Tiedote - 28.02.2018 klo 16.21

Kiinteistöpalvelualan sovintoesitys hyväksyttiin - työnantajien heikennystavoitteet jäivät toteutumatta

Palvelualojen ammattiliitto PAMin hallitus hyväksyi valtakunnansovittelija Minna Helteen kiinteistöpalvelualan työriitaan antaman sovintoehdotuksen. Päätöksen myötä kiinteistöpalvelualaa uhanneet lakot ovat peruuntuneet. Hyväksytyn sovintoesityksen mukaisesti työntekijöiden palkat korottuvat sopimuskauden aikana 3,2 prosenttia ja työnantajien mittavat heikennystavoitteet jäävät toteutumatta.

Kiinteistöpalvelualan työriidan ratkaisemiseksi syntynyt sovintoesitys hyväksyttiin PAMin hallituksessa yksimielisesti. Hyväksytty sovintoesitys ei pidä sisällään työnantajien neuvottelujen aikana esittämiä heikennyksiä, jotka olisivat toteutuessaan poistaneet alalla maksetut työaikakorvaukset lähes kokonaan, pidentäneet työaikaa ja muun muassa lisänneet työnantajan direktio-oikeutta sekä kaventaneet työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.

”Työehtosopimusneuvottelujen lähtökohdat olivat erittäin vaikeat työnantajien toimintatavoista johtuen. Nyt hyväksytty sovintoehdotus ja alan uusi työehtosopimus takaavat työntekijöille sopimuskauden ilman pelkoa palkkojen rajuista leikkaantumista ja toimeentulon mittavasta heikentymisestä”, PAMin puheenjohtaja Ann Selin toteaa.

Palkkoja korotetaan 1,6 prosenttia huhtikuuna alussa sekä vuonna 2018 että 2019. Ilta-, yö- ja vuorolisiä, päivystyskorvauksia, ryhmän vanhimman vastuulisää sekä luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia korotetaan 3,2 prosenttia 1.4.2018 lukien.

Palkankorotusten lisäksi saatiin korjauksia palkkausjärjestelmän epäkohtiin. Työntekijöiden turvaksi sekä oikeudenmukaisen työn vaativuuden määrittelemiseksi vahvistettiin toimintatapoja, joita työpaikoilla on noudatettava.

”Työnantaja päättää työn vaativuudesta, mutta nyt saimme tessiin selkeän kirjauksen siitä, kuinka erimielisyydet palkkausjärjestelmään liittyen ratkotaan. Tämän lisäksi pieniä, alle 10 työntekijän työpaikkoja varten laaditaan oma palkkausjärjestelmä”, Selin kertoo.

Sovintoehdotus pitää sisällään paikallisesti sovittavan, erillisen esimerkiksi oksennusten siivoamisesta maksettavan korvauksen.

”Eritelisästä sovitaan jatkossa paikallisesti. Tilanne on positiivisempi kuin aiempi, jossa kyseistä lisää ei tunnustettu enää lainkaan osaksi työehtoja. Nyt meidän on huolehdittava, että lisästä päästään sopimukseen ja, että sen maksamisesta huolehditaan jatkossa laajasti”, Selin toteaa.

Palkkausjärjestelmän parannusten ja eritelisän yhteinen kustannusvaikutus voi nousta jopa 0,3 prosenttiin.

Myös työssäolon veroiseen aikaan liittyviin määräyksiin tulee parannuksia. Jatkossa lisä- ja ylityötä laskettaessa huomioidaan työssäolon veroiseksi ajaksi vuosilomalain mukainen vuosiloma sekä työehtosopimuksen mukaiset sairausloma sekä poissaolo alle 10-vuotiaan lapsen äkillisen sairastumisen johdosta. Näin tasoittumisjakson ylityöt eivät jatkossa näiden vuoksi leikkaannu, kuten tähän asti on tapahtunut. Arkipyhiä koskeviin määräyksiin ei tullut muutoksia, ja siten niitä ei jatkossakaan rinnasteta työssäolon veroiseksi ajaksi.

”Olosuhteisiin nähden nyt hyväksytty sovintoesitys on inhimillisempi vaihtoehto työntekijälle kuin entisestään pitkittynyt poikkeustilanne ja lakkouhkat”, Selin toteaa.

Sopimukseen pääsee tutustumaan tarkemmin osoitteessa www.pam.fi/kipates2018

5.3.2018 klo 17. tarkennettu kolmanneksi viimeistä kappaletta, joka käsittelee muutoksista työssäoloon veroisen ajan määräyksiin.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat