuotannossa ja tapaamaan neljästi vuodessa. Tapaamisissa sopimuksen osapuolet käsittelevät yhdessä alkoholin tuotantoketjuissa ilmenneitä ongelmia ja sopivat toimenpiteistä, joilla niihin puututaan. 

”Tämä sopimus varmistaa sen, että viinitilojen työntekijöillä on mahdollisuus raportoida huonoista työoloista oman paikallisen ammattiliittonsa kautta meille, jotta voimme yhdessä Palvelualojen ammattiliitto PAMin kanssa ryhtyä tarvittaviin toimiin niiden korjaamiseksi. Työntekijöiden ääni saadaan nyt kuuluviin alkoholin tuotantoketjussa”, kommentoi IUF:n pääsihteeri Sue Longley

”Usein kansainvälisiä aiesopimuksia kritisoidaan siitä, että puuttuu seurantamekanismit. Tässä on kuitenkin varmistettu se, että sovitut asiat menevät käytännön tasolle asti”, kommentoi Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen

Sen lisäksi, että yhteistyösopimus on merkittävä alkoholituotannon työntekijöiden näkökulmasta, Rönni-Sällinen pitää sitä tärkeänä suunnannäyttäjänä myös muille toimialoille. 

”Työ- ja elinkeinoministeriössä selvitetään parasta aikaa mahdollisuuksia kansallisen yritysvastuulain toteuttamiseen. Se voi pian velvoittaa kaikkia yrityksiä, joille Alko nyt näyttää esimerkkiä”.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat