Uutinen - 14.06.2018 klo 09.00
Esimies

Esimiehen jaksaminen esille

Kuvaaja: Eeva Anundi

Kuvaaja: Eeva Anundi

Kaupan esimiespäivät ovat 29.–30.9. Tampereella. Tänä vuonna ne järjestetään yhteistyössä Kaupanalan esimiesliitto KEY:n kanssa.

Tämän päivän esimieheltä vaaditaan paljon. Hän on työpaikalla työn, työhyvinvoinnin ja kehityksen mahdollistaja. Häneltä edellytetään tasapuolisuutta ja monenmoisten ristiriitojen selvittelyä. Yksittäiset ikävyydet voivat vaikuttaa pieniltä, mutta pienistä puroista voi syntyä iso virta. Hyvässä työpaikassa vallitsee luottamus, koetaan oikeudenmukaisuutta ja omaan työhön on aidosti mahdollisuus vaikuttaa.

Kaupan alan esimiespäivien tavoitteena syyskuussa onkin vahvistaa esimiehen identiteettiä ja ammattiosaamista, kertoo PAMin sopimuspäällikkö Mia Suominen.

”Tänä vuonna keskitytään erityisesti esimiesten omaan jaksamiseen sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Kun esimiehellä on aikaa ja taitoa johtaa hyvin porukkaansa, hänen itsensäkin on hyvä olla.”

PAM ja Kaupanalan esimiesliitto KEY järjestävät esimiespäivät yhdessä. Tavoitteena on vahvistaa kaupan esimiesten edunvalvontaa ja syventää muutenkin PAMin ja KEY:n yhteistyötä, kertoo Suominen. Kohderyhmänä ovat tulosvastuulliset esimiehet.

”Esimiehet tekevät myymälöissä paljon näkymätöntä vastuullista työtä, josta he eivät saa korvausta. Henkilöstön määrä mitoitetaan monissa yrityksissä lähinnä tehokkuuden ja tuottavuuden näkökulmasta. Tuloksellisuutta voi syntyä kuitenkin vain hyvällä esimiestyöllä, johon useinkaan ei esimiehen työaika enää riitä. Kun resurssit ovat vähäiset, päivä vierähtää myymälän muissa töissä ja esimiestehtävien hoito jää vähemmälle huomiolle”, sanoo Suominen.
”Omalla esimerkillään esimies luo mielikuvaa siitä, miten Suomessa noudatetaan vaikkapa työaikoja.”

Kaupan esimiespäiville 
voi ilmoittautua elokuun aikana PAMin kurssikalenterin kautta.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat