Uutinen - 15.03.2018 klo 11.18
Työehtosopimusneuvottelut

Suomen Kansallisoopperan ja -baletin yrityskohtainen työehtosopimus hyväksytty

Uudessa hyväksytyssä työehtosopimuksessa määritellään teknisten pienryhmien, teknisten esimiesten ja mestareiden työehdoista. Sopimusratkaisussa palkankorotukset toteutetaan yleiskorotuksilla, jotka korottavat palkkoja sopimuskauden aikana keskimäärin 3,2 prosenttia.

Työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.1.2020 ja sitä noudatetaan muun muassa valaistus- ja äänioperaattoreihin, kampaajiin sekä esimiehiin ja mestareihin. Työehtosopimusratkaisussa palkat korottuvat 1.4. 2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, 1,5 prosenttia. Korotuksesta 0,5 prosenttia voi olla paikallisesti yrityskohtaisena eränä sovittua korotusta, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja paikallisten neuvottelujen jälkeen.

Toisena sopimusvuonna 2019 palkankorotusajankohta on 1.5, jolloin palkat korottuvat 1,7 prosenttia, josta paikallisen sopimisen järjestelyerän suuruus voi olla 0,7 prosenttia.

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.5.2019 1 prosenttia ja euromääräisiä lisiä korotetaan 1 prosenttia.

”Palkkaratkaisun paikallisen yrityskohtaisen erän tarkoituksena on lisätä työn kannustavuutta. Työehtosopimuksessa on sovittu, että paikallisen erän osalta työntekijät saavat tietoa sen suuruudesta ja määräytymisperusteista ennen kuin se otetaan käyttöön. Uskon, että tämä lisää avoimuutta asian suhteen”, kertoo PAMin sopimusasiantuntija Tarja Pajuniemi.

Työehtosopimusratkaisussa muutettiin myös vuosiloman antamiseen liittyviä määräyksiä lisäämällä mahdollisuuksia vuosiloman jakamiseen.

Työehtosopimusratkaisussa tehtiin myös palkkaukseen liittyviä muita muutoksia. Pääsiäislauantaina tehtävästä työstä sovittiin, että jos oopperassa tai baletissa on esitys kyseisenä päivänä, palkka lasketaan tavallisena lauantaina tehtäväksi työksi. Jos työtä on muuten pääsiäislauantaina, siitä maksetaan pyhätyön mukainen palkka.

Sopimusneuvotteluissa sovittiin myös koeaikaan uudet määräykset. Uuden työehtosopimuksen mukaisesti Koeajasta on sovittava työntekijän ja työnantajan kesken ja se voi olla enintään olla 6 kuukauden pituinen.

”Työehtosopimusneuvottelut olivat vaikeat, mutta saimme kuitenkin aikaiseksi kompromissin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Toivon, että sopimusneuvotteluissa sopimamme työryhmä onnistuu työssään ja saa päivitettyä liitteiden 1 ja 2 tehtäväryhmittelyjä kohti nykypäivää”, Pajuniemi

Sopimuksessa sovitut työn tekemisen ehdot tulevat voimaan takautuvasti helmikuun 2018 alusta alkaen. Palkankorotukset tulevat voimaan ensimmäisen kerran 1.4.2018. Lue lisää uuden työehtosopimuksen sisällöstä PAMin wikistä.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat