Uutinen - 25.10.2018 klo 15.00
Työehtosopimusneuvottelut

SUN ilmaisee solidaarisuutensa vartiointialan tilanteen johdosta ja tuomitsee Suomen hallituksen toimet

SUNin jäsenliitot kokoontuivat tänään ja ilmaisivat kannanotossa tukensa sekä PAMille että JHL:lle.

SUNin jäsenliitot kokoontuivat tänään ja ilmaisivat kannanotossa tukensa sekä PAMille että JHL:lle.

Palvelualan pohjoismaisen unionin (SUN) hallitus kokoontui tänään. Ajankohtaisten pohjoismaisten työmarkkina-asioiden lisäksi kokouksessa keskusteltiin vartiointialan hankalasta tilanteesta ja Suomen hallituksen ehdotuksesta heikentää pienyritysten työntekijöiden työsuhdeturvaa. SUNin jäsenliitot päättivät yhteisestä kannanotosta.

SUN ilmaisee kannanotossa syvän huolensa vartiointialan työehtosopimusneuvottelujen venymisestä. Edellinen sopimuskausi päättyi 30.4.2018, ja ala on ollut sopimuksettomassa tilassa 1.5. alkaen. Osapuolet eivät ole päässeet yksimielisyyteen palkkakysymyksestä, minkä vuoksi vartiointialalla alkoi 24.10. kolmipäiväinen lakko, joka päättyy perjantaina 26.10. vuorokauden vaihtuessa.

Ruotsin kuljetusalan työntekijöiden liiton toimitsija ja turvallisuuskysymyksistä ja vartiointialasta vastaava Jerker Nilsson sanoo julkilausumalla olevan merkitystä. Hänen oma liittonsa joutui hiljattain painimaan osittain samantapaisten ongelmien parissa Ruotsin työehtosopimuskierroksella.

”On erittäin ikävää, että sopimukseton tila on jatkunut toukokuun alusta asti eikä uutta työehtosopimusta ole saatu aikaan. Siksi olemme tämän julkilausuman kannalla. Vartiointialan työntekijöille on annettava heidän ansaitsemansa arvostus”, Nilsson sanoo.

SUN ei katso suopeasti tiettyjen työnantajien toimintaa lakon kynnyksellä. Se paheksuu suuresti työnantajien yrityksiä murtaa lakko lietsomalla etukäteen pelkoa työntekijöiden keskuudessa.

”Olen työni puolesta suoraan yhteydessä muun muassa Securitas-konsernin johtoon. Otimme nytkin johtoon yhteyttä heti, kun olimme saaneet tietää työnantajapuolen laatineen listoja ammattiliittojen jäsenistä ja liittoihin kuulumattomista työntekijöistä. Ilmoitimme selkein sanoin, ettei niin saa toimia”, Nilsson sanoo.

Peter Jørgensen toimii SUNin vartiointialan osaston puheenjohtajana Tanskan palvelualojen ammattiliitossa. Hän sanoo koko Pohjoismaiden vartiointialan antavan solidaarisen tukensa lakkoileville suomalaiskollegoille.

Hänen mielestään on ikävää, etteivät työnantajat suostu antamaan tunnustusta työntekijöiden osaamiselle ja neuvottelemaan oikeudenmukaisista palkoista.

”On kerrassaan kummallista, että työnantajapuoli on esittänyt paljon huonompia korotuksia kuin mistä on jo sovittu muiden alojen työehtosopimuksissa. Tällainen toiminta on täysin käsittämätöntä, ja me annamme täyden tukemme suomalaisille vartiointialan kollegoille. Jos voimme suinkin auttaa pohjoismaisia tovereitamme, me myös teemme sen”, Jørgensen painottaa.

SUN toteaa julkilausumassaan odottavansa neuvottelutulosta, jossa työntekijän oikeudet otetaan huomioon.

Lisäksi se ilmaisee syvän huolensa siitä, että Suomen hallitus suunnittelee työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämistä alle kymmenen työntekijän yrityksissä. Kaikilla työntekijöillä tulee olla yhtäläinen irtisanomissuoja työpaikan koosta riippumatta. Muutos asettaisi SUNin mukaan niin työntekijät kuin yrityksetkin eriarvoiseen asemaan.

SUN haluaa tästä syystä osoittaa solidaarisuutensa Palvelualojen ammattiliitolle PAMille, joka valmistautuu uusiin poliittisiin lakkoihin ja muihin työtaistelutoimenpiteisiin yhdessä muiden suomalaisten liittojen kanssa. SUN ilmaisee tukensa sekä PAMille että JHL:lle.

Kannanotto on vain yksi esimerkki Pohjoismaiden liittojen välisestä laajasta yhteistyöstä, kertoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, joka myös toimii SUNin puheenjohtajana.

”Pohjoismaissa liitot tekevät todella tiivisti yhteistyötä juuri sen takia, että järjestelmämme ovat samanlaiset, joten on luontevaa hoitaa käytännön asioita ja ajaa yhteisiä edunvalvonta-asioita. Kaikkein vaikeimmissa tilanteissa yhteistyön voima näyttäytyy myös kannanoton muodossa. On hienoa, että voi saada laajempaa tukea naapurimaiden liitoilta. Kaikkien yhteinen etu on se, ettei missään Pohjoismaassa tapahdu palkkatason tai työehtojen heikentämistä”, Ylitalo toteaa.

Ruotsinkielinen kannanotto on luettavissa täällä.

Palvelualan pohjoismaiseen unioniin (SUN) kuuluu kiinteistö-, siivous-, vakuutus- ja vartiointialan jäsenliittoja Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Färsaarilta. SUNin jäsenliitoissa on kaikkiaan noin 100 000 jäsentä. SUNin verkkosivut ovat osoitteessa.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat