Tiedote - 30.11.2017 klo 14.04
Vetovoimaisuusbarometri 2017

Myllerrykset palvelualoilla heijastuvat työtehtävien houkuttelevuuteen

"Pamilaisten" alojen houkuttelevuus työnantajana 2017.

Kaupan alan houkuttelevuus työskentelyalana näyttäisi olevan hiipumassa, ilmenee PAMin vetovoimabarometrista. Puheenjohtaja Ann Selin pitää tuloksia huolestuttavina.

Vetovoimabarometrissa selvitetään vuosittain Palvelualojen ammattiliitto PAMin keskeisten toimialojen mainetta ja houkuttelevuutta. Pamilaisista aloista mukana selvityksessä ovat kauppa, majoitus- ja ravitsemisala sekä kiinteistöpalveluala.

Tutkimuksesta selviää, että kaupan alan vaikeudet on huomattu työikäisten keskuudessa. Alaan liitetään myös aikaisempaa vähemmän mielikuvia menestyvistä yrityksistä. Vain 1/5 vastaajasta liitti menestyvät yritykset toimialaan.
– Mielestäni tämä osoittaa, että työnantajien on entistä enemmän panostettava työnantajakuvaansa, toimimalla oikeudenmukaisesti ja olemalla uuden oppimisen mahdollistajia. Luottamus työntekijöiden ja työnantajien välillä on erityisen tärkeää. Näin taataan, että työntekijät viihtyvät ja kokevat alat vetovoimaisiksi jatkossa, toteaa PAMin puheenjohtaja Ann Selin.

Kaupan alalla kokoaikatyö on vähentynyt, ja myös yrittäjien määrä laski vuonna 2016. Samaan aikaan alalta irtisanottiin yhteistoimintaneuvotteluiden seurauksena enemmän henkilökuntaa kuin miltään muulta toimialalta Suomessa.

Aikaisempiin vetovoimabarometreihin verrattuna yhä pienempi joukko näkee, että kaupan alan työskentelyajat sopivat pienten lasten vanhemmille. Selinin mielestä tähän on vaikuttanut epäilemättä alan sääntelystä vapautuneet aukioloajat.

– Kaupan ala on muuttunut voimakkaasti, ja osa-aikatyö on lisääntynyt. Tämä vaikuttaa myös siihen kuinka alaan suhtaudutaan ja siksi näen tärkeänä, että osa-aikatyöntekijöiden asemaa on parannettava. Heillä on oltava oikeus työaikaan, joka vastaa mahdollisimman hyvin todellisuudessa tehtyjä työtunteja.
Tässä on kyse työntekijöiden aseman arvostuksen lisäämisestä, sanoo Selin.

Selvityksessä ilmenee, että kaupan ala koetaan kuitenkin vetävämmäksi kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveysala. Joka kolmas työikäinen pitäisi houkuttelevana työskentelyä päivittäistavarakaupan myyjänä, mikäli olisi vailla työtä.

Kiinnostus kiinteistöpalvelualaan on kova, ja ala on vetävämpi kun vuosikymmenen alussa. Peräti joka viides työikäisistä olisi kiinnostunut toimistosiivouksesta, jos olisi vailla työtä.

Puolestaan kiinnostus majoitus- ja ravitsemisalaan näyttää vastaajien keskuudessa hiipuneen merkittävästi parin viime vuoden aikana. Vielä vuosikymmenen alussa työikäisistä lähes 40 % liitti alaan mielikuvan mielenkiintoisista töistä.
– Työntekijöitä palkatessa huolta osaavan työvoiman saatavuudesta ei ole yrityksillä, jotka pystyvät erottumaan edukseen tarjoamalla parempia työehtoja, joustavuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Nämä asiat liittyvät vahvasti siihen kuinka työntekijät hakeutuvat ja kiinnittyvät alalle, Selin toteaa.

TNS Gallup toteutti PAMin teettämän vetovoimabarometrin loka-marraskuussa 2017. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat työikäiset (18-65-vuotiaat) ja 1 117 henkilöä haastateltiin. PAMin vuosittain teettämästä vetovoimabarometrista lisää tästä.

Päivitetty (ingressiä muotoiltu uudelleen) 30.11. klo 17.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat