Uutinen - 13.03.2018 klo 15.13
Työlainsäädäntö

PAM vastustaa: Esitys työsopimuslain muuttamisesta heikentää toteutuessaan osa-aikatyöntekijöiden ja irtisanottujen asemaa

Kaupan alalla on paljon osa-aikatyötä ja usein se on vastentahtoista. Kuva: Antti J. Leinonen. Kuvassa esiintyvät henkilöt eivät liity uutiseen.

Kaupan alalla on paljon osa-aikatyötä ja usein se on vastentahtoista. Kuva: Antti J. Leinonen. Kuvassa esiintyvät henkilöt eivät liity uutiseen.

PAMin mielestä lakiesitys työsopimuslain muutoksiksi heikentää työntekijöiden asemaa ja työsuhdeturvaa. Toteutuessaan se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa osa-aikatyöntekijöiden mahdollisuudet lisätyöhön vähenevät jaettavissa olevien työtuntien siirtyessä opintojaan suorittavan opiskelijan tehtäväksi.

PAM kertoi työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vastustavansa lakiesitystä sen nykyisessä muodossa. PAMin mielestä sen kielteiset vaikutukset ovat suuremmat kuin siitä koituvat hyödyt.

PAM pitää oppisopimuskoulutuksen lisäämistä tärkeänä tavoitteena työntekijöiden työmarkkina-aseman parantamisen kannalta. Palvelualoilla on kuitenkin jo nyt havaittavissa ilmiö, jossa osa yrityksistä pyrkii käyttämään oppisopimusjärjestelmää väärin.

”Oppisopimusopiskelijoita käytetään tavanomaisen työvoiman tavoin. Tämä tarkoittaa, että työtä työsuhteessa jo työskenteleville työntekijöille voi jäädä vähemmän tehtäväksi. Tämä vaikuttaa myös työntekijöiden ja aitojen avoimien työpaikkojen määrään vähentävästi, jolloin toimeentulo-ongelmat jälleen lisääntyvät", toteaa PAMin lakimies Karoliina Huovila.

Nyt eduskunnan käsittelyyn etenevä lakimuutos mahdollistaa toteutuessaan sen, että yritys voi käyttää oppisopimusopiskelijoita ja myös lisätä niiden määrää ilman, että sen on huolehdittava laissa säädetystä lisätyön tarjoamisvelvollisuudesta tai takaisinottovelvollisuudesta.

”Esitys lisää silpputyön määrää entisestään, koska työnantajan ei tarvitse enää tarjota osa-aikaiselle työntekijälle lisätyötä. Tämä on täysin vastoin niitä periaatteita, joilla voitaisiin kitkeä vastentahtoista osa-aikatyötä ja siitä aiheutuvaa palkkatyököyhyyttä”, Huovilta toteaa.

Huovila pitää huonona myös sitä, että lakiesitys romuttaa irtisanottujen asemaa. Nykyisin työnantajan on tarjottava aiemmin irtisanomalleen työntekijälle työtä takaisinottovelvoitteen mukaisesti. Uusi lakiesitys antaa tilaisuuden tämän kiertämiselle. 

”Pahimmillaan laki hyväksyttäessään johtaa siihen, että työnantajat irtisanovat työntekijöitä taloudellisin ja tuotannollisin perustein ja tämän jälkeen tarjoavat halukkaille opiskelijoille oppisopimuspaikkaa. Tämä ei ole reilua ketään kohtaan. Opiskelijan on saatava oppia ja irtisanotun saatava tilaisuus palata takaisin, jos työtä kerran on tarjolla”, Huovila korostaa.

Eduskunnan tasa-arvo- ja työelämävaliokunta jätti viime viikolla mietintönsä eduskunnalle työsopimuslain muuttamisesta. Lakiuudistuksen taustalla on halu lisätä mahdollisuuksia saavuttaa ammatillinen perustutkinto ja edistää opiskelijoiden pääsyä työelämään. Lue lisää lakiesityksestä täältä

Tutustu PAMin lakiesitykseen antamaan lausuntoon kokonaisuudessaan täältä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat