Uutinen - 14.12.2017 klo 14.04
Nollatyö

PAMin Huovila: Työministerillä näytön paikka – paraneeko nollatuntityösopimuslaisten asema aidosti?

Nollatuntityösopimuksilla työskentelee Suomessa keskimäärin 84 000 palkansaajaa. Enemmistö heistä on nuoria ja naisia. PAMin selvityksen mukaan yli puolet nollatuntityösopimuksella työskentelevistä haluaisi tehdä työtä kokoaikaisesti. Siksi olisi tärkeää, että nollatuntisopimuksista säädettäisiin laissa tarkemmin.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on ollut mukana nollatuntilainsäädännön valmistelutyössä, jota tehtiin yhdessä hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa. Työministeri Jari Lindströmin aloitteesta koottu työryhmä ei kuitenkaan päätynyt työssään yksimieliseen tulokseen siitä, kuinka nollatuntisopimuksia olisi tarpeen säädellä.  

Tänään torstaina työministeri Lindström jättää eduskunnalle lakiesityksen nollatuntisopimuksista, jonka jälkeen se siirtyy eduskunnan käsittelyyn. 

Palkansaajajärjestöjen mielestä nollatuntisopimukset pitäisi kieltää laissa.

”PAMin pelko on, että lakiesitys ei suitsi nollatyötä aidosti. Ongelmallista on, että vaihtelevasta työajasta voidaan sopia työntekijän aloitteesta, sillä sopiminen ei useinkaan tarkoita aitoa sopimista. Kokemuksemme mukaan työntekijät kuitenkin haluavat kiinteitä ja ennakoitavissa olevia sopimustunteja. Tässä tilanteessa syntyy ristiriita lain ja työntekijöiden todellisten tarpeiden välille", perustelee edunvalvonnan asiantuntija, lakimies Karoliina Huovila.

”Meidän tärkein tavoitteemme on ollut, että tehdyt työtunnit ja työsopimus vastaavat toisiaan. Tällöin työntekijä tietää, kuinka paljon hänelle on tarjolla työtä. Tähän lakiesitys antaa pieniä parannuksia, koska vaihtelevaa työaikaa käytettäessä työnantajalla ei ole avointa valtakirjaa merkitä työvuoroluetteloon mitä tahansa”, Huovila toteaa.

Nollatuntityösopimuksilla työskentelevillä on vaikeuksia tulla toimeen palkallaan. PAMissa vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan  vakavien taloudellisten huolien määrä on nollatuntisopimuksilla työskentelevien keskuudessa yleisempää kuin työntekijöillä, joilla on työsopimuksessa sovittu työtuntien määrästä.

PAMin tavoite on, että tehty työaika vakiintuu työsopimukseen merkittäviksi tunneiksi.

”Jos työtä teetetään jatkuvasti enemmän kuin on sovittu ilman, että sitä päivitetään työsopimukseen, voi työnantaja epäoikeudenmukaisesti toimiessaan pudottaa työtunnit sopimuksen minimitasolle. Tällä menettelyllä työnantaja kiertää työtekijän työsuhdeturvaa. Tätä vääryyttä uusi lakiesitys ei korjaa, koska työajan vakiintumisesta ei ole edelleenkään säädetty riittävästi”, Huovila toteaa.

Huovila on huolissaan nollatuntilainsäädännön onnistumisesta. Hänen mielestään siinä korostuu edelleen työnantajien tarpeet.

”Työnantajien haluttomuus solmia kokoaikaisia työsuhteita on ilmeistä. He perustelevat nollatuntisopimusten tarpeellisuutta sillä, että niillä pystytään toteuttamaan työpaikalla joustavuutta. Mielestämme ei kuitenkaan ole oikein, että työntekijät joustavat ilman, että työsopimukseen merkitään työtunteja. Nolla työsopimuksessa ei ilmaise mitään”, Huovila perustelee.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat