Uutinen - 12.06.2018 klo 12.55
Työsuhdeturva

Kesätyöntekijä: Mitä tehdä, jos sairastuu?

Työntekijä on myös kantava kortensa kekoon, jälkeenpäin ei voi vaan ilmoittaa työnantajalle, että tuli kipeäksi. Kuva: GettyImages.

Työntekijä on myös kantava kortensa kekoon, jälkeenpäin ei voi vaan ilmoittaa työnantajalle, että tuli kipeäksi. Kuva: GettyImages.

Jos sairastut, etkä voi tehdä työtäsi, sinulla on oikeus sairastaa. Työnantajan on annettava ohjeet, miten sairauslomatodistuksen ja sairauden todentaminen hoidetaan. Sairausajan palkka ja siihen liittyvät määräykset kannattaa tarkistaa työnantajalta ja työehtosopimuksesta. Ne ovat voimassa myös määräaikaisissa työsopimuksissa, kuten kesä- ja sesonkityössä.

Onko minulla oikeus työterveyshuoltoon?

Kesätyöntekijällä on oikeus perustyöterveyshuoltoon samalla tavalla kun kaikilla muilla työntekijöillä. Mikäli olet lyhyessä työsuhteessa, siihen ei välttämättä kuulu työterveystarkastuksia kuten vakituiselle työntekijälle. Jos yrityksen käytäntöön kuuluu, että sairaudenhoitopalvelut astuvat voimaan vasta koeajan jälkeen, niin silloin sama sääntö pätee myös kesätyöntekijään. Jos käytäntö on se, että työsuhteen alussa työntekijöiden käytössä on sairaudenhoito sisältävä työterveyshuoltoa, niin se pitää koskee myös kesätyöntekijöitä. Työnantaja ei saa syrjiä työntekijöitä työsuhteen muodon takia.

Jos sairastun, mitä pitäisi muistaa?

Sairastumisesta on ilmoitettava esimiehelle tai toimittava työnantajan ohjeiden mukaisesti. Ilmoituskäytäntö vaihtelee työpaikoittain. Työnantajan vaadittaessa lääkärintodistusta, sinun on myös esitettävä sellainen. Työpaikan käytäntö kannattaa selvittää ajoissa.

Lääkärintodistusta vaaditaan lähtökohtaisesti aina, mutta jos työpaikalla on eri sääntö, niin siitä pitää olla tietoinen. Usein vastauksia toimintatapoihin aletaan etsiä vasta, kun sairaus on jo päällä. Siksi on hyvä huolehtia, että perehdytyksessä sairastumiseen liittyvät toimintatavat käydään läpi. Työntekijä on myös kantava kortensa kekoon, jälkeenpäin ei voi vaan ilmoittaa työnantajalle, että tuli kipeäksi. Lääkärintodistuksen saa joko työterveydestä tai kunnan terveydenhuollosta.

Saanko palkkaa sairausajaltani?

Useimmissa työehtosopimuksissa työnantajan palkanmaksuvelvollisuus on työsuhteen kestosta riippuen enimmillään 8 viikkoa. Joissakin lyhyissä työsuhteissa voi olla, ettei työntekijällä ole oikeutta sairausajan palkkaan. Sen kannattaa työnantajalta aina tarkistaa. Osassa PAMin Tutustu ja tienaa –kesäharjoitteluohjelman sopimuksissa, on sovittu erikseen sairauden vuoksi menetetystä työajasta. Tavallisella kesätyöntekijäsopimuksella työskentelevän osalta noudatetaan normisääntöjä.

Tarkista onko sairausaikana karenssia työpaikkasi työehtosopimuksessa. Muun muassa vartiointialalla ja kiinteistöpalvelualalla on käytössä karenssi. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimuksen mukaisesti sairausajan palkasta ei kuitenkaan vähennetä niin sanottua karenssipäivää, jos kyseessä on työtapaturma.

Alasta riippuen työehtosopimusten määräykset jättävät useimmin osan työsuhteen alusta ilma sairausajan palkkaa. Alla olevista työehtosopimustaulukoista voit tarkistaa palkanmaksu työsuhteen keston perusteella. Kaupan alalla se on työsuhteen alussa esimerkiksi 50 prosenttia palkasta. Tämä on hyvä huomioida.


Jos minulle sattuu tapaturma työpaikalla tai -matkalla?

Jos töistä joutuu esimerkiksi sairauden vuoksi olemaan poissa pitkään, voi määräaikainen työsuhde päättyä sairausloman aikana. Työtapaturman sattuessa, työntekijän kannattaa vaatia sairausajan palkkaa, koska silloin se hoituu joka tapauksessa vakuutusyhtiön kautta. Työtapaturmia varten työnantajallla on vakuutus, joka korvaa tapaturmasta aiheutuneet kulut kuten lääkärin ja palkanmenetykset.

Kun työnantajan velvollisuus maksaa sairausajan palkkaa päättyy, Kelalta saa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.


Uutinen perustuu haastatteluun PAMin työympäristöasiantuntija Erika Kähärän kanssa.

Jos sairastun, mitä pitäisi muistaa?

  • Sairastumisesta on ilmoitettava esimiehelle
  • Lääkärintodistuksen saa joko työterveydestä tai kunnan terveydenhuollosta
  • Työnantajan vaadittaessa lääkärintodistusta, sinun on myös esitettävä sellainen.
  • Tarkista omasta työehtosopimuksestasi, mitä siinä sanotaan palkanmaksusta sairausajalta.

Työehtosopimus tutuksi


Työntekijän sairastumiseen liittyvät säännöt vaihtelevat työehtosopimuksittain. Tarkista omasta työehtosopimuksestasi, mitä siinä sanotaan palkanmaksusta sairausajalta. Työehtosopimuksissa on myös määräykset sairauspoissaolosta ilmoittamisesta, lääkärintodistuksista, sairauden uusiutumisesta sekä työntekijän alle 10 vuotiaan lapsen sairastumisesta.

Kaupan ala

Työsuhteen kesto 
sairastumishetkellä

Palkallisen jakson pituus
alle kuukausi sairasvakuutuslain karenssiajalta 50 % palkasta
vähintään kuukausi sairausvakuutuslain karenssiaika
vähintään 3 kk - alle 3 vuotta 4 viikkoa
3 vuotta - alle 5 vuotta 5 viikkoa
5 vuotta - alle 10 vuotta 6 viikkoa
vähintään 10 vuotta 8 viikkoa

 

Kiinteistöpalveluala
Palkanmaksu sairausajalta
- työsuhde kestänyt yli kuukauden
- työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön

Työsuhteen kesto Palkallinen jakso
vähintään 1 kk mutta alle 3 v 28 kalenteripäivää
vähintään 3 v mutta alle 5 v 35 kalenteripäivää
vähintään 5 v mutta alle 10 v 42 kalenteripäivää
vähintään 10 vuotta 56 kalenteripäivää

- palkka maksetaan jaksoon kuuluvilta työpäiviltä
- sairauden alkaessa kesken työpäivän tai -vuoron, maksetaan palkkaa työpäivän tai -vuoron loppuun

Karenssi
Sairausajan palkasta ei vähennetä ns. karenssipäivää jos:
- työsuhde on jatkunut yli kaksi vuotta,
- kyseessä on työtapaturma,
- kun työkyvyttömyys jatkuu yli sairausvakuutuslain karenssin (1+9 pv).


Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Työsuhteen kesto
sairastumishetkellä
Palkallisen jakson pituus
1 kk – 4 kk sairausvakuutuslain mukainen karenssiaika 1 + 9 päivää
yli 4 kk 28 päivää
yli 3 vuotta 35 päivää
yli 5 vuotta 42 päivää
yli 10 vuotta 56 päivää

Uusi alalla?

Oletko tulossa kesätöihin tai juuri aloittanut työskentelyn palvelualoilla? Tutustu sivuiltamme sinulle tärkeisiin tietoihin Uusi alalla -osiosta.

Uutinen päivitetty 28.3.2019.

 

 

Teksti: Marie Sandberg-Chibani

 

Uusimmat

Suosituimmat