Tiedote - 09.03.2018 klo 11.51

Kaupan alan esimiesten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintaan parannuksia

Syntynyt kaupan alan sopimusratkaisu sisältää sekä vähittäiskaupan että varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimukset. Esimiesten oikeus valita itselleen luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu selkeytyi. Lisäksi sopimusratkaisussa sovittiin vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimuksen kehittämistyöstä.

Esimiesten luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun valinnan pelisäännöt selkeytyivät. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo kokee muutoksen merkittävänä.

”Esimiesten edunvalvonnan kehittämisen kannalta luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen valintaan liittyvät muutokset parantavat nykytilannetta. Nyt on sovittu pelisäännöt, jotka turvaavat esimiesten luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen toimintamahdollisuudet", Ylitalo toteaa.

Uudet työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2020 saakka. Sopimuskauden aikana palkoja korotetaan 1,6 prosenttia sekä 1.4.2018 että 1.4.2019. Vähittäiskaupan esimiehet saavat jatkossa hälytysrahan, joka on kahden tunnin palkka muun hälytystyöstä maksettavan palkan lisäksi. Muilta osin sopimusten sisältöihin tuli muutoksia vain hyvin vähäisissä määrin.

Osana sopimusratkaisua sovittiin työryhmästä, jonka tehtävänä on tarkastella vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusten kehittämistarpeita sopimuskauden aikana. Ylitalo pitää PAMin ja Kaupan liiton välisen työryhmän perustamista tärkeänä.

”Monet kaupan alalla tapahtuvat muutokset vaikuttavat erityisesti esimiesten työhön. Näitä muutoksia on välttämätöntä arvioida tulevassa kehittämistyössä”, korostaa Ylitalo.

S-ryhmän esimiesten työehtosopimus päättyi tammikuun lopussa ja kaupparyhmässä noudatetaan nyt vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimusta. Sekä PAMissa että Kaupanalan esimiesliitto Key:ssä suhtauduttiin hyvin kriittisesti muutokseen.

”Työnantaja ei hyväksynyt PAMin esityksistä huolimatta S-ryhmän työehtosopimuksen jatkamista. Olen huolissani, miten muutos vaikuttaa S-ryhmän sisällä esimiesten työhön”, Ylitalo kertoo.

”Työryhmässä täytyy tarkastella myös S-ryhmän esimiesten työehtosopimuksen loppumisen vaikutuksia. Haluamme tehdä työehtosopimuksen kehittämistyötä tiiviissä yhteistyössä Key:n kanssa”, toteaa Ylitalo.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat