Tiedote - 19.04.2018 klo 14.13
Työlainsäädäntö

PAMin Selin: Hallituksen lääkkeet vääriä työllisyysasteen parantamiseen - ne lisäävät eriarvoisuutta ja ovat tehottomia

Sipilän hallituksen esittämät, PAMin mielestä vaaralliset heikennykset työsuhdeturvaan, eivät edistä työllisyyttä ja kohtelevat nuoria ja pienissä työpaikoissa työskenteleviä epäoikeudenmukaisesti. Työsuhdeturvan murentaminen on vanhanaikainen tapa pyrkiä lisäämään yritysten kilpailukykyä. Selin muistuttaa, että määräaikainen työsuhde on velvoittava, sitä ei voi irtisanoa kuten vakituista työsuhdetta.

”Hallituksen aikeet heikentää työsuhdeturvaa kohtelee nuoria ja pienten työpaikkojen työntekijöitä epäoikeudenmukaisesti. Tämä on moraalisestikin väärin. On todella vanhanaikaista ajattelua kuvitella näiden toimien lisäävän työllisyyttä”, toteaa Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAMin puheenjohtaja.

Selinin mielestä on yleinen harhaluulo, että ongelmat nuorten pitkäaikaistyöttömien heikkoon työllistymiseen johtuisivat joustamattomista työelämärakenteista. Hänen mielestään työnhakijoiden ja avoinna olevien työpaikkojen kohtaaminen on pitkälti kiinni tarjolla olevien työsuhteiden laadusta sekä osaamisvajeista.

”Työntekijän palkkaaminen tai irtisanominen ei ole Suomessa muuta maailmaa merkittävästi hankalampaa. Siksi hallituksen järkeilyt pelisääntöjen muuttamiseksi eivät perustu totuuteen vaan tunteeseen”, Selin sanoo.

Selin korostaa, että työnantajariskin sälyttäminen työntekijöiden kannettavaksi on toimimaton tapa pyrkiä parantamaan työllisyyttä. Moderni yritys pärjää työntekijöihin panostamalla, heihin luottamalla ja arvostamalla. Työnantajaansa tyytyväiset ja sitoutuneet työntekijät ovat edellytys kilpailussa pärjäämiselle.

”Hallituksen tarjoilemat lääkkeet yritysten toiminnan tukemiseksi ja työllisyyden parantamiseksi ovat lumetta. Irtisanomissuojan heikennys lisää varmuudella vain irtisanomisia. Määräaikaisten työsuhteiden sääntelyn vapautus lisää varmuudella vain pätkätöiden osuutta”, Selin toteaa.

Työntekijän irtisanominen vakituisesta työsuhteesta myös muilla kuin tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä on Suomessa jo nyt täysin mahdollista. Määräaikaista työsuhdetta taas ei pääsääntöisesti voi irtisanoa kesken sopimuskauden.

”On itsepetosta kuvitella, että määräaikainen työsuhde olisi työnantajalle riskittömämpi vaihtoehto kuin toistaiseksi voimassa oleva vakituinen työsuhde”, Selin sanoo.

Viime vuonna yli 50 prosenttia uusista työsuhteista solmittiin määräaikaisina. Nuoret ja naiset työskentelevät silpputyösuhteissa usein ja vastentahtoisesti. PAMissa hoidetut sadat riitatapaukset vuosittain osoittavat, että työntekijöiden kaltoinkohtelu on yleistä.

”Jos irtisanomisperusteita löysätään, on mahdollista, että esimerkiksi alipalkkaus lisääntyy. Uskaltaisitko itse vaatia itsellesi kohtuullista palkkaa, jos vaarana on tulla irtisanotuksi”, Selin kysyy.

Nuorten kurittamisen ja irtisanomiskynnyksen madaltamisen sijaan Selin rohkaisee hallitusta etsimään vaihtoehtoja, joilla kannustetaan yrityksiä panostamaan laatuun, kehitykseen ja palkkaamaan työntekijöitä pysyviin kunnon työsuhteisiin.

”Hallitus voi valita rankaiseeko se ihmisiä, vai luoko se mahdollisuuksia esimerkiksi yksilöiden kehittymisen tukemiseksi. Investoinnit osaamiseen ovat toimivan yhteiskunnan perusta. Palveluiden kilpailukyvyn sekä viennin lisääminen olisi nostettava politiikan keskiöön. Näiden toimenpiteiden vaikutus työllisyyteen olisi pitkäaikaisempaa ja palkansaajille motivoivampaa kuin heppoisin perustein tehdyt temppuratkaisut,” Selin toteaa.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat