Uutinen - 04.05.2018 klo 16.00
Palkka

Merkittävä voittotuomio vartiointialalta

Jatkossa myös isoimmat yritykset, jotka kikkailevat toimeksiantosopimuksien turvin, ja jotka ovat päässeet halvemmalla, joutuvat nyt kantamaan vastuunsa.

Jatkossa myös isoimmat yritykset, jotka kikkailevat toimeksiantosopimuksien turvin, ja jotka ovat päässeet halvemmalla, joutuvat nyt kantamaan vastuunsa.

Työtuomioistuimessa kiisteltiin siitä, onko vartija työssään häiriöiden ennaltaehkäisijä vai tuleeko palkka toimeksiantosopimuksen mukaan? Voittotuomion mukaan vartijan näkyvyys, kanssakäyminen ja keskustelutaito kuuluvat vartijan työn vaativuuteen, ei ”painimisen” määrä.

Työtuomioistuin antoi vapun aattona voittotuomion Poko Oy – Pohjolan Koiravartioinnin palveluksessa olleille kuudelle vartijalle vaativuuspalkka-asiassa. Kyseessä on ennakkotapaus, jolla on vaikutusta monilla aloilla, jossa myydään palveluita. PAMin neuvottelupäällikön Jyrki Sinkkosen mukaan tuomion vaikutukset edunvalvontaan ovat merkittäviä.

Kanteessa mukana olevat henkilöt ovat työskennelleet sosiaali- ja terveysasemilla paikallisvartijoina. Heidän palkkatasonsa oli määritelty vaativuustaso II:n mukaan. Palkasta oli neuvoteltu myös liittojen välillä, mutta erimielisyys syntyi siitä, kuuluisiko vartijoille maksaa vaativuustaso II:n vai III:n mukaan.

Työnantajaliitto PALTA ry perusteli alhaisempaa palkkaluokkaa erityisesti sillä, että järjestyksenpidon luonteisiin tehtäviin ei sisältynyt juurikaan asiakkaiden poistoja. PAMin lähtökohtana oli se, että palkkaryhmän III mukaista palkkaa maksetaan tehtävän luonteen ja siihen kuuluvan vastuun mukaan, ei sen mukaan, miten aktiivisesti vartija joutuu esimerkiksi käyttämään voimakeinoja.

Sinkkosen mukaan suurin erimielisyys liittyi vartioinnin ennaltaehkäisevään rooliin.

”Työnantajan näkemyksen mukaan vaativuus tulee sitä kautta, mitä enemmän ”vartija joutuu painimaan”, elikkä kun tilanteita syntyy. PAMin näkemyksen mukaan vartijan tai järjestyksenpidon luonteisessa tehtävässä toimivan tehtävä on toimia ennaltaehkäisevänä. Vartijan näkyvyys, sosiaalinen kanssakäyminen ja keskustelutaito – nämä ovat mielestämme vaativuustekijät”, painottaa Sinkkonen, joka oli mukana oikeudessa todistajana.

Todellinen työ vs. toimeksiantosopimus?
Tuomiolla on vaikutusta myös kiinteistöpalveluissa ja muilla aloilla. Työtuomioistuimessa puitiin tarkasti toimeksiantosopimuksen merkitystä tilanteessa, joissa yritykset myyvät toisilleen palveluita (B2B-toiminnassa). Aika usein työnantaja vetoaa juuri toimeksiantosopimuksen sisältöön palkkakiistoissa.

”Tuomion mukaan todellinen työ ratkaisee palkkatason eikä toimeksiantosopimus. Jos esimerkiksi toinen yritys ostaa toiselta palvelun, ja haluaa sen mahdollisimman halvalla, sen voi ostaa toimeksiantosopimuksella, oli se sitten kärryjen siirtoa tai roskapönttöjen tyhjennystä. Todellisuudessa työntekijä – tässä tapauksessa vartija – saattaa toimia henkivartijana tai tehdä muuta todella vaativaa”, Sinkkonen sanoo.

Vastaavia tuomioita ei ole vartiointialalta. Alalla tiedetään, että tällainen ongelma on. Isoimmat yritykset ovat kuitenkin välttäneet asioiden päästämisen työtuomioistuimeen.

”Ja tässäkin on pienempi yritys kyseessä”, toteaa Sinkkonen.

Jatkossa myös isoimmat yritykset, jotka kikkailevat toimeksiantosopimuksien turvin, ja jotka ovat päässeet halvemmalla, joutuvat nyt kantamaan vastuunsa.

”Meneillään olevissa vartiointialan TES-neuvotteluissa tämä asia ei voi olla nousematta neuvottelupöydälle palkkajärjestelmäkeskusteluissa”, Sinkkonen huomauttaa.

Kanne hyväksyttiin kokonaisuudessaan kyseisten vartijoiden tapauksessa. Mutta kuinka monta vartijaa tämä asia koskettaa todellisuudessa, Sinkkonen pohtii.

”Väitän, että lähemmäs tuhatta vartijaa voi olla tämän ratkaisun piirissä. Elikkä ihan selvä ennakkotapaus.”

Vartiointialan työehtosopimuksessa palkka määräytyy työn sisällön perusteella

  • Vartiointialan työehtosopimuksen palkkamääräyksissä tehtävästä maksettava palkka määräytyy pääasiallisen työn sisällön perusteella (22 § ja 23 §). Työskentelykohde, kuten terveyskeskus tai kauppakeskus, ei välittömästi määritä työstä maksettavaa palkkatasoa. Esimerkiksi liike- ja kauppakeskuksissa on sekä vaativuustason II:n että III:n töitä.
  • Palkkatason määrittämiseksi huomio tulee kiinnittää työntekijän kyseisessä kohteessa tosiasiallisesti suorittamiin töihin ja siihen, mihin vaativuustasoon ne enimmässä määrin kuuluvat. Jos enin osa työstä kuuluu vaativuustasolle II, määräytyy palkkataso kokonaisuudessaan tämän mukaisesti, vaikka osa töistä olisikin vaativuustason III työtä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat