Uutinen - 16.03.2018 klo 13.39
Työehtosopimusneuvottelut

Kansallisteatterin työehdoista syntyi ratkaisu

PAM ja Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME ovat hyväksyneet uudet työehdot kansallisteatterin tekniselle henkilökunnalle. Työehtosopimus korottaa työntekijöiden palkkoja työehtosopimuskauden (2 v.) aikana 2,75 prosenttia sekä paikallisten erien kautta keskimäärin 0,7 prosenttia.

Suomen Kansallisteatterin yrityskohtaisen työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee noin 250 työntekijää muun muassa päivätyöntekijöitä, lipunmyyjiä, keittiö- ja näytäntötyöntekijöitä. Sopimuksen neuvotteluosapuolet ovat PAM, TEME ja työnantajia edustava Suomen Teatterit ry.

Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018.-31.3.2020. Ratkaisuilla korotetaan työntekijöiden palkkoja 1.4. 2018 lukien yleiskorotuksilla 1,3 prosenttia ja 1.4.2019 palkkoja korotetaan 1,45 prosenttia.

Vuoden 2019 yleiskorotuksen osalta taulukkopalkkojen korotus on vähintään 24 euroa ja palkankorotus vähintään 30 euroa.

Tämän lisäksi palkkoja korotetaan 1.6.2018 lukien paikallisilla järjestelyerillä 0,3 prosenttia ja 1.4.2019 lukien järjestelyerän suuruus korotus on 0,4 prosenttia. Paikalliset järjestelyerät kohdistetaan ensisijaisesti pienempipalkkaisten työntekijöiden tasokorotuksiin ja samoissa työtehtävissä työskentelevien palkkaerojen pienentämiseen.

Työehtosopimuksessa muutettiin sääntelyä parempaan suuntaan useissa kohdissa mm. tilapäisen hoitovapaan perehdyttämiskorvauksen ja luottamusmiesten oikeuksien osalta.

Täysin uutena asiana saavutettiin työehtosopimukseen kirjaus suunnittelulisästä. Suunnittelulisää maksetaan työntekijöille tilanteissa, kun oman työtehtävän ohessa hän käyttää aikaansa taiteelliseen suunnittelutehtävään työnantajan määräyksestä. Suunnittelulisän maksamisessa otetaan huomioon myös suunnitteluun tarvittava työaika.

Työehtosopimuksessa uutena asiana saavutettiin työntekijöiden suojelemiseksi erillinen määräys jonka mukaan seksuaalinen ja muu häirintä on kielletty koko kansallisteatterin työyhteisössä.

Tässä yhteydessä sovittiin myös, että varaudutaan täydentämään tarvittaessa sääntelyä, kun asiaa valmisteleva häirintäryhmä esittävän taiteen alalla on saanut valmiiksi suosituksensa alalla esiintyneeseen häirintään puuttumiseksi.

”Koen, että tämä uusi kirjaus lisää työntekijöiden turvallisuuden tunnetta ja lisää hyvinvointia. On hyvä, että häirintä ja siihen puuttumisen toimintatavat tehdään näkyviksi myös työehtosopimuksessa”, toteaa PAMin sopimusasiantuntija Tarja Pajuniemi toteaa.

Lue lisää uuden työehtosopimuksen sisällöstä PAMin wikistä

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat