Uutinen - 19.05.2018 klo 10.45
Työehtosopimusneuvottelut

Seuraa tes-neuvotteluiden etenemistä tästä

Oman sopimusalasi uutiset aikajärjestyksessä. Alat listattu aakkosjärjestykseen. Hyväksytyt työehtosopimukset löytyvät listan lopusta.

Siirry hyväksyttyihin työehtosopimusratkaisuihin tästä (sivun loppu)


Apteekki

7.3. Apteekkialan uusi työehtosopimus hyväksytty – palkallinen isyysvapaa saavutettiin

6.3. Apteekkialalle neuvottelutulos

Apteekin neuvottelut on peruttu päivämäärältä 27.2. Uutta aikaa ei ole vielä sovittu. 

21.2. Apteekin neuvottelut etenevät, mutta palkkakysymys tuo haasteita. Seuraava neuvotteluaika tiistaina 27.2.

14.2. Apteekin tälle päivälle sovittua neuvottelutapaamista siirrettiin.

12.2. Apteekin neuvotteluissa jatkettiin palkoista. PAMin ja Apteekkien Työnantajaliiton neuvottelijat tapaavat samoissa merkeissä seuraavan kerran 14.2.

8.2. Apteekin tes-neuvotteluja jatkettiin tänään Torstaina 8.2. neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta, eli apteekin teknisen alan työehdoista, jatkuivat.
6.2. Apteekkialan neuvottelupöytään palattiin tänään 6.2. Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran torstaina 8.2.

31.1. Apteekkialan neuvottelut jatkuivat, palkankorotuksista neuvotellaan vielä Neuvotteluja jatketaan seuraavan kerran tiistaina 6.2.
29.1. Apteekkialan tes-neuvottelut etenevät, keskiviikkona jatketaan Keskustelut palkankorotuksista aloitettiin, mutta neuvottelut jatkuvat vielä. 
25.1. Apteekkialan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat Seuraava tapaaminen sovittiin on sovittu ensi maanantaille. "Työtä on vielä edessä", arvioi sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen.
23.1. Apteekin tes-neuvotteluissa tarkennettiin tavoitteita
16.1. Apteekin sopimusneuvotteluissa vaihdettiin työehtosopimuksen tekstitavoitteita Seuraavan kerran PAM neuvottelee Apteekkien työnantajaliiton kanssa ensi viikon tiistaina.

Avecra

23.3. Avecraan uusi työehtosopimus

13.3. Avecran junapalveluhenkilökunnan uusista työehdoista on saavutettu neuvottelutulos

2.3. Avecran neuvottelijat pääsivät tänään eteenpäin tekstikysymyksissä, mutta palkasta ei ole vielä yhteisymmärrystä. Seuraavan kerran neuvotellaan perjantaina 9.3. 

20.2. Avecran työehtosopimusneuvotteijat keskittyvät nyt tiiviisti puhumaan palkoista. PAM, MaRa ja Avecra tapaavat seuraavan kerran vasta 2.3.

16.2. Avecran neuvotteluissa aloitettiin keskustelu palkankorotuksista, tiistaina 20.2. jatketaan

9.2. Avecran neuvottelut jatkuivat perjantaina 9.2. Tekstitavoitteita käytiin läpi, 16.2. jatketaan.

30.1. Neuvottelut aloitettiin sopimalla neuvottelujen aikatauluista.

Golf-ala

28.3. Neuvottelutuloksia on syntynyt PALTAn eri alojen työehdoista

26.3 Golf-alan työntekijöiden vähimmäistyöehdoista neuvoteltiin pitkään

23.3. Ei läpimurtoja tes-neuvotteluissa

19.3. Useiden alojen tes-neuvottelut jatkuvat

19.1. Golf-ala jää nyt odottamaan muiden toimialojen neuvottelujen etenemistä
Golftyöntekijöiden neuvottelupöydässä on perjantaina puhuttu osapuolten tekstitavoitteista- palkankorotuksetkin vilahtivat keskustelussa.

16.1. Golf-alan tes-neuvotteluita jatkettiin tiistaina
Neuvottelupöydässä käytiin läpi kummankin osapuolen laadullisia tavoitteita. Neuvotteluosapuolena on Palvelualojen työnantajaliitto PALTA.

Huvi-, teema- ja elämyspuistot

22.3. Huvi-, teema- ja elämyspuistoihin uusi työehtosopimus

15.3. Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos  -asian käsittely etenee hallintojen käsittelyyn.
16.2. Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtojen puiminen jatkui  Teksteissä edistyttiin, 7.3. jatketaan.

9.2. Avecran tes-neuvottelut jatkuivat tänään.

6.2. Huvi-, teema ja elämyspuistojen neuvotteluja jatkettiin.

30.1. Neuvottelut aloitettiin sopimalla neuvottelujen aikatauluista.


Kaupan ala

7.3. PAMin hallitus hyväksyi kaupan alalle uudet työehtosopimukset

2.3. Kaupan alalle neuvottelutulos

26.2. Kaupan alan tes-neuvotteluita jatketaan perjantaina 2.3.

22.2. Kaupan alan neuvotteluissa sovittu uusi tapaaminen maanantaille 26.2.

16.2. PAM julisti ylityökiellon kaupan alalle

16.2. Kaupan työehtosopimusneuvottelut katkenneet

15.2. Tiivistä neuvottelua kaupan alalla

Kaupan alan tyehtosopimusneuvottelut eivät vielä johtaneet tuloksiin. Neuvottelut jatkuvat perjantaina 16.2.

11.2. Kaupan alan neuvottelut jatkuivat sunnuntaina Seuraavan kerran osapuolet tapaavat neuvottelupöydässä 15.2.

7.2. Kaupan alan neuvottelut tiivistyivät keskiviikkona Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään 7.2. tiiviissä tunnelmissa.

6.2. Kaupan alan neuvotteluosapuolet tapasivat tiistai-iltana Neuvottelupöydän ääreen palataan jo huomenna, keskiviikkona 7.2. aamupäivällä.

30.1. Tiivistä neuvottelua kaupan työehtosopimuksesta. Keskiviikkona sekä PAMin että työantajien Kaupan liiton hallinnot ovat koolla ja arvioivat neuvottelutilannetta.

28.1. Kaupan alan työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin sunnuntaina. Seuraava neuvottelu tiistaina 30.1. 

26.1. Kaupan alan työehtosopimuksista neuvoteltiin perjantaina. Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina. Kustannusvaikutuksista puhuttiin jo.

25.1. Kaupan alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat. Rahasta ei neuvotteluissa ole vielä puhuttu.

19.1. Kaupan neuvottelut jatkuivat asiallisissa tunnelmissa

16.1. Kaupan alan työehtosopimusneuvottelut käynnissä

Viime viikolla käynnistyneet kaupan alan TES-neuvottelut jatkuivat tänään tiistaina lähes yhdeksään illalla.

11.1. Kaupan alan työntekijöitä ja esimiehiä koskevat neuvottelut alkoivat

Kaupan alojen työehtosopimuksia sovelletaan muun muassa vähittäis- ja tukkukauppojen työntekijöihin sekä kaupan alan esimiehiin.

Kiinteistöpalveluala

28.2. Kiinteistöpalvelualan sovintoesitys hyväksyttiin, rajattu työnseisaus sekä ylityökielto siis peruttu 

27.2. Kiinteistöpalvelualalle sovintoesitys 

22.2. PAM laajentaa kiinteistöpalvelualan työtaisteluita - uudet lakot uhkaavat 12.-15.3.

20.2. Kiinteistöpalvelualan sovittelu ei tuottanut vielä tulosta

15.2. Kiinteistöpalvelualan seuraava sovittelu on 20.2.

15.2. PAM ja Kiinteistötyönantajat valtakunnansovittelijan pakeille

14.2. PAM jätti lakkovaroituksen kiinteistöpalvelualalle

13.2. PAM katkaisi kiinteistöpalvelualan neuvottelut

13.2. Kiinteistöpalvelualalla palataan neuvottelupöytään.

1.2. PAM julisti ylityökiellon kiinteistöpalvelualalle.

1.2. Neuvotteluihin paussi - Työnantajalla on halu heikentää ehtoja, mutta ei neuvotella Tilanne toi eteen myös uusia ulosmarsseja.

29.1. Kiinteistöpalvelualan neuvottelut jatkuvat torstaina Työnantajat ottivat yhteyttä PAMiin sopiakseen seuraavan neuvotteluajan. 

29.1. Kiinteistöalan työntekijöitä marssinut ulos työpaikoiltaan. Neuvottelujen hidas eteneminen johti ulosmarsseihin eri puolilla Suomea.

26.1. Kiinteistöpalvelualan neuvotteluosapuolet kohtasivat perjantaina. Työnantajilta odotetaan esitystä seuraavaksi neuvotteluajankohdaksi. 

17.1. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään

PAM ja työnantajan edustaja Kiinteistötyönantajat ry istuivat tänään uudemman kerran neuvottelemaan kiinteistöpalvelualan työehdoista.

12.1. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimusneuvottelut alkoivat

Kiinteistöpalvelualan työtehtäviä ovat muun muassa puhdistus- ja siivous-, kiinteistönhoito-, toimitilapalvelu- ja viherpalvelutehtävät sekä tekniset palvelutehtävät.

Kopio- ja tulostusala, kuvanvalmistusala, bingotyöntekijät, erityisteollisuus, kotitalouskone- ja kodintekniikkahuolto- sekä palveluautomaattiala

31.5. Neuvoteltiin jälleen kopio- ja tulostusalan työehdoista

7.5. Kopio- ja tulostusalan sopimusneuvoissa tauko tekstipaketin käsittelyn vuoksi. 31.5. jatketaan.

16.4. Kopio- ja tulostusalan sekä muuttopalvelualan työehtosopimuksista neuvoteltiin tänään. 7.5. jatketaan. 

10.4. Neljä uutta työehtosopimusratkaisua saavutettu – mittavat heikennysuhat työehtoihin torjuttiin

28.3. Neuvottelutuloksia on syntynyt PALTAn eri alojen työehdoista

23.3. Ei läpimurtoja tes-neuvotteluissa

19.3. Useiden alojen tes-neuvottelut jatkuvat

5.3. Ei vielä läpimurtoa bingojen, kuvanvalmistamojen ja muutaman muun erityisalan neuvotteluissa. Seuraava tapaaminen torstaina 8.3.

27.2. Pieniä erityisaloja koskevia työehtosopimusneuvotteluja käytiin tänään 27.2. Seuraavan kerran neuvottelijat tapaavat maanantaina 5.3. 

19.2. Pieniä erityisaloja koskevia tes-neuvotteluita käytiin tänään ueammassa eri pöydässä. Neuvottelijat tapaavat seuraavan kerran 27.2.

 

Marava-alat

28.2. PAMin hallitus hyväksyi matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualalle työntekijöiden ja esimiesten uudet työehtosopimukset

25.2. Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevissa tes-neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos

21.2. Marava-alojen neuvottelut jumittavat yhä palkkakysymyksessä. Neuvottelijat tapaavat taas sunnuntaina 25.2.

19.2. Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevissa tes-neuvotteluissa ollaan jo lähellä maalia. Raha puhuttaa kuitenkin vielä.

14.2. Marava-alan työehdoista neuvoteltiin aamupäivällä. Sekä teksteistä että rahasta joudutaan neuvottelemaan edelleen.

8.2. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelualojen työntekijöiden sekä esimiesten työehdoista neuvoteltiin iltaan saakka Edistystä ilmassa, 14.2. jatketaan.

2.2. Marava-alan tes-neuvottelut jatkuvat ensi viikolla Ratkaisua ei löytynyt vielä, joten to 8.2. jatketaan.

29.1. Marava-alan neuvottelut jatkuvat vielä loppuviikosta Seuraava neuvotteluaika on sovittu perjantaiksi 2.2. 

24.1. Matkailu-, ravintola-  ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden sekä esimiesten työehtosopimusneuvotelut jatkuivat Seuraava neuvotteluaika on sovittu maanantaintaiksi 29.1.

22.1. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden sekä esimiesten työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualojen työntekijöiden sekä esimiesten työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualojen työntekijöiden sekä esimiesten työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualojen työntekijöiden sekä esimiesten työehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään

15.1. Ravintoloiden ja hotellien sopimusneuvotteluita käytiin maanantaina

PAM antoi työnantajia edustavalle MaRalle tekstitavoitteensa. Neuvottelut koskevat matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevaa työntekijöiden työehtosopimusta ja esimiesten työehtosopimusta.

10.1. Hotellien ja ravintoloiden työntekijöitä koskevat työehtosopimusneuvottelut alkoivat

PAMin ja hotelli- ja ravintola-alan työnantajia edustavan Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry:n väliset työehtosopimusneuvottelut alkoivat tänään.

 

Muuttopalveluala

16.5. Muuttopalvelualan tes-neuvottelut keskeytyneet

16.4. Kopio- ja tulostusalan sekä muuttopalvelualan työehtosopimuksista neuvoteltiin tänään. 7.5. jatketaan. 

7.5. Muuttopalvelualan tes-neuvottelut jatkuvat 16.5.

Puhelinpalvelut ja yhteyskeskukset (Call Center)

10.4. Call center -alalle uusi työehtosopimus

28.3 Neuvottelutuloksia on syntynyt PALTAn eri alojen työehdoista

26.3 Neuvotteluja jatkettiin call centereiden työntekijöiden työehdoista tuloksetta

23.3. Ei läpimurtoja tes-neuvotteluissa

19.3. Callcentereiden neuvottelut eivät edenneet

19.3. Reilu 100 callcentereiden työntekijää marssi ulos

19.3. Useiden alojen tes-neuvottelut jatkuvat

16.3. Call centereiden työehtosopimusneuvottelut edenneet loppusuoralle

13.3.Työehtosopimusneuvotteluja jatkettiin Call center -alalla tiistaina 13.3.

13.2. Neuvottelut yhteyskeskusteb työehdoista jatkuivat.

7.2. Call center -alan neuvotteluja jatkettiin keskiviikkona 7.2.

31.1.  Tekstiesityksiä vaihdettu Call Center -neuvotteluissa, 7.2. jatketaan

Suomen Kansallisteatterin tekniset 

16.3. Kansallisteatterin työehdoista syntyi ratkaisu

6.3. Kansallisoopperalle ja Kansallisteatterille neuvottelutulokset

14.2. Kansallisteatterin tes-neuvottelut loppusuoralla.

9.2. Tälle päivälle sovittu neuvottelutapaaminen peruttiin. Seuraava neuvottelutapaaminen on sovittu keskiviikoksi 14.2.

1.2. Kansallisteatterin neuvottelut etenevät hyvin, jatkuvat ensi viikolla Osapuolet odottavat valtion työntekijöitä koskevien tes-neuvottelujen etenemistä.

29.1. Kansallisteatterin neuvottelut vauhdissa, jatkuvat torstaina Hyvin edenneisiin neuvotteluihin palataan 1.2. 

24.1. Kansallisteatterin työehtosopimusneuvottelut jatkuivat. Seuraava neuvottelut maanantaina 29.1.

16. 1. Suomen Kansallisteatterin teknisen henkilökunnan tes-neuvottelut alkoivat

Työehtosopimuksessa sovitaan Suomen Kansallisteatteriin työsuhteessa olevien teknisen ja toimistohenkilökunnan työ- ja palkkaehdoista.

Suomen Kansallisooppera


15.3. Suomen Kansallisoopperan ja -baletin yrityskohtainen työehtosopimus hyväksytty

6.3. Kansallisoopperalle ja Kansallisteatterille neuvottelutulokset

27.2. Kansallisoopperan teknisten pienryhmien sekä esimiesten ja mestarien työehtoista neuvoteltiin tiistaina 27.2.

6.2. Kansallisoopperan teknisten työehtoista neuvoteltiin tiistaina 6.2.

31.1. Neuvottelut etenivät, tiistaina 6.2. jatketaan 

25.1. Neuvottelut Suomen kansallisoopperan työehtosopimuksesta jatkuivat

19.1. Oopperan teknisille neuvotellaan sopimusta

Vartiointiala 

15.5. Vartiointialan työehtosopimusneuvottelut tauolle toistaiseksi

3.5. Vartiointialan tes-neuvottelut jatkuvat 14. 5.

23.4. Vartijoiden sopimusneuvottelut jatkuivat tekstiesitysten läpikäynnillä.

9.4. Vartijoita koskevat sopimusneuvottelut alkoivat yleiskeskustelulla. Tiistaina 17.4. jatketaan. 

17.4. Tänään jatkettiin neuvotteluja vartijoiden työehdoista 23.4. jatketaan. 

Hyväksytyt työehtosopimukset


10.4. Asiakaspalvelu- ja telemarkkinointialaa koskeva työehtosopimus

10.4. Bingon työehtosopimus

10.4. Kuvanvalmistamoiden työehtosopimus

10.4. Kotitalouskone- ja kodintekniikkahuoltoa sekä palveluautomaattialan työehtosopimus

10.4. Golf-alan työehtosopimus

22.3. Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimus

16.3. Suomen Kansallisteatterin työehtosopimus

15.3. Suomen Kansallisoopperan ja -baletin työehtosopimus

7.3. Apteekkialan työehtosopimus

7.3. Kaupan alan työehtosopimukset

28.2. Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden työehtosopimus

28.2. Kiinteistöpalvelualan työehtosopimus

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat