Uutinen - 25.01.2017 klo 10.40

Kilpailukykysopimuksen mukaisia muutoksia astuu voimaan

Ensimmäiset kilpailukykysopimuksen eli kikyn työehtosopimuksiin tuomat työajan pidennystä koskevat muutokset tulivat voimaan vuodenvaihteessa. Muutokset on toteutettu eri aloilla eri tavoin.

Kaupan ratkaisussa on siirrytty uuteen vuosivapaajärjestelmään. Vaihtoehtona on toteuttaa työajan pidennys paikallisesti sopimalla pidentämällä kokoaikaisen työntekijän keskimääräinen viikkotyöaika 38 tuntiin. Osa-aikaisten työntekijöiden viikkotyöaikaa ei kilpailukykysopimuksen mukaan pidennetä. Tällöin säilyy vanha arkipyhäjärjestelmä. Työehtosopimuksen mukaan työajan pidennys ei edellytä muutosta työsopimukseen.

– Matkailu,- ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevat työehtosopimukset on uudistettu kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Normaalityöaikamuodossa jaksotyöaika nousee nykyisestä 111 tunnista 112,5 tuntiin kolmessa viikossa sekä uusi vuosivapaajärjestelmä korvaa vanhan JP -päiväjärjestelmän. Kokoaikatyöntekijöiden työaika on vuoden 2017 alusta lukien 112,5 tuntia ja tästä asiasta ei tarvitse erikseen osapuolten neuvotella, sanoo Raimo Hoikkala  marava-alan sopimusasiantuntija.

Kiinteistöpalvelualalla työajan pidennys toteutetaan ensisijaisesti paikallisilla ratkaisuilla. Osa-aikaisen työntekijän työajan pidennys lasketaan suhteutettuna työsopimuksen mukaiseen minimityöaikaan. Jos toteutunut työaika on vakiintunut sovittua työaikaa pidemmäksi, voidaan vakiintunutta työaikaa käyttää laskennan perustana vain päivittämällä työsopimuksen työaikaehto vakiintuneen työajan mukaiseksi. Tämä edellyttää siis osa-aikaisten osalta yhteistä sopimusta ja työsopimuksen muuttamista.

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat