Uutinen - 04.11.2016 klo 11.42

Työelämän lakien kehittäminen vähentää työtaistelujen tarvetta

Työtaisteluoikeus kuuluu työntekijöiden perusoikeuksiin. Laittomista lakoista puhuttaessa on hyvä huomioida, että Suomessa työntekijöiden mahdollisuudet osoittaa mielipiteensä työehtosopimusten ollessa voimassa on lähes mahdotonta. Esimerkiksi työnantajan laittomaan toimintaan reagoiminen ulosmarssilla on lähes aina sopimusrikkomus ja niin sanottu laiton lakko.

Muihin pohjoismaihin tai eurooppalaiseen tasoon verrattuja Suomi ei ole erityisen lakkoherkkä maa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan 2.11.2016 julkaisema Suomen tauti -raportissa väitetään päinvastaista.

Palvelualojen ammattiliitto PAMin ekonomisti Antti Koskela on harmissaan EVA:n raportin antamasta väärästä kuvasta. Norjassa ja Tanskassa lakkojen yleisyys 2000-luvulla on ollut Suomen tasolla. Lisäksi hänen mukaansa vertaamalla Suomen tilannetta pelkästään Ruotsiin, saadaan aikaiseksi harhakäsitys siitä, että Suomi olisi erityisen lakkoherkkä maa. Se ei anna oikeaa kuvaa kokonaistilanteesta.

– Suomessa lakkojen takia menetettyjen työpäivien määrä on pudonnut noin kymmenesosaan 1970-luvun riitaisimmista ajoista. Nykyään työrauha on melko keskimääräisellä eurooppalaisella tasolla. Työntekijäpuoli käyttää työtaisteluoikeuttaan hyvin vastuullisesti, Koskela toteaa.

Ruotsissa työrauhaa ovat parantaneet ja näin lakkojen määrää vähentäneet lainsäädännössä olevat ammattiliittojen joukkokanneoikeus ja myötämääräämisoikeus. Laki myötämääräämisoikeudesta on vahvistanut työntekijöiden roolia yritysten päätöksenteossa.

– Ruotsissa työntekijöiden edustajat pääsevät osallistumaan yritysten päätöksentekoon. Se parantaa osapuolten luottamusta ja yhteistyötä. Saksassakin on samansuuntainen käytäntö. Suomessakin tulisi parantaa työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa yritysten päätöksentekoon lain suomalla valtuutuksella sekä mahdollistaa joukkokanneoikeus ammattiliitoille. Nämä varmasti lisäisivät työrauhaa ja vähentäisivät ”laittomia lakkopäiviä”, jota muuten ei saavuteta pelkästään sanelemalla, Koskela sanoo.

Taustatietoa:
Tilastokeskuksen keräämät tiedot työtaistelujen määristä Suomessa 1970-2015

ETUI:n tilastot lakkopäivistä EU-tasolla

 

 

 

 

Uusimmat

Suosituimmat