Uutinen - 07.01.2019 klo 13.49
Koulutus

Työ sujuvaksi! -materiaalista tukea perustaidoille

Kuva: Gettyimages

Kuva: Gettyimages

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin -hankkeessa tuotettu materiaali tarjoaa työpaikoille vinkkejä muun muassa erilaisista työn tekemismuodoista.

Työelämä muuttuu juuri nyt valtavaa vauhtia. Digitalisaatio, tekoäly, automatisaatio ja robotisaatio muuttavat työelämää ja yhteiskuntaa monella eri tavalla. Tietotekniikka on tullut tavalla tai toisella osaksi jokaisen arkea.

Perustaidoista onkin tullut uuden oppimisen perusta. Hankaluudet uuden tiedon käsittelyssä ja hallinnassa voivat haitata työtä ja tuottavuutta. Perustaidoiksi kutsutaan muun muassa luku-, numero- ja tietoteknisiä perusvalmiuksia.

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin OPPI-VA -hankkeessa on tuotettu Työ sujuvaksi! -verkkomateriaali, joka tarjoaa työpaikoille tietoa ja välineitä perustaitojen tukemiseen ja edistää siten työelämän yhdenvertaisuutta. Materiaalista saa muun muassa vinkkejä erilaisista työn tekemismuodoista sekä perustaitojen käyttämistä sujuvoittavista sovelluksista ja apuvälineistä.

Materiaali on tarkoitettu työpaikoille ja siitä hyötyvät luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut, työnantajat kuin työntekijätkin.
Materiaali löytyy osoitteesta http://oppiva.tyoelamanverkko-opisto.fi/.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat muun muassa PAM, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuusliitto, Kuntoutussäätiö ja Työterveyslaitos.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat