Uutinen - 08.01.2020 klo 15.44
Työehtosopimusneuvottelut

PAMin ekonomisti: Talous kasvaa palvelualoilla

PAMin ekonomisti Olli Toivanen. Kuva: Jaakko Lukumaa

PAMin ekonomisti Olli Toivanen. Kuva: Jaakko Lukumaa

Palvelualojen talous- ja työsuhdetilanne näyttää hyvältä. Suurimmilla palvelualoilla on nähtävissä nettotuloksen kasvua. PAM katsoo sen lisäävän palkankorotusmahdollisuuksia.

Tilastokeskuksen yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto osoittaa, että palvelualojen prosentuaalinen nettotulos on kasvussa aiempien vuosien tapaan. Erityisen hyvin tämä näkyy majoitusalalla, jolla myös liikevaihto on taas pienen tasanteen jälkeen paremmassa kasvussa. Matkailun vahva trendi on nähtävissä myös World Economic Forumin raportissa, jonka mukaan Suomen kilpailukyky matkailukohteena koheni kokonaisuudessaan huomattavasti vuodesta 2017 vuoteen 2019. Tällä hetkellä Suomen matkailuala on samaisen raportin mukaan Pohjoismaiden hintakilpailukykyisin. Alan merkittävimpiä kilpailutekijöitä ovat turvallisuus ja ekologisuus.

”Palvelualoilla on kaiken kaikkiaan takana hyvä vuosi ja tämän toivoisi näkyvän myös kevään työehtosopimusneuvotteluissa”, PAMin ekonomisti Olli Toivanen kommentoi palvelualojen talous- ja työsuhdetilannetta.

Matkailualan lisäksi toteutunut liikevaihto on kasvanut erityisesti turvallisuus- ja vartiointialalla.

Palvelualoilla korostuu osa-aikaisten työntekijöiden määrä.

”Esimerkiksi vuonna 2018 kaupan alalla oli 19 300 osa-aikaista myyjää, jotka haluaisivat kokoaikatyön. Tämä vastentahtoinen osa-aikaisuus jää usein tilastoissa huomioimatta, vaikka sen merkitys niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta on merkittävä,” Toivanen kommentoi.

”Osa-aikaisten suuri osuus palvelualoilla on myös, asia joka tulisi huomioida puhuttaessa alojen keskiansioista. Palkkatilastoissa huomioidaan tyypillisesti vain alan kokoaikaiset työntekijät, mikä vääristää alojen keskipalkkoja ylöspäin”, Toivanen muistuttaa.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa työsuhteiden kehitys näyttää jonkin verran poikkeavan muista aloista. Työvoimapulasta kärsineellä matkailu- ja ravintola-alalla vakituisen kokoaikatyön määrä kasvaa. Kokoaikatyön lisääntyminen ei kuitenkaan valitettavasti näy kaikilla palvelualoilla.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat