Uutinen - 21.11.2018 klo 11.17
Politiikka

PAMin valtuusto: Työntekijän äänen on kuuluttava tulevaisuudessa

Petäyksessä 20.-21. marraskuuta kokoontunut valtuusto muistuttaa palkansaajia äänestämisen tärkeydestä.

Suomalainen työ on suurten muutosten edessä ja ne osuvat useasti ensimmäisinä PAMilaisille aloille. Työn silppuuntuminen, osa-aikaisuus, alustatalous, vuokratyöyritykset sekä työsuhteiden ennakoimattomuus luo turvattomuutta sekä heikentää työssäjaksamista. Työntekijöiltä edellytetään yhä jatkuvaa joustoa sitoutumisessa sellaisiin työn muotoihin, joissa toimeentulo sekä työntekijöiden äänen aito kuuluminen ovat vaarassa. On työpaikkoja, joissa ei tiedä seuraavaa työvuoroaan tai millaisen palkan saa ensi kuussa. Työntekijöillä ei ole välttämättä mitään ääntä yrityksen päätöksenteossa.


Nykyinen hallitus on tehnyt kaikkensa murentaakseen työelämän turvaa entisestään. Kilpailukykysopimus, työttömiin kohdistuneet leikkaukset sekä työnantajien koordinoima neuvottelukierros ovat osoittaneet sen, että palkansaajan paras turva on äänestämisessä. Tulevissa eduskuntavaaleissa on välttämätöntä, että jokainen palvelualan ammattilainen käyttää omaa ääntään ja valitsee edustajan, joka tuntee alojemme epävakauden ja niiden konkreettiset ongelmat.
PAMin valtuusto haluaa muistuttaa kaikkia alan ammattilaisia siitä, että äänestäminen ei todellakaan ole vanhanaikaista, vaan sillä saa vaikuttaa tulevaisuuden työelämään. Jokaisella on taustastaan riippumatta yksi ja samanarvoinen ääni – sitä oikeutta tulee palkansaajan käyttää.


Tulevissa vaaleissa PAM tulee kaikin tavoin tukemaan ehdokkaita, jotka jakavat saman arvomaailman ja ymmärryksen palvelualojen kehittymisestä. Jokainen voi omalta osaltaan, antamansa äänen lisäksi, edistää työelämän parannuksia asettumalla itse ehdolle tai tukea oikeanlaista ehdokasta sekä kannustaa kaikkia työtovereitaan äänestämään. Duunareilla ei ole enää varaa nukkua vaalien ohitse.


Äänestämisen lisäksi myös järjestäytymistä tulee kehittää uusiin työmuotoihin sopivaksi. Esimerkkinä tällaisesta on verkossa toimivat ruokalähettialustat Foodora ja Wolt, joiden ”jakelukumppanit” eli alustalle työtä tekevät ruokalähetit ilman työsopimuslain edellyttämiä sopimuksia vaativat parempia työolosuhteita ja reilumpia pelisääntöjä työhön. PAM tervehtii ilolla kaikkia uusia yhteistyökumppaneita, jotka haluavat parantaa työoloja palkansaajille. Tulevaisuudessa työntekijöiden äänen on kuuluttava ja siihen tarvitsemme uudenlaista yhteistyötä ja yhteistyökumppaneita.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat