Uutinen - 10.01.2018 klo 12.25
Työttömyysturva

Aktiivimallin seurantaan on varauduttu – mutta kulkeeko tieto?

Ovatko kaikki ne työttömät, joita aktiivimalli koskee, tietoisia aktiivimallin seuraamuksista omalla kohdallaan? Kuva: GettyImages

Ovatko kaikki ne työttömät, joita aktiivimalli koskee, tietoisia aktiivimallin seuraamuksista omalla kohdallaan? Kuva: GettyImages

Palvelualojen työttömyyskassa valmistautuu keväällä kiistanalaisen aktiivimallin käytännön toimenpiteisiin ja aktiivisuuden seurantaan muun muassa lomakielloilla. Kassan pitää huhtikuun aikana tarkistaa reilusta 9 000 ilmoituksesta, onko työtön ollut riittävän aktiivinen viimeisten kolmen kuukauden aikana, joko riittävästi palkkatyössä tai työllistymispalveluissa.

Vuoden alusta aktiivisuutta seuraa työttömyysetuuden maksaja, joko Kela (työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta) tai työttömyyskassa (ansiosidonnaisen päivärahan osalta). Myös aktiivisuusedellytyksen täyttymistä arvioi vastaisuudessa työttömyysetuuden maksaja.
Ensimmäisen 65 päivän seurannan tarkastelujakson työt alkavat 3.4.2018, joka ajoittuu pääsiäisen jälkeen. Työttömyyskassa varautuu ajankohtaan henkilöstön pari viikon lomakiellolla työpiikin takia. Kassalla tulee olemaan käytössä sovellus joka automaattisesti seuraa työttömän työaikaseurantatietoja ja hälyttää jaksokohtaisesti.

– Onneksi tähän on vielä pari kuukautta aikaa, ja uskon että selviämme. Seurantaan tulee varmasti rutiineja ajan myötä, toteaa Palvelualojen työttömyyskassan johtaja Markku Virtanen tyynesti.

Tiedotuksen tarve lisääntyy
Tällä hetkellä Virtanen on enemmän huolestunut siitä, että ovatko kaikki ne työttömät, joita tämä koskee, tietoisia aktiivimallin seuraamuksista omalla kohdallaan runsaasta tiedotuksesta ja julkisuudessa käydystä keskustelusta huolimatta.

– Kaikille asiakkaille pyritään lähiaikoina varmistamaan se, että heillä on mahdollisuus osoittaa tämän kolmen kuukauden aikana aktiivisuutta. Ikävintä, olisi että työtön sanoo ettei ole ollut tietoinen asiasta, kun etuus laskee 4,65 % koska ei ole osoittanut aktiviteettiä, Virtanen sanoo.

Virtasen mukaan asiakkaat ovat tottuneet nykyiseen rytmiin jatkohakemusten käsittelyajassa. Käsittelyaika on tähän mennessä ollut hyvä, 2-3 päivää. Aktiivimallin seuranta pysäyttää normaalirytmin niiden osalta, jotka sen tarkastelukohteeksi joutuvat.

– Paljonko viivettä maksatusrytmiin tulee jää vielä nähtäväksi. Meidän arviomme mukaan se ei pitäisi venähtää kuin muutamalla päivällä, Virtanen sanoo.

Palvelualojen työttömyyskassan piirissä on tällä hetkellä noin 16 000 etuuden saajaa, ja ensimmäisen viikon tarkistuksessa aktiivisuuden osoittaminen koskettaa noin 3000 pamilaista tämän hetken tiedon mukaan. Aktiivimallin leikkuriuhka koskee paitsi työttömiä myös lomautettuja ja lyhennettyä työviikkoa tekeviä.

Linjauksia odotellessa
Aktiivisuuden seurannalla tarkoitetaan sitä, että ne toimenpiteet, jotka ovat hyväksyttäviä aktiivisuuden osoituksia täyttyvät.

– Vielä käydään keskustelua, siitä että mitä kaikki on hyväksyttävää aktiivisuuden osoittamiseksi. Tilanne elää koko ajan. Jopa elinkeinoministeri Mika Lintilä on sanonut julkisuudessa, että työtön voisi tulevaisuudessa osoittaa aktiivisuutensa jopa vapaaehtois- ja järjestötyöllä. Eli säädöksiin saattaa vielä tulla muutoksia, Virtanen sanoo.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatimassa Kelalle ja työttömyyskassoille soveltamisohjeet aktiivimallin seurannan helpottamiseksi. Ohjeistus valmistunee tammikuun lopussa. Linjauksia odotetaan, jotta vältytään turhasta työstä. Viranomaisten välinen tiedonkulku saattaa jarruuntua alkuvaiheissa. Virheisiinkin pitää varautua.

– Koska seurantavelvoite on maksajalla, niin työttömyyskassan pitää tavalla tai toisella onkia ne tiedot. Alussa saattaa käydä niin, että alennamme etuutta vahingossa, koska oikeaa tietoa ei löydy. Eli aktiivisuuden osoituksia mitkä saattavat tulla työvoimahallinnosta kassalle jälkikäteen tiedoksi.

Työttömysskassan avainlukuja

  • Palvelualojen työttömyys kesti keskimäärin 105 päivää eli miltei neljä kuukautta viime vuonna.
  • Vuoden lopussa kassassa oli 7 600 pitkäaikaistyötöntä eli heitä, joilla oli enemmän kuin 200 työttömyyspäivää kasassa.
  • Kokonaan vailla työtä on liki 10 000 ja sovitellulla päivärahalla reilut 4 000.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat