Uutinen - 04.12.2017 klo 13.00
Työhyvinvointi

Ollaan ihmisiksi –kampanja muistuttaa, että epäasiallinen käytös ei ole sallittua!

Kaupan alan ammattilaiset joutuvat kohtaamaan päivittäin työssään epäasiallista käytöstä. Kaupan liitto, työ- ja elinkeinoministeriö, Työelämä 2020-hanke, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Päivittäistavarakauppa ry haluavat herätellä kuluttajat miettimään omaa rooliaan alalla työskentelevien työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä.

Kaupan liiton, PAMin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tekemistä selvityksistä käy ilmi, että epäasiallinen käytös on lisääntynyt kaupan alalla viime vuosina.  Esimerkiksi PAMin jäsenselvityksessä (2017) kaupan työntekijät kertovat avoimesti epäasiallisen kohtelun kokemuksistaan.

”Viimeisen viiden vuoden aikana sanallinen asiakasraivo-ilmiö on tuplaantunut. Valtaosalle myyjistä piikittely, huorittelu, vähättely, kiusaaminen, kiinnikäyminen ja muut töykeydet ovat tuttuja”, kertoo PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo.

Kaupan liiton mukaan peräti 63 % yritysvastaajista kertoi henkilökunnan nimittelyn ja haukkumisen lisääntyneen.

”Kuluttajista 30 % oli törmännyt muiden asiakkaiden häiriköintiin erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa, ja heistä peräti 52 % nimenomaan kaupassa”, kertoo Kaupan liiton työmarkkinajohtaja Anna Lavikkala.

Epäasiallisen käytöksen kohtaaminen omassa työssä heikentää työntekijöiden työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Siksi Ylitalo pitää hyvänä, että Ollaan ihmisiksi -kampanjan nostaa aiheen esille ja tuo näkyväksi myös sen, että asiakkaiden huono käytös kaupan työntekijöitä kohtaan ei ole poikkeus.

”Myyjistä 9 % kertoo kokevansa sanallista väkivaltaa vähintään kerran viikossa. Näiden tulosten perusteella on selvää, että asiakaspalvelutehtävät ovat erityisen vaativia ja, joissa muun muassa henkinen kuormitus on korkealla”, Ylitalo toteaa.

Epäasialliseen kohteluun puuttuminen on kampanjan taustalla olevien järjestöjen ja tahojen mielestä tärkeää. Yleensä työhyvinvointiin liittyvät asiat käsitellään työpaikoilla sisäisesti, mutta Ollaan ihmisiksi -kampanjalla asia halutaan laajentaa koskemaan kaikkia.

”Työnantajan kannalta on kyse työsuojelusta ja henkilökunnan turvallisuudesta. Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä ja myös suurin nuorten työllistäjä. Meille on tärkeää, että kauppa on turvallinen ja viihtyisä työpaikka”, Lavikkala toteaa.

 ”Me kuluttajat voimme omalla käytöksellämme vaikuttaa asiakaspalvelijoiden työhyvinvointiin. Tämä vaatii vain asettautumista toisen ihmisen asemaan”, toteaa työministeri Jari Lindström, joka toimii Ollaan ihmisiksi -kampanjan suojelijana.

Lindström myös painottaa kampanjan laajaa merkitystä yhteiskunnalle.

”Kampanjalla halutaan edistää hyvinvoinnin positiivista kierrettä, joka syntyy työntekijöiden hyvinvoinnista, asiakkaiden saamasta hyvästä palvelusta ja sitä kautta yritysten menestyksestä”, Lindström sanoo. 

Ollaan ihmisiksi -kampanjan löydät myös Facebookista ja sitä voi seurata somessa tunnisteella #ollaanihmisiksi

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat