Uutinen - 30.04.2018 klo 12.00
Työhyvinvointi

Ollaan ihmisiksi -kampanja pinnalla taas

#Ollaan ihmisiksi -kampanja haluaa näin kevään tuntumassa muistuttaa kesätyöntekijöiden asiallisesta kohtelusta eri asiakastilanteissa. Kesää kohti mennään kovaa vauhtia, ja myös kaupat täyttyvät nuorilla kesätyöntekijöillä. Asiallista käytöstä vaaditaan niin työnantajalta, työyhteisöltä kuin asiakkailtakin.

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja myös suurin nuorten työllistäjä. Seuraavien viikkojen aikana kaupat ja kauppakeskukset täyttyvät kesätyöntekijöillä. Työn ikävä puoli on se, että kaupan alalla työskentelevät joutuvat kohtaamaan päivittäin työssään epäasiallista käytöstä. PAMin jäsenselvityksessä (2017) kaupan työntekijät kertovat avoimesti epäasiallisen kohtelun kokemuksistaan. Myyjistä 9 % kertoo kokevansa sanallista väkivaltaa vähintään kerran viikossa.

”Asiakastilanteissa mennään jopa henkilökohtaisuuksiin. Loukkaukset, jotka tähdätään henkilökohtaisiksi ja, jotka usein heitetään kohti työtään tekevää yllättäen, voivat olla satuttavia ja pitkään mielessä pysyviä. Sanallisen väkivallan eli verbaalisten hyökkäyksien kohteeksi valikoituu usein sukupuolen tai valtaväestöstä poikkeavan ulkonäön tai olemuksen perusteella. Kun kuulee tuon tuostakin itseensä kohdistettua arvostelua, voi olla vaikea pitää yllä työmotivaatiota ja ylpeyttä omasta ammatistaan, kertoo Erika Kähärä, PAMin työympäristöasiantuntija.

Kaupan liiton, PAMin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tekemistä selvityksistä käy ilmi, että epäasiallinen käytös on lisääntynyt kaupan alalla viime vuosina.
”Viimeisen viiden vuoden aikana sanallinen asiakasraivo-ilmiö on tuplaantunut. Valtaosalle myyjistä piikittely, huorittelu, vähättely, kiusaaminen, kiinnikäyminen ja muut töykeydet ovat tuttuja”, totesi PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo Ollaan ihmisiksi -kampanjan alkutiimoilta viime joulukuussa.

Epäasiallisen käytöksen kohtaaminen omassa työssä heikentää työntekijöiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Tiedetään, että häirinnän vaikutukset voivat johtaa myöhemmin mm. vakaviinkin terveyshaittoihin ja lisätä sairauspoissaoloja. Yleensä työhyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään työpaikoilla sisäisesti, mutta Ollaan ihmisiksi -kampanjalla asia halutaan laajentaa koskemaan kaikkia.

”Työnantajilla työsuojeluvastuu korostuu nuorten työntekijöiden kohdalla joilla ei välttämättä ole kokemusta yhtä paljon. Huono kokemus työelämän kynnyksellä voi vaikuttaa nuoren kokemukseen työpaikasta ja alasta pitkäksi aikaa, sanoo Kähärä.

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen on kampanjan taustalla olevien järjestöjen ja tahojen mielestä tärkeää. Kaupan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020-hanke, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Päivittäistavarakauppa ry haluavat herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä.

Osallistu keskusteluun Ollaan ihmisiksi -kampanjasta Facebookissa. Somessa voit seurata kampanjaa tunnisteella #ollaanihmisiksi.

Mitä tehdä, jos koet työpaikalla epäasiallista kohtelua asiakkaiden taholta?

  • Työnantajan on reagoitava myös asiakkaiden taholta tulevaan epäasialliseen kohteluun ja häirintään. Työnantajalla ei aina ole tehokkaita keinoja ehkäistä ennalta työyhteisön ulkopuolisten huonoa käytöstä, mutta tilanteet pitääkin hahmottaa etukäteen ja suunnitella niihin puuttuminen yhdessä työyhteisössä.
  • Työntekijöille on oltava selvää, missä vaiheessa ja millä tavoin on lupa ilmoittaa asiakkaalle, että kokee tämän käytöksen huonoksi. On sovittava tilanteista raportointi ja jälkiselvittely sekä mahdollisen kuormittumisen seuranta. Työntekijöiden on tiedettävä, mistä he saavat apua.
  • PAM on koonnut lyhyen ohjeistuksen, siitä miten sinun pitää toimia, jos koet työpaikallasi häirintää. Ohjeet ja lisätietolinkit löytyvät täältä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat