Artikkeli - 08.01.2019 klo 13.10
Liittokokous

Tulevassa tavoiteohjelmassa vastataan työelämän muutoksiin – pamilaisilla on nyt tilaisuus vaikuttaa

 ”Toimintaympäristöä ei voi päättää. Mutta sitä analysoimalla voimme yhdessä visioida sitä, mihin suuntaan haluamme itseämme ja yhteiskuntaamme viedä”, Kuittinen sanoo. Kuva: Jaakko Lukumaa

”Toimintaympäristöä ei voi päättää. Mutta sitä analysoimalla voimme yhdessä visioida sitä, mihin suuntaan haluamme itseämme ja yhteiskuntaamme viedä”, Kuittinen sanoo. Kuva: Jaakko Lukumaa

Taustatyö liiton uuden tavoiteohjelman parissa on jo aloitettu. Ajatushautomo Demos Helsingin asiantuntijan Outi Kuittisen mukaan muutoksen äärellä on ensin katsottava ympärille.

Mikä tavoiteohjelma?

Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Ohjelma määrittää päämäärät ja tavoitteet, jotka toimivat pohjana strategialle ja siten myös valtuuston ja hallituksen työlle.

Strategia on tarkempi tiekartta siitä, miten tavoiteohjelmassa määritellyt päämäärät voidaan saavuttaa. Se on työkalu, joka auttaa määrittelemään mitä pitää tehdä ja milloin. Strategia valmistellaan tavoiteohjelman pohjalta.

Ensi kesän liittokokouksessa päätetään PAMin tulevien vuosien suunnasta. Ennen kuin tulevaisuutta voi suunnitella, on tiedettävä, miltä maailma liiton ympärillä näyttää. Sitä tutkimaan kutsuttiin yhteiskunnalliseen muutokseen erikoistunut ajatushautomo Demos Helsinki, joka selvitti, millaiset muutosvoimat vaikuttavat palvelualoihin ja ammattiyhdistysliikkeeseen.

”PAMin ja koko ammattiyhdistysliikkeen toimintaympäristössä on tapahtunut paljon erilaisia muutoksia, jotka eivät tule ratkeamaan seuraavan neljän vuoden aikana. Siksi on tärkeää ymmärtää yhteiskunnan laajempia muutosvoimia ja megatrendejä”, kertoo Demoksen Outi Kuittinen.

Demoksen analyysin tuloksena selvisi, että PAMin toimintaan keskeisesti vaikuttavia megatrendejä ovat digitalisaatio ja automatisaatio, globalisoituva talous, niukkenevat luonnonvarat, yksilön osallistuminen yhteisöjen kautta ja väestönmuutos. Ne luovat pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia muutospaineita.

Megatrendien lisäksi pamilaisilla aloilla on käynnissä iso joukko yhteiskunnallisia muutoksia. Työn monimuotoistuminen merkitsee esimerkiksi ammatinkuvien muutosta tai pätkätyön lisääntymistä, mikä haastaa sopimusjärjestelmää. Automatisaation myötä etenkin keskipalkkaisia työtehtäviä katoaa, mikä johtaa työmarkkinoiden kahtiajakautumiseen osaamistason mukaan. Samaan aikaan globalisaatio ja yksityistäminen tuovat omat haasteensa työehtoihin ja poliittinen ilmapiiri kyseenalaistaa saavutettuja etuja.

Muutoksen tuulet siis puhaltavat.

”Ympäristö, jossa PAM toimii, muuttuu rajusti. Siksi nimesimme toimintaympäristöanalyysin Täydelliseksi myrskyksi”, Kuittinen tiivistää.

Inhimillisyys edellä

Analyysissä esiin nousseiden muutosilmiöiden ja palvelualoja ravistelevien megatrendien pohjalta syntyi luonnos kuudesta painopistealueesta, joilla PAM voi pyrkiä vastaamaan mahdollisimman hyvin tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Yhdessä ne luovat suuntaa sille, mihin nyt liitossa aiotaan ja millä tavalla sinne aiotaan.

”Valitut painopistealueet ovat ajankohtaisia, ja niiden avulla voimme tarttua akuutteihin asioihin. Samaan aikaan ne ovat strategisia. Nämä asiat eivät tule ratkeamaan tulevien neljän vuoden aikana, mutta lähivuosina näillä alueilla tapahtuu paljon”, Kuittinen kuvailee.

Yhteisiksi nimittäjiksi PAMin lähivuosien painopisteille nousee kaksi teemaa: inhimillisen yhteiskunnan rakentaminen ja ammattilaisuuden kehittäminen pamilaisilla aloilla.

”Kun työelämä muuttuu koko ajan rajusti, osaamisen kehittäminen on niitä ainoita avaimia, joilla siinä maailmassa voi pärjätä”, Kuittinen kertoo.

Toisaalta liitossa tarvitaan kokonaisnäkemystä siitä, mistä ihmisten perusturva ja hyvinvointi koostuu. Tähän viitataan inhimillisellä yhteiskunnalla.

”Jotta PAM voi olla aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija ja vaihtoehtojen esilletuoja, liitolla täytyy olla myös selkeä kokonaiskuva siitä, millainen on inhimillinen yhteiskunta ja millaisin rakentein se toteutuu. Muuten joudutaan kommentoimaan muiden visioita sen sijaan, että tuotaisiin esille omia ehdotuksia”, Kuittinen selventää.

Tutkimusten mukaan länsimaissa ollaan nyt ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin siinä tilanteessa, että ihmisten usko tulevaisuuteen on laskussa. Turvattomuuden tunteen lisääntyessä PAM voisi olla luomassa turvaa, uskoa tulevaisuuteen ja sitä inhimillisyyttä.

”Kun halutaan tarttua suureen muutokseen, niin se tarkoittaa myös valintoja. Joihinkin asioihin täytyy panostaa enemmän kuin ennen ja tehdä samalla uusia asioita. Kun resurssit ovat aina rajalliset, jostain täytyy myös luopua.”

Vaikuttamisen paikka

Miten siis löytää tasapaino, kun samaan aikaan täytyy tehdä uutta ja huolehtia myös vanhasta? Mistä ollaan valmiita luopumaan ja mihin täytyy erityisesti panostaa tulevaisuudessa? Nämä ovat niitä keskusteluja, joita PAMissa tullaan käymään kevään mittaan.

Tulevan tavoiteohjelmaluonnoksen painopistealueet syntyivät työelämän muutoksista. Klikkaamalla kuvaa näet sen suurempana. Kuva: Janne Toriseva

Kuittinen pitää valmista tavoiteohjelmapaperia tärkeämpänä sen työstämisestä kumpuavaa keskustelua siitä, keitä pamilaiset ovat ja mihin suuntaan he haluavat liittoa viedä.

Keskustelua varten tähän asti tehty tavoiteohjelman pohjatyö on koottu keskusteluasiakirjaan, joka lähtee seuraavaksi ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksiin kommentoitavaksi. Näin kaikille liiton jäsenille avautuu mahdollisuus vaikuttaa PAMin tulevaisuuteen. Lopullinen tavoiteohjelma hyväksytään kesäkuussa järjestettävässä liittokokouksessa.

Kuittinen rohkaiseekin pamilaisia kommentoimaan tavoiteohjelman luonnosta ja odottaa innolla kierrokselta tulevaa palautetta. Hän kuitenkin toivoo, että kaikki keskusteluihin osallistuvat perehtyisivät huolella etukäteen sekä keskusteluasiakirjaan että toimintaympäristöanalyysiin.

”Kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä. Omat näkemykset pitää kuitenkin pystyä perustelemaan, olivat ne sitten jonkin asian puolesta tai vastaan”, hän muistuttaa.

Tulevaisuuden suunta ei kuitenkaan muutu hetkessä. Siihen tarvitaan joukkovoimaa.

”Muutos tehdään aina yhdessä. Kaikkihan me tiedämme omista kokemuksistamme, että muutos ei ole helppoa. Se vaatii prosessointia ja yhdessä tekemistä”, hän sanoo.

Keskusteluasiakirja PAMin tulevasta tavoiteohjelma käsitellään ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 19.1-.17.2.2019. Tarkista ammattiosastojen tapahtumakalenterista milloin ehdokasasettelukokous järjestetään omassa ammattiosastossasi ja vaikuta liiton tulevaisuuteen!  

”Tavoiteohjelma kurkottaa tulevaisuuteen”

Liiton tulevan tavoiteohjelman tulee tähytä riittävän kauaksi ja korkealle. Sen tulee antaa toimiva kehys liiton strategialle ja käytännön tekemiselle. Koska maailmaa ei saada valmiiksi yhdellä tavoiteohjelmakaudella, meidän pitää pitkäjänteisesti etsiä asioita, joita kohti edetään. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta sitä voi arvioida paremmin katsomalla ajassa taaksepäin. 1980-luvun alussa tietokonetta käytti työssään vain harva, nyt enemmistö. 52 vuotta sitten kaupan alan henkilöstöstä alle 10 prosenttia oli osa-aikaisia, nyt paljon useampi. Jokainen varmasti tunnistaa työelämän muutoksia ja pohtii, mihin ne meitä vievät. Nämä pohdinnat kootaan tavoiteohjelmaan ja sanoitetaan liiton tavoitteiksi.

Antti Veirto
Tutkimuspäällikkö
PAM

”Kaikkien kannattaa osallistua”

Ammattiliittojen täytyy reagoida siihen, että maailma muuttuu. Uudella tavoiteohjelmalla siihen pyritään vastaamaan, vaikka mukana on paljon tuttuakin. Yksi tärkeimmistä asioista on, että meidän täytyy oppia suhtautumaan moninaistuvaan ammattikuntaan paremmin. Lisäksi nykyinen poliittinen ilmapiiri on muuttunut ay-vastaiseen suuntaan.

Kannustan kaikkia jäseniä, erityisesti nuoria, osallistumaan ehdokasasettelukokouksiin, vaikka se olisikin uusi asia. Ei kannata jättää lähtemättä, vaikka tuntisi asian vieraaksi. Apua ja lisätietoa löytyy aina läheltä. Mitä enemmän meitä on vaikuttamassa liiton tulevaisuuteen, sitä paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa yhteiskuntaan. Joukkovoima kantaa.

Markku Pohtinen
Pääluottamusmies
Carlson Oy, Kuopio

 

 

Teksti: Minna Raitapuro

 

Uusimmat

Suosituimmat