Uutinen - 11.09.2018 klo 16.35
Työlainsäädäntö

Uusi työaikalaki kuohuttaa ammattiliittoja Itävallassa

Vetoomuksessa UNI-liitot vaativat työntekijöiden kuulemista, sillä palkansaajajärjestöjä ei kuultu lain valmistelussa. Kuva: GPA-djp.

Vetoomuksessa UNI-liitot vaativat työntekijöiden kuulemista, sillä palkansaajajärjestöjä ei kuultu lain valmistelussa. Kuva: GPA-djp.

Eurooppalaiset ammattiliitot ovat koolla UNI Euroopan konferenssissa Itävallassa 10.-11.9.2018. Pinnalle nousi EU-maiden erilaisten työaikamääräysten ohella myös itävaltalainen työaikalain raju uudistus, joka sallii 12-tuntiset työpäivät ja 60-tuntiset työviikot.

UNI Euroopan konferenssiin kokoontuneita ammattiliittoja puhutti uusi työaikalaki, joka astui voimaan 1. syyskuuta 2018 Itävallassa. Uusi laki sallii 12-tuntiset työpäivät ja 60-tuntiset työviikot. Aiemmin maassa on ollut käytössä 8-tuntiset työpäivät ja 40-tuntiset työviikot, joten kyseessä on suuri muutos. Esimerkiksi Suomen työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa tai 40 tuntia viikossa, vaikka monella alalla työaika on työehtosopimuksilla sovittu lyhyemmäksi.

UNI Euroopan konferenssi, jonka pääteemana on työaika, osuikin näin ollen oikeaan saumaan, kun työajasta käydään kiivasta keskustelua isäntämaassa. Osoittaakseen solidaarisuutensa paikallisille ammattiliitoille, UNI-liittojen puheenjohtajat allekirjoittivat 11.9. vetoomuksen ”Solidarity with Austrian workers”, joka osoitetaan Itävallan liittokanslerille Sebastian Kurzille.

Vetoomuksessa UNI-liitot vaativat työntekijöiden kuulemista, sillä palkansaajajärjestöjä ei kuultu lain valmistelussa. Vetoomuksessa todetaan myös se, että työajan joustavuus toimii vain, jos työntekijöiden edustajat ja ammattiyhdistykset ovat mukana, ja jos siitä seuraa työmäärän ja -tuntien väheneminen.

Ottamalla käyttöön 12-tuntiset työpäivät ja 60-tuntiset työviikot, itävaltalaisten työntekijöiden elämänlaatua heikennetään merkittävästi, ja sillä on suuret vaikutukset työntekijöiden perhe-elämään.

Vetoomuksessa viitataan myös siihen, että EU:n puheenjohtajamaalta odotetaan edistyksellistä politiikkaa, eikä maan kuulu jakaa ”reseptejä 1800-luvulta”.

Lakimuutosta vastaan on protestoitu pitkin kesää eri otteessa Wienissä. Vastalauseena lakiin, paikalliset liitot aikovat kuitenkin tehdä aloitteen uudesta, ajanmukaisesta työaikasäännöksestä, josta olisi kaikille hyötyä.

Konferenssin aikana ammattiliitot kävivät myös laajempaa keskustelua työaikamääräyksistä, viikkotyöaika ja -tuntimäärien vaihtelevuudesta sekä näiden eroista EU-maiden välissä. Konferenssin lopussa ammattiliitot päätyivät yhteiseen julistukseen, jossa painotetaan työehtosopimusten, alakohtaisten työehtosopimusten sekä sosiaalidialogin merkitystä tulevaisuudessa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat