Uutinen - 07.03.2018 klo 12.00
Työehtosopimusneuvottelut

Apteekkialan uusi työehtosopimus hyväksytty – palkallinen isyysvapaa saavutettiin

Työehtospimusneuvotteluissa isille saatiin neuvoteltua palkallinen isyysvapaa PAMin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kuva: Gettyimages

Työehtospimusneuvotteluissa isille saatiin neuvoteltua palkallinen isyysvapaa PAMin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kuva: Gettyimages

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus on hyväksynyt apteekkialalle uuden työehtosopimuksen. Työehtosopimusneuvotteluissa alalle saavutettiin täysin uutena asiana 6 päivän palkallinen isyysvapaa ja palkkaratkaisu takaa taulukkopalkkoihin enintään 50 euron korotuksen.

Apteekin työehtosopimusta noudatetaan lääketyöntekijöihin, lääketeknikoihin, teknisiin työntekijöihin, farmanomeihin, konttorityöntekijöihin ja apteekin omiin siivoojiin. Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020 ja sen piiriin kuuluu noin 3500 työntekijää.

Yhtenä isona uutena saavutuksena isille saatiin neuvoteltua palkallinen isyysvapaa PAMin asettamien tavoitteiden mukaisesti.

”Jatkossa isyysvapaata saa palkallisena 6 päivän ajan. Tämä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tukee työn ja perheen yhteensovittamista. Alan työehtosopimuksessa ei ole aiemmin ollut tästä lainkaan kirjausta, joten tämä on yksi merkittävä parannus, iloitsee PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen.

Kaikkien alalla työskentelevien palkat nousevat 1.5.2018 1,8 prosenttia ja 1.5.2019 lukien 1,7 prosenttia kuitenkin niin, että työntekijän palkan on oltava vähintään samaan aikaan voimaan tulevan uuden muokatun taulukkopalkan suuruinen.

Työntekijöiden taulukkopalkkojen korotuksissa painotettiin erityisesti kokeneempien ammattityöntekijöiden palkkaryhmiä. Taulukot korottuivat enimmillään 50 eurolla.

”Työntekijöiden toimeentulon vahvistamiseksi tes-neuvotteluissa sovittiin myös palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmästä. Sopimuskauden aikana sen tavoitteena on kehittää alalla voimassa olevaa järjestelmää vastaamaan paremmin nykypäivää”, Moilanen kertoo.

Yhtenä uutena asiana työehtosopimuksessa huomioidaan jatkossa entistä enemmän työpaikoilla tapahtuvan oppimisen vaikutukset työntekijöiden asemaan ja rooliin työpaikalla. Moilasen mukaan työehtosopimus vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja vaikuttamismahdollisuuksia. Jatkossa työntekijä voi itse sopia oman säännöllisen työaikansa järjestämisestä työnantajan kanssa paremmin. Lisäksi sairauspoissaolojen omailmoitusmenettelyä laajennettiin ja korvaavaan työhön sovittiin menettelytavat.

”Omailmoitusmenettelyyn tehty uusi määritys helpottaa tilanteita, joissa työntekijän ei ole mahdollista toimittaa työnantajan vaatimaa sairauslomatodistusta esimerkiksi pyhäpäivinä syystä, ettei terveyspalveluita ole helposti saatavilla”, Moilanen selventää ja jatkaa

”Korvaavaa työtä ei aiemmin ole työehtosopimuksessa tunnistettu eikä tunnustettu. Nyt sille määriteltiin pelisäännöt. Korvaavan työn on vastattava työntekijän työkykyä ja luottamusmies on mukana aina, kun työpaikalla sovitaan korvaavan työn käytöstä”, Moilanen kertoo.

Moilanen kuvailee työehtosopimusneuvotteluja erittäin hankaliksi työnantajien esittämien mittavien heikennysaikeiden vuoksi.

”Onnistuimme torjumaan niin sunnuntaityökorvauksien leikkaamisen kuin koeajan pidentämisenkin sekä liudan muita hyvin vakavia heikennysesityksiä. Olosuhteisiin nähden lopputulos on parempi kuin miltä neuvotteluissa välillä vaikutti lopputulokseksi syntyvän”, Moilanen toteaa.

”Vaikeista tilanteista huolimatta onnistuimme työnantajapuolen kanssa hyvässä yhteistyössä lopulta luomaan neuvotteluratkaisun, josta nyt tehtyjen päätöksien myötä syntyi alan uusi työehtosopimus”, Moilanen toteaa.

Yksityiskohtaiset tiedot sopimusratkaisusta päivittyvät PAMin wiki-sivustolle kohtaan Apteekin työehtosopimus

Korjattu 23.3.2018: Uusi työehtosopimus on voimassa 1.2.2018-31.3.2020.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat